Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας
Οι προσλήψεις θα γίνουν από την Περιφέρεια Λάρισας για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει την άμεση πρόσληψη συνολικά 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) της 11ης Οκτωβρίου 2021.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στη Λάρισα είναι οι εξής:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - 1 θέση
  • ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών - 1 θέση
  • ΤΕ Μηχανικών / Μηχανολόγων - 1 θέση
  • ΤΕ Πληροφορικής - 1 θέση
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 1 θέση
  • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 3 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: [email protected] την συνημμένη αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πώς θα λάβετε πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

Όπως φαίνεται στην παραπάνω προκήρυξη τουορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Ένα τέτοιο προσόν που ζητείται στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Παλαιότερα η απόκτηση μίας τέτοιας πιστοποίησης ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να την χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Η Πιστοποίηση Υπολογιστή που επιλέγεται από χιλιάδες ενήλικες κάθε χρόνο για άμεση και έξτρα μοριοδότηση με πολύ χαμηλό κόστος και  είναι αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ για μοριοδότηση προσφέρεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Golearn σε όλη την Ελλάδα

Ο επιμορφούμενος ξεκινάει εξάσκηση και μαθήματα ασύγχρονα και εξ αποστάσεως τα οποία 2 εβδομάδες ημέρες. Ο επιμορφούμενος εξασκείτε και διαβάζει όποτε αυτός θέλει. Μετά μπορεί να δώσει όποτε αυτός θέλει καθώς εξετάσεις γίνονται συνέχεια σε όλη την Ελλάδα

Το ποσοστό επιτυχίας είναι περίπου 97% καθώς οι επιμορφούμενοι εξασκούνται με πολύ στοχευμένο και καλό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και mock tests

Συμπληρώστε  αίτηση στο Golearn εδώ για να κάνετε την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC του φορέα Πιστοποίησης INNOVINK (PQR) μόνο με 95 ευρώ και σίγουρη επιτυχία

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα