Θέσεις εργασίας
Οι  προσλήψεις θα υλοποιηθούν σε δέκα περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησο, Κρήτη, Μακεδονία, νησιά Ιονίου, Στερεά Ελλάδα, Θράκη και Ρόδο.

Aναρτήθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρεις προκηρύξεις για την πρόσληψη, συνολικά 201 ατόμων, σε σχολές του υπουργείου Πολιτισμού. Ειδικότερα, οι θέσεις απευθύνονται σε  εκπαιδευτικό προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα εργαστεί σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), Σχολές Ξεναγών και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών τους, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Οι  προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, με ωριαία αντιμισθία σε δέκα περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησο, Κρήτη, Μακεδονία, νησιά Ιονίου, Στερεά Ελλάδα, Θράκη και Ρόδο.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά σχολή:

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

1. ΙΕΚ Τουρισμού Αττικής

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία - 2 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 3 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιων Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 2 θέσεις

2. ΙΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 4 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις

3. ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία - 2 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιων Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιων Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Υποδοχή - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 2 θέσεις

4. ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτη

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 1 θέση

5. ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 6 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 3 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις

6. ΙΕΚ Τουρισμού Ιόνιων Νήσων

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 1 θέση

7. ΙΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 2 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 2 θέσεις

8. ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 3 θέσεις

Σχολές Ξεναγών 

Για τη σχολή ξεναγών Αθήνας, οι ειδικότητες είναι οι εξής: 

 • ΠΕ Προϊστορικής Αρχαιολογίας - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Αρχαίας Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Κλασσικής Αρχαιολογίας - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Βυζαντινής Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Ιστορίας Νέου Ελληνισμού - 1 θέση 
 • ΠΕ Γεωλογίας ή Γεωγραφίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Ξενάγησης - 3 θέσεις 
 • ΠΕ Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης - 1 θέση 
 • ΠΕ Νομικής - 1 θέση 

Για τη σχολή ξεναγών Θεσσαλονίκης, οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες: 

 • ΠΕ Προϊστορικής Αρχαιολογίας - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Αρχαίας Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Κλασσικής Αρχαιολογίας - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Βυζαντινής Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Ιστορίας Νέου Ελληνισμού - 1 θέση 
 • ΠΕ Γεωλογίας ή Γεωγραφίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Ξενάγησης - 3 θέσεις 
 • ΠΕ Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης - 1 θέση 
 • ΠΕ Νομικής - 1 θέση 

Για τη σχολή ξεναγών Ρόδου, οι ειδικότητες είναι οι παρακάτω: 

 • ΠΕ Προϊστορικής Αρχαιολογίας - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Αρχαίας Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Κλασσικής Αρχαιολογίας - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Βυζαντινής Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Ιστορίας Νέου Ελληνισμού - 1 θέση 
 • ΠΕ Γεωλογίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Γεωγραφίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Ξενάγησης - 2 θέσεις 
 • ΠΕ Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας - 1 θέση 
 • ΠΕ Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης - 1 θέση 
 • ΠΕ Νομικής - 1 θέση 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Για την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), οι ειδικότητες είναι οι εξής: 

Α) ΠΕ Επιστημονικοί συνεργάτες 

 • στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας - 1 θέση
 • θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ - 3 θέσεις

Β) ΤΕ Εργαστηριακοί συνεργάτες

 • στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής - 1 θέση
 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office - 1 θέση
 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών - 2 θέσεις
 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική - 2 θέσεις

Γ) ΠΕ Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών 

 • Γαλλικών  - 1 θέση
 • Γερμανικών - 1 θέση
 • Ιταλικών - 2 θέσεις

Για την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕ Ρόδου), οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

 Α) ΠΕ Επιστημονικοί συνεργάτες 

 • στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων - 2 θέσεις
 • στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης - 1 θέση
 • στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ - 4 θέσεις
 • στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας - 1 θέση

Β) ΤΕ Εργαστηριακοί συνεργάτες 

 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών - 4 θέσεις
 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office - 3 θέσεις
 • στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική - 1 θέση
 • στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής - 1 θέση

Γ) ΠΕ Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών 

 • Γαλλικών - 1 θέση
 • Γερμανικών - 1 θέση
 • Ιταλικών - 1 θέση

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ στο Δημόσιο ΑΕΙ, ΤΕΙ και ίσως με απολυτήριο Λυκείου με ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε 2 μήνες από τώρα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

PISA-ΟΟΣΑ.jpg
Η Ελληνική Pisa «ναυάγησε» στην Κέρκυρα: Παρά τις πιέσεις δεν έγιναν εξετάσεις σε κανένα σχολείο Π.Ε
Κέρκυρα: Οι εξετάσεις της «Ελληνικής Pisa» ακυρώθηκαν στα δημοτικά σχολεία  Άφρας, Καναλίων, Κασσιόπης, Μαντουκίου και Σπαρτύλα.
Η Ελληνική Pisa «ναυάγησε» στην Κέρκυρα: Παρά τις πιέσεις δεν έγιναν εξετάσεις σε κανένα σχολείο Π.Ε