ΠΜΣ: Κοινωνιολογία- Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί - Αιτήσεις έως 10/9
Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών/-τριών σε ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει την εισαγωγή φοιτητών/-τριών στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Μέσω της φοίτησης τους στο εν λόγω πρόγραμμα οι φοιτητές/-τριες μπορούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε μία από τις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων). 

Υποβολή της αίτησης συμμετοχής και των δικαιολογητικών γίνεται από 19/8 έως 10/9/2019, MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην ιστοσελίδα

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΠΜΣ

Κωνσταντίνου Γκούνη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμ. Κοινωνιολογίας

 

 

 

 

 

σχετικά άρθρα

Ένωση Σπάτων - Αρτέμιδας: Να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί των χιλιάδων αναπληρωτών που βρίσκονται στα σχολεία
Ένωση Σπάτων - Αρτέμιδας: Να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί των χιλιάδων αναπληρωτών που βρίσκονται στα σχολεία

Ισοτιμία των πτυχίων των κολεγίων με τα Πανεπιστημιακά: μια κακοστημένη αντιπαράθεση στις πλάτες των μορφωτικών δικαιωμάτων της νεολαίας...

Ένωση Σπάτων - Αρτέμιδας: Να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί των χιλιάδων αναπληρωτών που βρίσκονται στα σχολεία