30 προσλήψεις εργατικού προσωπικού στο Δήμο Ερέτριας
Δείτε τα δικαιολογητικά αναλυτικά στην προκήρυξη

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο(Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(Γ΄κατηγ. Επαγγ.) 3
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(Β΄κατηγ.Ερασ.) 2
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ερέτριας (Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους, Ερέτρια Ευβοίας, τηλ.2229-3-50111, 2229350116/ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία), πληροφορίες δίδονται και από το γραφείο προσωπικού(Ε.ΜΙΧΑΗΛ & Δ.ΝΑΤΣΟ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 2/04/2020 έως και 6/04/2020 ακόμα & μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στα e-mail :
E-mail : [email protected]
E-mail : [email protected]

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Το ζητούμενο δεν είναι να κατηγοριοποιήσουμε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε σχολεία αρίστων, αλλά άριστα...
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο