Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Στα «σκαριά» βρίσκεται η νέα προκήρυξη της ΔΕΗ που αφορά την μόνιμη πρόσληψη 169 ατόμων - Ποιες είναι οι ειδικότητες που ζητούνται

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η νέα προκήρυξη 1/2021 της ΔΕΗ που αφορά την πρόσληψη 169 εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι πλέον θέμα ημερών για να δημοσιευτεί.

Οι νέες μόνιμες προσλήψεις, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι προσλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, λογιστές, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στη νέα προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ανοικτές θέσεις θα υπάρχουν στην Αττική, την Εύβοια, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία, την Θράκη καθώς σε διάφορα νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης.

Οι ειδικότητες

Η νέα προκήρυξη της ΔΕΗ για τις 169 μόνιμες προσλήψεις αφορά προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 

Συγκεκριμένα, οι 169 θέσεις εργασίας θα καλυφθούν από άτομα με τις εξής ειδικότητες:

 • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ
 • Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ
 • Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Λογιστικής
 • Πτυχιούχοι Διοικητικοί/Θεωρητικών Σπουδών ΠΕ
 • Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ
 • Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί TΕ
 • Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί TΕ
 • Πτυχιούχοι Διοικητικοί TΕ
 • Πτυχιούχοι Λογιστικής TΕ
 • Πτυχιούχοι Πληροφορικής TΕ
 • Ηλεκτροτεχνικοί ΔΕ
 • Μηχανοτεχνικοί ΔΕ

Ο πίνακας με τις θέσεις, η κατανομή τους ανά την Ελλάδα

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Για όλες τις θέσεις ζητούνται και πρόσθετα προσόντα (Απαραίτητα ή και Επιθυμητά), τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Να σημειωθεί ότι τα οριζόμενα ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, αν δεν τα έχουν οι υποψήφιοι, δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Οι ακριβείς ημερομηνίες με την προθεσμία έναρξης και λήξης των αιτήσεων θα γίνουν γνωστές μόλις δημοσιευθεί ολόκληρη η προκήρυξη 1/2021 της ΔΕΗ.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για αρκετές θέσεις της οικείας προκήρυξης είναι, όπως φαίνεται και στον πίνακα θέσεων, η καλή ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Γίνεται εύκολα λοιπόν κατανοητό ότι η έλλειψη μία τέτοιας πιστοποίησης μπορεί να στερήσει στους υποψηφίους ακόμα και την δυνατότητα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για μία από τις 169 προσλήψεις αορίστου χρόνου. 

Μπορεί όπως που δεν κατέχει ήδη μία από τις παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) να προλάβει να τις αποκτήσει μέχρι την έκδοση της σχετικής προκήρυξης; Η απάντηση είναι ΝΑΙ! 

Δείτε αναλυτικά πως:

Πιστοποίηση Αγγλικών με εξετάσεις από το... σπίτι!

Πλέον, η GoLearn σας δίνει την δυνατότητα να λάβετε άμεσα, εύκολα, και οικονομικά, Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Αγγλικών με δια βίου ισχύ για B2, C1 ή C2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ από τον ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικού τεστ από τον υπολογιστή του σπιτιού σας.

Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών Lower, Αdvanced, Proficiency για ΑΣΕΠ, Δημόσιο, Προκηρύξεις, Μεταπτυχιακά, Ιδιωτικό τομέα ΕΥΚΟΛΑ, ΑΜΕΣΑ και ΣΙΓΟΥΡΑ!

Για να την λάβετε, δίνετε όποτε θέλετε εσείς ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading και Listening (ούτε έκθεση, ούτε προφορικά) για άμεση μοριοδότηση σε διορισμούςπροσλήψεις, προκηρύξεις, δημόσιο αλλά και για τις αιτήσεις σε Μεταπτυχιακά προγράμματα και στον ιδιωτικό τομέα.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Πιστοποίηση Η/Υ σε λιγότερο από.. 10 ημέρες!

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να την χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Μία επιτυχής εξέταση προσφέρει πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η Πιστοποίηση Υπολογιστή που επιλέγεται από χιλιάδες ενήλικες κάθε χρόνο για άμεση και έξτρα μοριοδότηση με πολύ χαμηλό κόστος και  είναι αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ για μοριοδότηση προσφέρεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Golearn σε όλη την Ελλάδα

Ο επιμορφούμενος ξεκινάει εξάσκηση και μαθήματα ασύγχρονα και εξ αποστάσεως τα οποία 2 εβδομάδες ημέρες. Ο επιμορφούμενος εξασκείτε και διαβάζει όποτε αυτός θέλει. Μετά μπορεί να δώσει όποτε αυτός θέλει καθώς εξετάσεις γίνονται συνέχεια σε όλη την Ελλάδα

Το ποσοστό επιτυχίας είναι περίπου 97% καθώς οι επιμορφούμενοι εξασκούνται με πολύ στοχευμένο και καλό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και mock tests

Συμπληρώστε  αίτηση στο Golearn εδώ για να κάνετε την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC του φορέα Πιστοποίησης INNOVINK (PQR) μόνο με 95 ευρώ και σίγουρη επιτυχία

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ: "Χαμός" με την προκήρυξη διορισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Πάρτε εύκολα 90 μόρια σε 2 ημέρες για τους 416 διορισμούς

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι διαγωνισμοί για μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER, PROFICIENCY) με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ READING- LISTENING - ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

σχετικά άρθρα

oikonomou
Οικονόμου: Δεν θα υπάρξει lockdown. Δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας
«Το lockdown δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας και δεν θα υπάρξει» , τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου
Οικονόμου: Δεν θα υπάρξει lockdown. Δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας
emvolio-koronoiou
Εμβόλιο κορονοϊου: Ποιες οι παρενέργειες μετά την τρίτη δόση
Αναλυτικά οι παρενέργειες μετά την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου του κορονοϊού, σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης
Εμβόλιο κορονοϊου: Ποιες οι παρενέργειες μετά την τρίτη δόση
kerameos
Επέτειος του '21: Ολοκληρώθηκε το διήμερο επετειακών εκδηλώσεων του υπουργείου Παιδείας
«Γιορτάζουμε την επέτειο του ’21 μέσα από τις τέχνες, με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας» Ολοκληρώνεται το διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για το 1821 του...
Επέτειος του '21: Ολοκληρώθηκε το διήμερο επετειακών εκδηλώσεων του υπουργείου Παιδείας
kapravelos
Καπραβέλος: Στο δεύτερο κύμα πέθαναν άνθρωποι περιμένοντας να χειρουργηθούν
«Μετά το δεύτερο κύμα, πήγαμε να επικαιροποιήσουμε τις λίστες και είχαν πεθάνει πολλοί περιμένοντας ένα χειρουργείο», δήλωσε ο Ν. Καπραβέλος
Καπραβέλος: Στο δεύτερο κύμα πέθαναν άνθρωποι περιμένοντας να χειρουργηθούν