iepX: Ανοιξε η πλατφόρμα εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή
Ξεκινά από σήμερα η πρώτη από τις τρεις επιμορφωτικές φάσεις σε θέματα Ειδικής Αγωγής

Ξεκινούν από σήμερα τα ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα στην ειδική Αγωγή, από την νέα πλατφόρμα ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης iepX, με λήξη μαθημάτων στις 10 Ιουλ 2022.

Η πλατφόρμα ανοιξε από σήμερα και το ΙΕΠ εύχεται στους εκπαιδευτικούς η παρακολούθηση των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων  να αποτελέσει μια ευχάριστη επιμορφωτική εμπειρία και ένα δημιουργικό ταξίδι στη γνώση.

Τι είναι το iepX

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης iepX αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» (Universal Design and Development of Accesible Digital Educational Material) με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και  επιτρέπει τη διοργάνωση μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων(Massive Open Online Courses – MOOCs). Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Python με χρήση του διαδικτυακού πλαισίου ανοιχτού κώδικα Django και χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας όπως το Ansible, Vagrant κ.ά. για να διευκολύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση της πλατφόρμας σε ένα τεράστιο εύρος μηχανημάτων. Η Open edX έχει αναπτυχθεί από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό edX, ο οποίος ιδρύθηκε από τα πανεπιστήμια MIT και Harvard και είναι η πλατφόρμα πίσω από τη δημοφιλή υπηρεσία httpss://www.edx.org. Το Open edX είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και παρέχεται με διπλή άδεια χρήσης AGPL και Apache License. Μια πλατφόρμα με την τεχνολογία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική τού Open edX θέτει από μόνη της υψηλές απαιτήσεις εκπαιδευτικής ποιότητας από τα μαθήματα που φιλοξενεί.

Η Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Στόχο της ως άνω αναφερόμενης Πράξης, στην οποία εντάσσεται η πλατφόρμα iepX, αποτελεί η υλοποίηση δράσεων και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ένταξή τους στο γενικό σχολείο καθώς και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής και εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της Πράξης συμβάλλει στην ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και την υλοποίηση της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ  για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η πολυεπίπεδη υλοποίηση δράσεων και  καλών πρακτικών συμβάλει στην προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education) και τη δημιουργία του «Ενός Σχολείου για όλους», όπως προτείνεται από τη διεθνή επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Περιεχόμενο - μαθήματα

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 13 διακριτά μαθήματα που διαμορφώθηκαν από τα παραδοτέα της Πράξης. Στην εισαγωγική καρτέλα του κάθε μαθήματος παρέχονται σχετικές πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο του μαθήματος με μία σύντομη παρουσίαση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι/ες να έχουν μία σφαιρική άποψη/εικόνα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάθε μάθημα πλαισιώνεται με βιντεοσκοπημένο υλικό, επιμορφωτικό υλικό, δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί στην τάξη σε πραγματικό χρόνο και το αντίστοιχο παραδοτέο με το  αντικείμενο του μαθήματος σε μορφή PDF. Για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεο δραστηριοτήτων με παιδιά έχει διασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση των γονέων τους. Eπίσης, σε κάθε ενότητα του μαθήματος παρέχεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. Η επιτυχής ανταπόκριση στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σε ορισμένο ποσοστό επιτυχίας (60%) έχει ως αποτέλεσμα την παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης. Προβλέπεται, εκτός των 13 διαθέσιμων μαθημάτων, η προσθήκη νέων μαθημάτων με αντικείμενα που άπτονται της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι τα κάτωθι:

1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

2. Ανάπτυξη κοινωνικων, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών

3. Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

4. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille

5. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

6. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας

7. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού

8. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού

9. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

10. Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση

11. Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

12. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία

13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Aναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες παρακολούθησης των μαθημάτων - Οδηγός χρήσης

Για την εισοδό σας θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο Μητρώο του ΙΕΠ. Μετά την είσοδό σας στην πλατφόρμα iepx.edu.gr μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθησή των μαθημάτων. Οι ενότητες κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά κάθε εβδομάδα.

Οι ημερομηνίες των τριών επιμορφωτικών φάσεων έχουν ως εξής:

α΄φάση:7-2-22 έως 27-3-2022
β΄ φάση: 28-3-2022 έως 15-05-2022
γ΄ φάση: 16-05-2022 έως 03-07-22


Σε κάθε φάση επιμόρφωσης οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται σε διαφορετικά μαθήματα.
Στην περίπτωση που κάποιος/α δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει την παρακολούθηση του/των μαθήματος/των μίας φάσης και έχει ξεκινήσει η επόμενη φάση, μπορεί να ολοκληρώσει αυτό/ά το /τα μάθημα/τα και μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζει την κάθε φάση επιμόρφωσης, όχι όμως αργότερα από τις 10-07-2022.

Eπιλέξτε εδώ για τη λήψη των οδηγιών. To περιεχόμενο των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμο σταδιακά προκειμένου να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης προτείνεται να γίνεται σταδιακά κατόπιν αναστοχαστικής μελέτης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιμόρφωσης. Η συμπλήρωση τους ερωτηματολογίου αποτίμησης του μαθήματος αποτελεί το τελευταίο στάδιο και προϋποθέτει την ενδελεχή μελέτη του υλικού ενός μαθήματος προκειμένουτο ερωτηματολόγιο να επιτελέσει το σκοπό του. Ως εκ τούτου, το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο με την ολοκλήρωση της μελέτης όλων των ενοτήτων του μαθήματος.


Επιλέξτε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα της Α' Φάσης Επιμόρφωσης.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

paideia-ypaith
Αναπληρωτές: Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ - Δείτε αναλυτικά
Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στη Γενική και Ειδική...
Αναπληρωτές: Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ - Δείτε αναλυτικά