20 θέσεις εργασίας στο δήμο Δάφνης - Υμηττού
Ειδικότητες, προσόντα

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Δάφνης - Υμηττού.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου Γ΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 14

Δείτε τη νέα προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα