μεταπτυχιακά
Το alfavita.gr σε μία κρίσιμη περίοδο για τους νέους εκπαιδευτικούς εν όψει των νέων μόνιμων διορισμών σας παρουσιάζει κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα από τέσσερα διαφορετικά Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας που αφορούν εκπαιδευτικούς (Η λίστα ανανεώνεται συνεχώς)

Το alfavita.gr παρουσιάζει στην εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως στους νέους απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών κορυφαία Μοριοδοτούμενα Μεταπτυχιακά προγράμματα από τέσσερα διαφορετικά Δημόσια Πανεπιστήμια.

Τα Μεταπτυχιακά που άλλα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και άλλα δια ζώσης είτε μεικτά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) δίνουν στους εκπαιδευτικούς τη μέγιστη μοριοδότηση των 20 μορίων για μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πατρών

  • Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής (ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)

Ανοικτές αιτήσεις έχει το δημοφιλές εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο ΔΕΝ χρειάζεται ΔΟΑΤΑΠ καθώς έχει ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΚ!

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό πέρα από τη μοριοδότηση (20 μόρια) σας βάζει και στους Κύριους Πίνακες της Ειδικής Αγωγής ενώ παρέχει και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Εάν κάνετε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω αυτής της φόρμας μπορείτε να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ)

  • Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)

Ακόμα ένα Δημοφιλές εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που και αυτό ΔΕΝ χρειάζεται ΔΟΑΤΑΠ λόγω του ελληνικού ΦΕΚ που κατέχει! Ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φιλόλογους αλλά γενικότερα τους εκπαιδευτικούς λόγω των τμημάτων ένταξης και των ΖΕΠ αλλά και λόγω ενδεχόμενου ανοίγματος πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Εάν κάνετε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω αυτής της φόρμας μπορείτε να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ)

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • «Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education).

Το Μεταπτυχιακό παρέχει και αυτό 20 μόρια για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ενώ πραγματοποιείται με  μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων & δια ζώσης στη Ρόδο - Η Διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

 

  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)
  • Υποτροφίες σε μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές  του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση

Κάντε εδώ αίτηση άμεσα

  • Εξ αποστάσεως Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της τεχνολογίας, καθώς και στη θεωρία και την έρευνα σχετική με τα θέματα αυτά, το Πρόγραμμά μας προσφέρει ένα πρότυπο για τη χώρα μας πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακής εξειδίκευσης που στοχεύει στη μετάδοση και την παραγωγή νέας γνώσης στα αντικείμενα της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση στα πεδία αυτά.

Το Μεταπτυχιακό παρέχει και αυτό 20 μόρια για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ενώ πραγματοποιείται με 100% εξ αποστάσεως

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης (Α' και Β' εξάμηνο: παρακολούθηση μαθημάτων & Γ' εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)

Δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-2023

Προθεσμία Εγγραφών: 5 Ιουνίου 2023

Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με άριστο τρόπο στα πρότυπα αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων της αλλοδαπής. 

Σκοπός του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

Το Μεταπτυχιακό παρέχει και αυτό 20 μόρια για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Δείτε εδώ την προκήρυξη και κάντε αίτηση

Μεταπτυχιακό από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  • Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες ,  έχει ως αντικείμενο  την επιστήμη της Ιστορίας και ειδικότερα την ιστορική έρευνα, την μετάπλαση την ιστορικής γνώσης με σκοπό την κριτική διδασκαλία της  στην εκπαίδευση και τη  δημιουργική ενσωμάτωση τόσο στη γνώση όσο και στη  διδασκαλία των νέων τεχνολογιών και της διεπιστημονικότητας. Στα πλαίσια αυτά προσεγγίζει σύγχρονα επιστημονικά πεδία όπως η Αρχαιολογία, η Εθνολογία, η Μουσειολογία, ο Κινηματογράφος-Ντοκιμαντέρ, η Λογοτεχνία, το Θέατρο, η Προφορική Ιστορία κ.α. ενώ στον τομέα της Διδακτικής και των Νέων Τεχνολογιών αξιοποιούνται οι Νευροεπιστήμες, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οπτικοποίηση και διάδραση με την ιστορική πληροφορία, τα ψηφιακά παιχνίδια,  τα  Κοινωνικά Δίκτυα και η Δημόσια Ιστορία κτλ.

Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών  που μπορεί να δεχτεί το Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκή περίοδο  είναι σαράντα (40) φοιτητές. Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό προσανατολισμό ,είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων(δηλαδή  παρέχει  120 ECTS) και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα με την μελέτη ιστορικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αρχείων). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων πραγματοποιείται είτε διά ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα ανοίγει παραδοσιακά κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο 

Το δημοσίευμα της εβδομάδας που έρχεται θα εντάξει και νέα μεταπτυχιακά προγράμματα από το ΕΚΠΑ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολικό έτος 2024-2025: Πότε ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΥΠΑΙΘ
Πανελλήνιες 2024: Πώς θα λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
Τα 7 μέτρα που λαμβάνει το ΥΠΑΙΘΑ για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Πανελλήνιες 2024: Πώς θα λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων