Κορυφαίο Μεταπτυχιακό "Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές" στο Παν.Πελοποννήσου
Οι απόφοιτοι κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών εξειδικεύουν τις γνώσεις τους με μεταπτυχιακές σπουδές ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών ενός ενδιαφερόμενου που θέλει να αναπτύξη γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. 

Ο λόγος που επιλέγεται το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι η θεωρητική κατάρτιση και δεξιότητες που παρέχει στον απόφοιτο για αναβάθμισή του στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. 

Το μεταπτυχιακό διαρκεί 12 μήνες (περίοδοι μαθημάτων και θερινή περίοδος για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε 12εβδομάδες, εκ των οποίων:
- οι 9πραγματοποιούνται δια ζώσης στο Τμήμα ΠΕΔιΣ και
- οι 3 με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
-Ημέρες μαθημάτων: Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Καθηγητές:-με σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια της αλλοδαπής (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ)-με πλούσιο δημοσιευμένο έργο σε βιβλία και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
• με εμπειρία στην υλοποίηση διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων.
• με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς και διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της αλλοδαπής•Ερευνητικές ομάδες σημαντικής πρωτοτυπίας, στις οποίες συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
.

σχετικά άρθρα