Δωρεάν διατμηματικό μάθημα ιταλικής γλώσσας για φοιτητές του ΑΠΘ
Δωρεάν μάθημα ιταλικής γλώσσας

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2018, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ., το μάθημα Ιταλική γλώσσα Β2 – Italian language B2 (κωδικός: ΙΤΑΛ-Β2Β)  (απόφαση ΓΣ αριθμ.12/17-1-2018).

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κατά το διάστημα 21/2/2018-1/6/2018, Τετάρτη 16:15-18:30 στην Αίθουσα Γλωσσικό εργαστήρι του ΚΔΞΓ (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Β1, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση ή με βεβαίωση παρακολούθησης B1 από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Κουτούση

E: [email protected]

W: http://www.lance.auth.gr

Τηλ: 2310995165

Δείτε περισσότερα εδώ

σχετικά άρθρα