Προσλήψεις: 37 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού
Προσλήψεις 37 ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Σαρωνικού - Αιτήσεις έως 8 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα επτά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 05/07/2021, για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08 Ιανουαρίου 2021.

Οι ζητούμενες θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασία που ζητούνται αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 24 Θέσεις
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 4 Θέσεις
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 1 Θέση
 • ΤΕ/ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 1 Θέση
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 3 Θέσεις
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 1 Θέση
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΙΡΑΣ - 2 Θέσεις
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 1 Θέση

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Επειδή το ̟προσωπικό αυτό που θα προσληφθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στις υπηρεσίες, Καθαριότητας, Διοικητικές και Κοινωνικές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση για τη μη διάδοση του ιού COVID-19, θα πρέπει
κατ΄ εξαίρεση να τηρούν τα κατωτέρω:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 20 έως 65 ετών και να μην ανήκουν στις ευπαθείς ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
 2. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
 3. Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για ̟πειθαρχικούς λόγους.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους. 

Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στα email: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 6/01/2021 και λήγει την 8/01/2021.

Οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα

Τσίπρας για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Παράδειγμα προς μίμηση η Χούντα;
Τσίπρας για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Παράδειγμα προς μίμηση η Χούντα;
Επικοινωνία του Α. Τσίπρα με πανεπιστημιακούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία κατά της ίδρυσης σώματος Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
Τσίπρας για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Παράδειγμα προς μίμηση η Χούντα;