3 προσλήψεις στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στην Πάτρα
Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα.

2 Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών ΠΕ

1 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

σχετικά άρθρα