Maria Mavri panepistimio aigaiou
Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μαρία Μαύρη στο alfavita.gr

Συνέντευξη με τη διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη- executive ΜΒΑ» Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΧΙΟΣ). 

Θέλετε να μας περιγράψετε συνοπτικά το ΠΜΣ executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου;

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη- executiveΜΒΑ ή απλά eMBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα πρωτοπόρο και καταξιωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που εφέτος κλείνει τα δέκα χρόνια λειτουργίας του.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στον τομέα της Διοίκησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτούς ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε στον Ιδιωτικό, είτε στο Δημόσιο Τομέα. 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία χωρίζονται σε 4 κύκλους. Το πρόγραμμα προσφέρει 3 κατευθύνσεις, αυτές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Επιχειρηματικότητας και της Λογιστικής Χρηματοοικονομικής. Οι τρεις πρώτοι κύκλοι περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού και εξειδίκευσης βάσει της κατεύθυνσης που επιλέγει ο/η καθένας/μία φοιτητής/τρια, ενώ ο τέταρτος κύκλος αφορά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η απόκτηση του διπλώματος συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας και τη συνολική συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTs). 

Τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται εξ αποστάσεως. Στην έναρξη του ΠΜΣ, τον Οκτώβριο, οι φοιτητές/τριες καλούνται στην έδρα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, όπου πραγματοποιούνται δια ζώσης 3 διαλέξεις για κάθε μάθημα του πρώτου κύκλου σπουδών, γίνεται γνωριμία των φοιτητών/τριών με όλους τους διδάσκοντες του προγράμματος και παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ.  Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν το πανεπιστήμιο, τις υποδομές του και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει και τέλος γνωρίζονται και συζητούν με τα μέλη της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΠΜΣ, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της αγοράς και ακαδημαϊκούς 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δομή του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  https://emba.aegean.gr/ 

Γιατί να σπουδάσει κάποιος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα στο ΠΜΣ executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου;

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) e-MBA του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεσμευόμαστε για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προς τους/τις φοιτητές/τριες μας, για τη παραγωγή νέας γνώσης σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, ασφάλειας και διαφάνειας, καθώς και για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σ’αυτό το πλαίσιο το ΠΜΣ καταγράφει ετήσια τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών/τριών αναφορικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και την ποιότητα των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, ενισχύει την έννοια της αριστείας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μέσω της θέσπισης του θεσμού ακαδημαϊκών υποτροφιών επίδοσης κα τέλος ενθαρρύνει τη σύνδεση του Π.Μ.Σ με την αγορά εργασίας (διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται σε συνεργασία με δημόσιους ή  ιδιωτικούς φορείς, κλπ).  

Να τονίσουμε βέβαια ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος, αφορά τη συνολική διάρκεια σπουδών, που περιορίζεται στους 12 ημερολογιακούς μήνες. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα εντατικό και προϋποθέτει δέσμευση όσων αποφασίζουν να το παρακολουθήσουν, η ποιότητα και η διάρκεια του, αποζημιώνουν τους/τις  φοιτητές/τριες του. 

Τέλος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θωρούμε απαραίτητη την μια επίσκεψη των φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο, προκειμένου να γνωρίσουν τους διδάσκοντες, τους ανθρώπους του Ιδρύματος που στηρίζουν διοικητικά το ΠΜΣ, τους/τις συμφοιτητές/τριες τους και το Πανεπιστήμιο του οποίου θα είναι απόφοιτοι μετά από 12 μήνες. Πιστεύουμε ότι οι δεσμοί που σχηματίζονται μεταξύ των ανθρώπων κατά την διάρκεια των δια ζώσης διαλέξεων και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης συνεργατικού πνεύματος εργασίας, αποτελούν κομβικής σημασίας παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σε σχέση πάντα με την προσωπική εργασία/επιμέλεια του/της καθενός/μιας. 

Μια και το αναφέρατε, έχετε εικόνα για την ικανοποίηση των φοιτητών/τριών σας από το συγκριμένο πρόγραμμα; 

Στην τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Οκτώβριο του 2023, το 80% των φοιτητών και των φοιτητριών μας ήταν πολύ ικανοποιημένο από το ΠΜΣ, ενώ το 90% σημείωσε ότι το ΠΜΣ συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.  

Αυτό όμως που θεωρώ πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να σας αναφέρω, είναι ότι το 83% των αποφοίτων σας, σημείωσε ότι είναι χαρακτηριστικά μεγάλος ο βαθμός επικαιροποίησης των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων που διδάσκονται στο ΠΜΣ μας. Καταλαβαίνετε ότι στη σημερινή εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με την ταχύτητα των τεχνολογικών και επιστημονικών αλλαγών που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, η ανταπόκριση ενός ακαδημαϊκού προγράμματος  στις εξελίξεις και η ενσωμάτωσή αυτών σε ένα συγκροτημένο πλαίσιο μαθημάτων, αναδεικνύει το πόσο καλά μπορούμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και να εφοδιάσουμε τους φοιτητές μας με τις κατάλληλες γνώσεις, να ενισχύσουμε υπάρχουσες δεξιότητες και να καλλιεργήσουμε ικανότητες αναγκαίες για την αγορά εργασίας. 

Θα ήθελα να σχολιάσετε την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του ΠΜΣ executive MBA 

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η αναγνωρισμένη με αποδεικτικά, επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα τουλάχιστον δύο ετών. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των φοιτητών/τριών μας που έχουν παρακολουθήσει και αποφοιτήσει από το ΠΜΣ αυτά τα δέκα χρόνια λειτουργίας μας, εργάζονται ήδη όταν ξεκινούν τη φοίτησή τους. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε όλους τους αποφοίτους μας το Μάιο του 2023, το 40% των αποφοίτων μας, δήλωσε ότι μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού άλλαξε θέση εργασίας, ενώ το 83% των αποφοίτων δήλωσε ότι το eMBA συνέβαλε καθοριστικά στη  βελτίωση της επαγγελματικής του πορείας. 

Ποια είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων 

Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2024. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να το βρει κανείς στην ιστοσελίδα https://emba.aegean.gr 

Τρόποι Επικοινωνίας: 

e-mail: [email protected] 

Τηλέφωνο: 2271035120 (ώρες 09.00-15.00) 

Facebook https://www.facebook.com/eMBAAegean?locale=el_GR 

LinkedIn https://gr.linkedin.com/in/executive-mba-university-of-the-aegean-526224177 

Διεύθυνση: Μιχάλων 8, ΤΚ 82132, Χίος 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekpaideytikoi
Διορισμοί/Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να ετοιμάζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και για τους αναπληρωτές
Διορισμοί/Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να ετοιμάζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές