12 προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου
Εύρεση εργασίας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ειδικότητες:

6 ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝνΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών 12, τ.κ. 190 09 Ραφήνα, στους αρμόδιους υπάλληλους: Κωνσταντίνα Μετζητάκου, Βασιλική Φωτιάδη, Σοφία Παπαγεωργίου (τηλ: 22943 – 21024, 21029, 21056) εντός προθεσμίας οχτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 27-5-2019 ημέρα Δευτέρα έως και 3-6-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα