Πρόσληψη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 4 «έργο αρχαιολογίας» στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανιάς Δήμου Ελασσόνας» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 28-12-2019 ημερομηνία λήξης του υποέργου ,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Τ.Κ. 41500, ΜεζούρλοΛάρισα, υπόψη κ. Γαρόφλου και κας Δηλημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2413508207- 2413508282), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 12-02-2019 έως 18-02-2019).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

«Τα παιδιά του Εμπουκά δεν θα τον ξανά δουν. Δολοφονήθηκε στο Α.Τ. Ομόνοιας»
«Τα παιδιά του Εμπουκά δεν θα τον ξανά δουν. Δολοφονήθηκε στο Α.Τ. Ομόνοιας»
Αυτός είναι ο Εμπουκά. Με καταγωγή από τη Νιγηρία, μετανάστης στην Ελλάδα, με δύο παιδιά, το ένα νεογέννητο. 
«Τα παιδιά του Εμπουκά δεν θα τον ξανά δουν. Δολοφονήθηκε στο Α.Τ. Ομόνοιας»