Συντάξεις
Αναδρομικά για 7 κατηγορίες συνταξιούχων βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης, με τα διεκδικούμενα ποσά να ξεκινούν από 600 ευρώ και να φτάνουν ως και 10.100 ευρώ.

Όπως γίνεται γνωστό, αναδρομικά για 7 κατηγορίες συνταξιούχων βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης, με τα διεκδικούμενα ποσά να ξεκινούν από 600 ευρώ και να φτάνουν ως και 10.100 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, τα 600 ευρώ αφορούν χαμηλοσυνταξιούχους με συντάξεις ως 600-800 ευρώ που περιμένουν να πάρουν αναδρομικά μόνον από Δώρα είτε κύριας είτε και επικουρικής σύνταξης.

Τα 10.100 ευρώ αφορούν συνταξιούχους του Δημοσίου που διεκδικούν επιστροφές δύο ετών από την κράτηση ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις, επιστροφές 11 μηνών από τις περικοπές στις επικουρικές τους συντάξεις και Δώρα κύριας.

Για την ΕΑΣ τα αναδρομικά διετίας φτάνουν ως τις 6.500 ευρώ για τις επικουρικές ξεπερνούν τις 2.800 ευρώ και σε αυτά είναι άλλα 800 ευρώ που δεν έχουν επιστραφεί από Δώρα κύριων συντάξεων Στην ενδιάμεση κλίμακα με αναδρομικά μεταξύ 1.300 ως 4.000 ευρώ βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι από ταμεία του ιδιωτικού τομέα κυρίως, που περιμένουν να πληρωθούν επιστροφές 11 μηνών από περικοπές Δώρων και επικουρικών συντάξεων.

Η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει οριστικά αν θα δοθούν σε όλους με δόσεις, αν θα δοθούν μόνον σε όσους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ή αν θα βρεθεί η μέση οδός που είναι να πάρουν τα αναδρομικά όσοι έχουν κάνει προσφυγές και όσοι δικαστικές αποφάσεις. Οι κατηγορίες των συνταξιούχων που διεκδικούν επιστροφές χρημάτων είναι οι εξής:

1.Συνταξιούχοι από Ταμεία ιδιωτικού τομέα με άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από τα 1.000 ευρώ. Διεκδικούν αναδρομικά 11 μηνών από Δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης και επιστροφές 11 μηνών για δύο μειώσεις στην επικουρική, μία από τα 200 ευρώ και άνω και μία δεύτερη που επιβαλλόταν σε άθροισμα συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, με το ίδιο ποσοστό περικοπής στην κύρια και στην επικουρική (μειώσεις Νόμων 4051 και 4093/2012).

2. Συνταξιούχοι από Ταμεία ιδιωτικού τομέα με άθροισμα κύριας και επικουρικής κάτω από τα 1.000 ευρώ. Διεκδικούν αναδρομικά 11 μηνών από Δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και από μειώσεις επικουρικής εφόσον υπερβαίνει τα 200 ευρώ μικτά (μείωση Νόμου 4051/2012).

3. Συνταξιούχοι από Ταμεία ιδιωτικού τομέα οι οποίοι λαμβάνουν μόνον κύρια σύνταξη ανεξαρτήτως ποσού (πάνω ή κάτω από 1.000 ευρώ). Δικαιούνται μόνον τα αναδρομικά 11μήνου από Δώρα κύριας σύνταξης. Σημειωτέον ότι στις κύριες συντάξεις τα Δώρα που κόπηκαν ήταν ως 800 ευρώ.

4. Συνταξιούχοι Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν κύρια και επικουρική κάτω από 1.000 ευρώ. Δικαιούνται αναδρομικά από Δώρα κύριας και επικουρικής και επιστροφές 11 μηνών από τις περικοπές στην επικουρική εφόσον ήταν πάνω από 200 ευρώ.

5. Συνταξιούχοι Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν κύρια και επικουρική από 1.000 ως 1.400 ευρώ. Δικαιούνται αναδρομικά από Δώρα κύριας και επικουρικής, επιστροφές 11 μηνών από τις περικοπές του Νόμου 4051 στην επικουρική πάνω από 200 ευρώ και επίσης επιστροφές 11 μηνών στην επικουρική από μειώσεις του Νόμου 4093 (μειώσεις σε άθροισμα συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ).

6. Συνταξιούχοι Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν σύνολο συντάξεων (κύρια και επικουρική), εκ των οποίων η κύρια είναι πάνω από 1.400 ευρώ μικτά. Δικαιούνται αναδρομικά από Δώρα κύριας και επικουρικής, επιστροφές 11 μηνών από τις περικοπές του Νόμου 4051 στην επικουρική πάνω από 200 ευρώ, επιστροφές 11 μηνών στην επικουρική από μειώσεις του Νόμου 4093 και αναδρομικά 23 μηνών από την κράτηση ΕΑΣ που επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ.

7. Συνταξιούχοι Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν μόνον κύρια σύνταξη (μία ή και άθροισμα κύριων συντάξεων) πάνω από 1.400 ευρώ μικτά. Δικαιούνται αναδρομικά από Δώρα κύριας και αναδρομικά 23 μηνών από την κράτηση ΕΑΣ που επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ.

Τα 3+1 σενάρια πληρωμών για τα αναδρομικά

Για την πληρωμή αναδρομικών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», εξετάζονται 3+1 σενάρια:

  1. Να πληρωθούν με ένα εφάπαξ ποσό της τάξης των 600 ως 800 ευρώ οι συνταξιούχοι που δεν προσέφυγαν δικαστικά, και όσοι έχουν εκκρεμείς δίκες να περιμένουν τα αναδρομικά που θα τους βγάλουν τα δικαστήρια. Το κόστος υπολογίζεται σε 1,4 δισ. ευρώ
  2. Να πληρωθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους που έχουν καταθέσει αγωγές. Με αυτό το σενάριο θα πάρουν επιστροφές ως και 4.000 ευρώ από περικοπές επικουρικών συντάξεων και Δώρων περίπου 350.000 συνταξιούχοι από όλα τα Ταμεία οι οποίοι κατέθεσαν αγωγές ως τον Ιούλιο του 2020. Το κόστος των επιστροφών ανέρχεται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ.
  3. Να επιστραφούν αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους, που είχαν περικοπές σε επικουρικές συντάξεις, Δώρα επικουρικής, Δώρα κύριας σύνταξης και μειώσεις από την ΕΑΣ όσον αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή παίρνουν αναδρομικά όλοι δηλαδή 1,5 εκατ. συνταξιούχοι (800.000 χωρίς αγωγές, 350.000 με αγωγές και 350.000 συνταξιούχοι Δημοσίου). Το κόστος ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ. Η επικρατέστερη λύση θα είναι να πληρωθούν σε τρεις ή τέσσερις ετήσιες δόσεις.
  4. Να επιστραφούν αναδρομικά σε όσους έχουν καταθέσει αγωγές όσον αφορά τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και να πληρωθούν αναδρομικά από την ΕΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου με βάση την απόφαση 1975/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε οριστικά και τελεσίδικα ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) παρανόμως επιβλήθηκε για το διάστημα από Φεβρουάριο του 2017 ως Δεκέμβριο του 2018.

 Αναδρομικά από ΕΑΣ, Δώρα και επικουρικές ως 10.000 ευρώ

Στο Δημόσιο τα αναδρομικά από περικοπές συντάξεων φτάνουν ως και τα 10.000 ευρώ. Προέρχονται από την ΕΑΣ, από μειώσεις επικουρικών και από Δώρα.

Για παράδειγμα:

  1. 1.Σ υνταξιούχος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη 2.815 ευρώ, και 1.718 ευρώ σήμερα προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά ΕΑΣ 6.486 ευρώ. Αν λαμβάνει και επικουρική 350 ευρώ, τότε δικαιούται άλλα 2.820 ευρώ, οπότε το σύνολο των αναδρομικών φτάνει στις 9.306 ευρώ. Μαζί με τα Δώρα κύριας σύνταξης (800 ευρώ) τα αναδρομικά φτάνουν στις 10.100 ευρώ.
  2. 2.Συνταξιούχος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη 1.990 ευρώ, και 1.346 ευρώ σήμερα προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά ΕΑΣ 2.737 ευρώ. Αν λαμβάνει και επικουρική 296 ευρώ, τότε δικαιούται άλλες 2.387 ευρώ και μαζί με τα Δώρα κύριας σύνταξης (800 ευρώ) το σύνολο των αναδρομικών του φτάνει στις 5.924 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη 1.795 ευρώ, και 1.316 ευρώ σήμερα προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά ΕΑΣ 2.484 ευρώ. Με επικουρική 204 ευρώ παίρνει άλλα 1.438 ευρώ και με τα Δώρα κύριας σύνταξης (800 ευρώ) φτάνει σε αναδρομικά στις 4.722 ευρώ.

Τα αναδρομικά για παλιούς συνταξιούχους Δημοσίου από την ΕΑΣ (*)

Αρχική κύρια σύνταξη (1)Σύνταξη σήμερα (2)Μηνιαία κράτηση ΕΑΣΑναδρομικά 23 μηνών
2.8151.7182826.486
2.7201.6922726.256
2.6251.6922636.049
2.5301.5882285.244
2.5001.5732255.175
2.4351.5402195.037
2.3401.4912114.853
2.2451.4681573.611
2.1501.4181513.473
2.0551.3681443.312
1.9901.3461192.737
1.9251.3111162.668
1.8601.2771122.576
1.7951.3161082.484
1.7301.2791042.392
1.6651.273501.150
1.6001.235481.104
1.5351.197461.058
1.4701.160441.012
1.4251.14425575
  1. Μικτό ποσό πριν τις περικοπές των Μνημονίων.
  2. Ποσό σύνταξης πριν το φόρο.

Τα αναδρομικά για επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ)

Επικουρική σύνταξη προ φόρουΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Από μείωση Νόμου 4051Από μείωση Νόμου 4093Από ΔώραΤελικό ποσό πληρωμής
3501.2717637862.820
3231.1747047262.604
2961.0766466652.387
2791.0136086262.248
2338455075221.874
2247693085031.579
2047002804581.438
1994822734471.202
1874522564191.128
1754222393921.053
181262118407787
168242109376727

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

apokries
«Πρωτοπορεί» η ΑΑΔΕ: Ετοιμάζει εφόδους στα καρναβάλια με ελεγκτές ντυμένους... μασκαράδες
Εφόδους στα καρναβάλια ετοιμάζει η ΑΑΔΕ: Στέλνει ελεγκτές ντυμένους μασκαράδες
«Πρωτοπορεί» η ΑΑΔΕ: Ετοιμάζει εφόδους στα καρναβάλια με ελεγκτές ντυμένους... μασκαράδες