Νέες προσλήψεις χωρίς πτυχίο στη ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας
Προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου, για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Καλαμάτας που εδρεύει στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει αύριο, Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, και λήγει τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021/

Οι ειδικότητες που ζητούνται στη επισυναπτόμενη προκήρυξη είναι οι εξής:

  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων - 2 θέσεις
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 1/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν,

  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/
    Τομέας Υποστήριξης, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Τ.Κ. 241 34 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ,
    υπόψη κας Μπίρη Αικατερίνης ή κας Αλευρά Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2721045804 & 2721045906),
  • είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με συστημένη επιστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των θέσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ΄ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορούν να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μια μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει, κατά σειρά προτίμησης, το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε 19 φορείς του Δημοσίου (Προκηρύξεις)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

σεξουαλικής αγωγής
Τι ισχύει για τα σεμινάρια Σεξουαλικής Αγωγής - Πόσες ώρες πρέπει να είναι
Το αφιέρωμα για τα σεμινάριο της Σεξουαλικής Αγωγής θα ανανεώνεται συνεχώς μαζί με τις νέες πληροφορίες που θα προκύπτουν το επόμενο διάστημα
Τι ισχύει για τα σεμινάρια Σεξουαλικής Αγωγής - Πόσες ώρες πρέπει να είναι
ΥΠΑΙΘ: Μεγάλη συμμετοχή για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία - Κατατέθηκαν 13.291 αιτήσεις για 4.039 θέσεις
ΥΠΑΙΘ: Μεγάλη συμμετοχή για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά