Προσλήψεις σε Δήμους: 204 ανοικτές θέσεις στο Δήμο Πειραιά
Προσλήψεις συνολικά 204 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τεσσάρων (204) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για οκτώ (8) μήνες.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 50 θέσεις
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 12 θέσεις
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων - καλαθοφόρων) - 4 θέσεις
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων) - 4 θέσεις
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών) - 4 θέσεις
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (περονοφόρων μηχανηµάτων – ΚΛΑΡΚ) - 2 θέσεις
  • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - 4 θέσεις
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ - 2 θέσεις
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - 2 θέσεις
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 120 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 56).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Λιμενικό απευθείας με μοριοδότηση

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

sarigiannis parelasi 28 oktovriou
Σαρηγιάννης: Να ματαιωθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε ότι δεν θα έβαζε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου σε προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί...
Σαρηγιάννης: Να ματαιωθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου