Προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
Δείτε τα δικαιολογητικά

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<ΗΦΡΟΝΤΙΔΑ>> ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, έξη(6) ατόμων, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης και συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα << Βοήθεια στο Σπίτι » της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοιού COVID-19 για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

  • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Πνευμονολόγος και εν ελλείψει  αυτού ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Ειδικός Παθολόγος
  • 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ Κοινωνικών Λειτουργών και εν ελλείψει αυτού ΠΕ ψυχολόγο
  • 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ Κοινωνικών Λειτουργών και εν ελλείψει αυτού ΠΕ ψυχολόγο
  • 3 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> (Δ/νση: Αρναία Χαλκιδικής Τ.Κ. 63074, τηλ: 23720 22988). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Τεσσάρων (4 ) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), και συγκεκριμένα από Παρασκευή 10/04/2020 έως και Δευτέρα 13/04/2020

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Το ζητούμενο δεν είναι να κατηγοριοποιήσουμε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε σχολεία αρίστων, αλλά άριστα...
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο