Προσλήψεις επτά ειδικοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Προσλήψεις Πολιτικών Μηχανικών, Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και άλλων τεσσάρων ειδικοτήτων στην Πάτρα

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που εδρεύουν στην Πάτρα Ν. Αχαΐας.

Οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι προσληφθέντες με την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας θα αφορούν συνολική διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.

Οι θέσεις εργασίας

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη είναι οι εξής:

  1. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  2. ΠΕ Γεωπόνων
  3. ΠΕ Κτηνιάτρων
  4. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  5. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  6. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή)
  7. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτή γαιών - γκρέιντερ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
Δ/νση Διοίκησης, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄),
Τ.Κ. 264 43 Πάτρα,
υπόψη κ. Γκρίζη Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613.437, -430).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε 19 φορείς του Δημοσίου (Προκηρύξεις)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

ΥΠΑΙΘ: Μεγάλη συμμετοχή για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία - Κατατέθηκαν 13.291 αιτήσεις για 4.039 θέσεις
ΥΠΑΙΘ: Μεγάλη συμμετοχή για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά