9 προσλήψεις στο Δήμο Διδυμότειχου
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων , για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου ο Δήμος Διδυμοτείχου να συλλέξει τα απορρίμματα της παρέβριας περιοχής λόγω της κρίσης του μεταναστευτικού – προσφυγικού, να καθαρίζει καθημερινά και σχολαστικά τους εσωτερικούς χώρους των Δημοτικών κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου λόγω κορωνοϊού , καθώς και των αυξημένων εποχικών αναγκών που προκύπτουν στην υπηρεσία πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας ή ηλεκτρονικά στο e mail [email protected] καθώς και ταχυδρομικά που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 2/04/2020 έως και 2/04/2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Το ζητούμενο δεν είναι να κατηγοριοποιήσουμε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε σχολεία αρίστων, αλλά άριστα...
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο