Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Ανοικτές οι αιτήσεις για το εξ αποστάσεως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημιου Λευκωσίας που ξεκινάει το Χειμερινό Εξάμηνο. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα

Το αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ  μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τέχνες στην Εκπαίδευση παρέχεται εξ αποστάσεως από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.

Μοριοδοτεί εκπαιδευτικούς με 20 μονάδες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών καθώς και μοριοδοτεί όλα τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης.

Στόχοι του προγράμματος

▸ Να προετοιμάζει στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος με βαθύτερη γνώση στις Τέχνες και στη διδακτική τους. 
▸ Να παρακολουθούν την πορεία της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της διδακτικής των Τεχνών και να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία.
▸ Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις που θα τους βοηθήσουν να καινοτομήσουν στον τομέα των Τεχνών και της διδακτικής τους.
▸ Να αποκτήσουν δεξιότητες για τη διαχείριση πρακτικών θεμάτων που άπτονται της διδακτικής των Τεχνών. 
▸ Να επιλέγουν και να παράγουν διδακτικό υλικό βασισμένο στις τρέχουσες τάσεις διδακτικής της Μουσικής και των Εικαστικών Τεχνών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

✔ Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Κατεύθυνσης.
✔ Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Κατεύθυνσης που επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
✔ Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Κατεύθυνση και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
✔ Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
✔ Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
✔ Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
✔ Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Kατεύθυνση, π.χ. διοίκηση σχολείου, ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση. 
✔ Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος/ προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
✔ Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
✔ Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος έχουν τις παρακάτω επιλογές:
1. Να επιδιώξουν διοικητική θέση σε επίπεδο σχολείου (π.χ. Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής) ή/και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Επιθεωρητής).
2. Να εργαστούν ως επιμορφωτές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
3. Να καταλάβουν ακαδημαϊκή θέση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Εξάμηνα
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πλήρως εξ αποστάσεως
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ: ΝΑΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: ΝΑΙ

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Δομή του Προγράμματος: 

(Πατώντας πάνω στο Course ID μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε μαθήματος)

Section: A - Έρευνα και Αξιολόγηση

Course IdTitle
EDUC-510DLΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας
EDUC-511DLΑρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας
EDUC-512DLΠοσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική
EDUC-610DLΜέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
EDUC-611DLΠροκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας
EDUC-612DLΠροκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης

Section: B - Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης

Course IdTitle
EDUC-500DLΦιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση
EDUC-501DLΨυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση
EDUC-502DLΚοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση
EDUC-503DLΕκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί
EDUC-504DLΣυγκριτική Παιδαγωγική
EDUC-505DLΘεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
EDUC-601DLΜάθηση και Νόηση

 

Section: C - Τέχνες και Εκπαίδευση

Course IdTitle
EDUC-540DLΚριτικός Διάλογος για τις Τέχνες
EDUC-541BLΤέχνες και Ψυχολογία της Ανάπτυξης
EDUC-542DLΤέχνες και Ποιότητα Ζωής

Section: D - Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής - Τέχνες και Εκπαίδευση

Το EDUC-697DL και το EDUC-699DL εκπονούνται στο πεδίο των Τεχνών και της Εκπαίδευσης.

Το μάθημα EDUC-697DL μπορεί να επιλεγεί μόνο μετά από συναίνεση του Προέδρου του Τμήματος και Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τρία μαθήματα ειδίκευσης ή δύο και ένα μάθημα της δεύτερης ειδίκευσης.

Ειδίκευση στη Μουσική: EDUC-537DL, EDUC-506DL, EDUC-507DL, EDUC-508DL, EDUC-697DL.
Ειδίκευση στις Εικαστικές Τέχνες: EDUC-538DL, EDUC-516DL, EDUC-517DL, EDUC-518DL, EDUC-697DL.

Course IdTitle
EDUC-506DLΔημιουργικότητα στην Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη
EDUC-507DLΝέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή
EDUC-508DLΜουσική και Ψυχολογία
EDUC-516DLΣύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών
EDUC-517DLΕικαστική Δημιουργία και Αξιολόγηση της
EDUC-518DLΜουσειοπαιδαγωγική
EDUC-537DLΑναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική
EDUC-538DLΑναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη

Section: E - Σεμινάρια

Course IdTitle
EDUC-591DLΣεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης
EDUC-592DLΣεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων
EDUC-593DLΣεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων

Section: F - Μεταπτυχιακή Εργασία

Notes: EDUC-699DL Διατριβή Μάστερ είναι υποχρεωτική για το Σχήμα Β και εκπονείται στο πεδίο των Τεχνών και της Εκπαίδευσης.

Course IdTitle
EDUC-699DLΜεταπτυχιακή Εργασία

ΕΚΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΕΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εκπρόσωπος του προγράμματος θα σας καλέσει εντός μίας εργάσιμης

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Γεωργία - Βιασμός: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες με τις μελανιές στο σώμα της (εικόνες)

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Άδειες ειδικού σκοπού: Αναδίπλωση από το υπουργείο Εργασίας - Τι αλλάζει στις αποδοχές
Αναδίπλωση από το υπουργείο Εργασίας για τις άδειες ειδικούς σκοπού των εργαζομένων - Τι αλλάζει στις αποδοχές
Άδειες ειδικού σκοπού: Αναδίπλωση από το υπουργείο Εργασίας - Τι αλλάζει
xioni kakokairia
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πολικό ψύχος προ των πυλών - Τα δύο σενάρια (Vid)
Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και στην Αττική αναμένεται να φέρει η κακοκαιρία «Ελπίδα» τα επόμενα 24ωρα - Τα δύο σενάρια για τα έντονα...
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πολικό ψύχος προ των πυλών - Τα δύο σενάρια (Vid)
Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στα Χανιά
Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στα Χανιά στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης για την Υγεία και την Αξιοπρέπεια του Λαού - Σάββατο στις 12.00 στην...
Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στα Χανιά
sillalitirio
Πανελλαδική σύσκεψη ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ στη Γκράβα το Σάββατο - Συνεχίζονται οι αγωνιστικές δράσεις των εκπαιδευτικών
Με σύσκεψη συντονισμού ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ στη Γκράβα το Σάββατο συνεχίζουν οι εκπαιδευτικοί το γύρο κινητοποιήσεων και δράσεων των τελευταίων ημερών για...
Πανελλαδική σύσκεψη ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ στη Γκράβα το Σάββατο