golearn-engl_970-250
Τονίζεται πως η ανακοίνωση αφορά την πλήρωση θέσεων χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης.

Με ανακοίνωσή του ο ΑΣΕΠ γνωστοποιεί την πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. στην ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Κ/2018 (ΦΕΚ 7/2018, τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ  των κλάδων: ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) (5) θέσεις, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) (4) θέσεις, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (6) θέσεις, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (3) θέσεις, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (5) θέσεις, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) (13) θέσεις, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (12) θέσεις, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) (2) θέσεις, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (1) θέση, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (3) θέσεις, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) (2) θέσεις, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (2) θέσεις, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) (3) θέσεις, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (7) θέσεις, ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2) (3) θέσεις, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (1) θέση, ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3) (2) θέσεις, ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤ4) (7) θέσεις, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4) (9) θέσεις, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4) (2) θέσεις, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕΤ4) (11) θέσεις και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕΤ4) (2) θέσεις,  χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Κ/2018 (ΦΕΚ 7/2018, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των προσληπτέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των ανωτέρω κλάδων της προκήρυξης (1Κ/2018), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβάλει με την αίτηση συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (3/5/2018) στην προκήρυξη (1Κ/2018) δεν εξετάζονται. 

Ειδικότερα, καλούνται οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) και ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔ01)  που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων i) 410 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνου/τέκνου πολυτέκνου, τριτέκνου /τέκνου τριτέκνου και ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και ii) 411 (στον οποίο πλέον προκύπτει θέση πολυτέκνου/τέκνου πολυτέκνου) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 3/5/2018, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 1Κ/2018, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 1Κ/2018» μέχρι και την 22η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Δικαιολογητικά για τη
διαδικασία των επιλαχόντων
της
προκήρυξης 1Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Δείτε τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Έρχεται με τα "χίλια" ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση εδώ

Προκήρυξη 3720 προσλήψεων στην Υγεία: Απαραίτητο το Μητρώο ΑΣΕΠ - Κάντε το εδώ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το Proson.gr σου δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ το μητρώο στον ΑΣΕΠ και με μόνο 30 ευρώ σου κάνει την αίτηση

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Κοινωνικός Τουρισμός
ΔΥΠΑ: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας για τον τουρισμό
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών
ΔΥΠΑ: Μέσω του gov.gr οι εγγραφές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας για τον τουρισμό
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Πίνακες Εισαγομένων Πλοιάρχων & Μηχανικών 2022-2023
Οι κενές θέσεις υποψηφίων προερχομένων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) που προκύψαν θα συμπληρωθούν από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων...
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Πίνακες Εισαγομένων Πλοιάρχων & Μηχανικών 2022-2023