ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει θέση στον Τομέα Έρευνας, Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών.

Τίτλος θέσης: Στέλεχος του Τομέα Έρευνας, Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Συμμετοχή στις δράσεις έρευνας, προστασίας και διαχείρισης του τομέα σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Ενδεικτική περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Η εργασία στη θέση του στελέχους στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος αφορά στα εξής: 

 • συμμετοχή στο μακροχρόνιο πρόγραμμα παρακολούθησης υδρόβιων πουλιών κυρίως στο ελληνικό τμήμα των Πρεσπών και κατά περίσταση στις άλλες δύο χώρες,
 • συμμετοχή σε άλλα προγράμματα παρακολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και του υγροτόπου στο ελληνικό τμήμα των Πρεσπών,
 • συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακολούθησης των δύο ειδών πελεκάνων με δορυφορικούς πομπούς,
 • συμμετοχή στη μελέτη της οικολογίας των δύο ειδών πελεκάνων,
 • συμμετοχή στο σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων επιστήμης των πολιτών για τη μελέτη των πελεκάνων,
 • επεξεργασία δεδομένων και συγγραφή σχετικών επιστημονικών αναφορών και  δημοσιεύσεων σε συνεργασία με άλλα στελέχη  της ΕΠΠ,
 • συμμετοχή στην παρακολούθηση απειλών για τη βιοποικιλότητα, τα ενδιαιτήματα και το τοπίο στην περιοχή των Πρεσπών και ευρύτερα,
 • συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης, ενίσχυσης και βελτίωσης δεξιοτήτων άλλων φορέων και ατόμων,
 • συμμετοχή σε νέες δράσεις πεδίου ή προγράμματα που θα υποβάλλει ο τομέας σε εθνικό ή/και διασυνοριακό επίπεδο.

Α. Απαραίτητα Προσόντα:

·Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τη βιοποικιλότητα ή το φυσικό περιβάλλον γενικότερα, ή/και εμπειρία 3-5 χρόνων σε μελέτες, έρευνα, προστασία και διαχείριση  φυσικού περιβάλλοντος

·Στοιχειώδης ικανότητα στην αναγνώριση πουλιών

·Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

·Ικανότητα διαχείρισης και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων

·Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών κειμένων και αναφορών

·Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους αφορά)

·Άριστη γνώση προγραμμάτων Office

Β. Επιθυμητά Προσόντα (όχι με σειρά προτεραιότητας) :

·Αποδεδειγμένο έργο/εμπειρία όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις, αναφορές, ή/και συμμετοχή στην υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

·Καλές γνώσεις και εμπειρία στην αναγνώριση πουλιών

 • Πτυχίο χειριστή ΣμηΕΑ (drone)
 • Γνώσεις στατιστικής και ανάλυσης δεδομένων με τη γλώσσα προγραμματισμού R
 • Εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 

·Συστάσεις, συστατικές επιστολές

Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά

· Υπευθυνότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα

· Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών, μεθοδικότητα

· Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας

· Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών

· Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

·Ικανότητα εργασίας στο πεδίο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Τρίτη 31/1/2023 στην παρακάτω διεύθυνση, κατά προτίμηση με e-mail: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50. Τηλ.: 23850 51211, Ε-mail: [email protected]

Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, παρακαλούμε επιβεβαιώστε τηλεφωνικά ότι παρελήφθη ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Ενημερωτικό σημείωμα:

Η διαδικασία επιλογής υλοποιείται από επιτροπή της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διακρίνεται σε 2 φάσεις:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή προς συνέντευξη

Β. Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης και τελική επιλογή

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της αίτησης σύμφωνα με όλα τα ως άνω κριτήρια της ανακοίνωσης και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.

 Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Πάρτε την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 1000 ΕΥΡΩ: Ξεκινήστε εδώ για την ΑΤΤΙΚΗ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για όλο το δημόσιο: Όλη η ύλη εδώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα