epikoinonies
Κορυφαίο Μεταπτυχιακό ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ με τίτλο “Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications” οργανώνει το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Πελοποννήσου.

Δεκτοί θα γίνουν συνολικά δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές που κατέχουν τίτλο σπουδών με ουσιαστική συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους και είναι χωρίς δίδακτρα. Στόχος του είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών στα ασύρματα συστήματα και δίκτυα νέας γενιάς. Αυτοί που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα εστιάσουν στις τεχνολογίες που συνθέτουν την κατεύθυνση των σύγχρονων και μελλοντικών κινητών επικοινωνιών (5G-6G) για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την αναγκαία εμπειρία μέσα από αντίστοιχες εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις.

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Το Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης από την Ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά Τηλεπικοινωνιών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, προετοιμάζοντάς τους να ξεκινήσουν ερευνητική καριέρα.

Στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που διαθέτουν πολύ σημαντική διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στη βιομηχανία, σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών, από τις τεχνικές και τα σύγχρονα συστήματα ασύρματης μετάδοσης ως την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]r.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/ σκαναρισμένα) είναι:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος (αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 304 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, μαζί με αναλυτική βαθμολογία.
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Καλή γνώση).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ανωτέρω πιστοποιητικό, η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα θα διαπιστώνεται μέσω της διενέργειας εξέτασης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Αίτηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, οι οποίοι αν γίνουν δεκτοί οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός σχετικού με το Π.Μ.Σ. πτυχίου (20%).
 2. Επίδοση σε Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (15%), όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 3. Επίδοση σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (15%).
 4. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (5%). Η βασική γνώση αγγλικής (επίπεδο Β2) λαμβάνει 1 μόριο, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) βαθμολογείται με 3 μόρια και η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) βαθμολογείται με 5 μόρια.
 5. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%).
 6. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%).
 7. Συστατικές επιστολές (5%) - Αξιολογούνται θετικά οι συστατικές που αναφέρονται στην επιστημονική κυρίως κατάρτιση του υποψηφίου και προέρχονται από διδάσκοντα εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, από άτομο που επιβλέπει επαγγελματικά τον υποψήφιο.
 8. Προφορική συνέντευξη (20%) - Αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. καθώς και η δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Tο Π.Μ.Σ. έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που σκοπεύει να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών συνδυάζοντας την απαραίτητη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση σε εργασίες και στην μεταπτυχιακή διατριβή που εκτείνεται σε δύο εξάμηνα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα διαμορφωθεί ως εξής:
Χειμερινό εξάμηνο:

 1. Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών
 2. Δίκτυα Επικοινωνιών
 3. Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Αισθητήρων
 4. Μεταπτυχιακή Διατριβή (συνεχίζεται και στο επόμενο εξάμηνο)

Εαρινό εξάμηνο:

 1. Ασύρματες Επικοινωνίες
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητά
 3. Τεχνολογίες για Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
 4. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το έντυπο της αίτησης καθώς και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..
Τρόποι Επικοινωνίας:

 • e-mail: [email protected]
 • Τηλέφωνο: 6978123482 (Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-12:00 το πρωί)
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Διεύθυνση: Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 22131, Τρίπολη

Δείτε εδώ την προκήρυξη 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panellinies_panelladikes_vaseis.jpg
Που θα πάνε οι βάσεις εισαγωγής στις 30 πιο υψηλόβαθμες σχολές
Φέτος, περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές, αναμένεται να τρυγήσουν την αφρόκρεμα των πρώτων προτιμήσεων των υποψηφίων, τα Παιδαγωγικά Τμήματα. 
Που θα πάνε οι βάσεις εισαγωγής στις 30 πιο υψηλόβαθμες σχολές