6 Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εργασίας για ερευνητικά έργα

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης και λίπανσης με χρήση καινοτόμων (ΟΡΑΛΙ)_Εργαστήριο Δενδροκομίας» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης και λίπανσης με χρήση καινοτόμων (ΟΡΑΛΙ)_Εργαστήριο Δενδροκομίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "5G-VINO: 5G Virtual Infrastructure provisioning over NITOS testbed"

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "5G-VINO: 5G Virtual Infrastructure provisioning over NITOS testbed"

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "5G-VINO: 5G Virtual Infrastructure provisioning over NITOS testbed"

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "5G-VINO: 5G Virtual Infrastructure provisioning over NITOS testbed"

Καταληκτική ημερομηνίαl: Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

best of network

σχετικά άρθρα