Προσλήψεις δύο Ιατρών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Προσλήψεις Ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών αναγκών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 11 Μαΐου 2021.

Απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.,
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
 3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητας και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (χορηγείται από την υπηρεσία) για την μη καταδίκη, παραπομπή στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του /της υποψηφίου/ιας.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 7/5/2021 έως και την Τρίτη 11/5/2021.

Η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε 19 φορείς του Δημοσίου (Προκηρύξεις)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες: Παλαιότερα θέματα και λύσεις στη Φυσική
Πανελλήνιες 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2021: Οι λύσεις στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Πανελλήνιες 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών
Φθιώτιδα: Στο εδώλιο ο 25χρονος που κατηγορείται για βιασμό 11χρονης
Ο 25χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της οικογένειας και παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο, έχοντας ζητήσει προθεσμία για να...
Φθιώτιδα: Στο εδώλιο ο 25χρονος που κατηγορείται για βιασμό 11χρονης