3 Προσλήψεις ερευνητών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ
Θέσεις εργασίας στο ΙΤΕ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Selective expresstumor diagnostic with narrow band nanophotonic structures, EXODIAGNOS»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του έργου ULTRACHIRAL  

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

best of network

σχετικά άρθρα