golearn-engl_970-250
yppeth
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS
Στις 3 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις εγγραφές μαθητών σε μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Από τις 3 έως τις 31 Μαΐου μπορούν οι γονείς να υποβάλλουν αίτηση για τις εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε αναλυτικές εγκυκλίους με οδηγίες για τη διαδικασία και καταλόγους με τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

Μουσικά Σχολεία

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1519 ΑΚ, ορίζεται ότι: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις […] καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. […] Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς [...]». Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο».

Συνεπώς, για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.

Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εν θέματι εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει. Επίσης, στην περίπτωση εκείνη όπου η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται τυχόν μεταβολή του τόπου διαμονής του υποψηφίου, η οποία επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, για την συμμετοχή απαιτείται η προσκόμιση είτε έγγραφης συμφωνίας των γονέων/κηδεμόνων είτε δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση ενός από τους γονείς και ρητώς επιτρέπει την συμμετοχή στις εξετάσεις.

Σημειωτέον ότι στο άρθρο 1519 ΑΚ δεν υπάγεται η περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει προσκομίσει δικαστική απόφαση που ρυθμίζει θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι και τις 16.09.2021. Ως αμετάκλητη δικαστική απόφαση θεωρείται α) απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει εκδοθεί μέχρι τις 16.09.2021 και β) απόφαση του Πρωτοδικείου ή Εφετείου κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Στην υπό β) περίπτωση, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να ζητούν και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από το οποίο θα συνάγεται ότι η προσκομιζόμενη δικαστική απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021, ήτοι, τις 16.09.2021.

Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:

1)    λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου

2)    αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα

3)    δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 - και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ - , σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων τις πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo Μουσικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.

Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων αποστέλλουν μετά τη λήξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων, ήτοι στις 31 Μαΐου 2022, τον συνολικό αριθμό των πρωτοκολλημένων αιτήσεων που κατατέθηκαν στο σχολείο τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο. Ως προς τις εγγραφές εφαρμόζεται και η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης μεριμνούν ώστε οι εν θέματι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν με τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19. Ειδικότερα, επιβάλλεται: 

α) ο ενδελεχής και συχνός καθαρισμός (απολύμανση) όλων των επιφανειών που αγγίζονται από υποψήφιους/ες και καθηγητές/τριες και β) ο φυσικός αερισμός των αιθουσών που λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις.

Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων.

Η εγκύκλιος εδώ

Εδώ ο κατάλογος με τα μουσικά σχολεία

Καλλιτεχνικά σχολεία

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων). 

Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών

β) ΘεάτρουΚινηματογράφου

γ) Χορού.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1519 ΑΚ, ορίζεται ότι: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις […] καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. […] Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς [...]». Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο».

Συνεπώς, για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 20222023, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.

Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εν θέματι εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει. Επίσης, στην περίπτωση εκείνη όπου η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται τυχόν μεταβολή του τόπου διαμονής του υποψηφίου, η οποία επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, για την συμμετοχή απαιτείται η προσκόμιση είτε έγγραφης συμφωνίας των γονέων/κηδεμόνων είτε δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση ενός από τους γονείς και ρητώς επιτρέπει την συμμετοχή στις εξετάσεις.

Σημειωτέον ότι στο άρθρο 1519 ΑΚ δεν υπάγεται η περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει προσκομίσει δικαστική απόφαση που ρυθμίζει θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι και τις 16.09.2021. Ως αμετάκλητη δικαστική απόφαση θεωρείται α) απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει εκδοθεί μέχρι τις 16.09.2021 και β) απόφαση του Πρωτοδικείου ή Εφετείου κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Στην υπό β) περίπτωση, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να ζητούν και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από το οποίο θα συνάγεται ότι η προσκομιζόμενη δικαστική απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 
4800/2021, ήτοι, τις 16.09.2021.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις με κατεύθυνση τον χορό οι γονείς/κηδεμόνες πέραν της αίτησης συμμετοχής αποστέλλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό αντίστοιχα.

Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:

1)    λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου

2)    αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα 

3)    για την κατεύθυνση του χορού: i. Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Παιδιάτρου, ii. Ιατρική  Βεβαίωση Ορθοπεδικού

4)    βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο μαθητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά)

5)    δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 - και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ -, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Οι Διευθυντές/ντριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων τις πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo Καλλιτεχνικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.

Οι Διευθυντές/ντριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων αποστέλλουν μετά τη λήξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων, ήτοι στις 31 Μαΐου 2022, τον συνολικό αριθμό των πρωτοκολλημένων αιτήσεων που κατατέθηκαν στο σχολείο τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, η βαθμολόγηση και οι εγγραφές των μαθητών ρυθμίζονται με την ως άνω Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Υ.Α. με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021, ΦΕΚ Β΄ 886, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/1903-2021). Ως προς τις εγγραφές εφαρμόζεται και η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Οι Διευθυντές/ντριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης μεριμνούν ώστε οι εν θέματι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν με τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19. Ειδικότερα, επιβάλλεται: α) ο ενδελεχής και συχνός καθαρισμός (απολύμανση) όλων των επιφανειών που αγγίζονται από υποψήφιους/ες και καθηγητές/τριες και β) ο φυσικός αερισμός των αιθουσών που λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις.

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, αφού καταρτίσουν το πρόγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Υ.Α. με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021, ΦΕΚ Β΄ 886, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021), ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους τους/τις υποψήφιους/ες.

Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων.

Η εγκύκλιος εδώ

Εδώ ο κατάλογος των καλλιτεχνικών σχολείων

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Δικαστικό Σώμα: Αποχωρούν σήμερα 26 ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές και εισαγγελείς
Αποχωρούν σήμερα δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου συνταγματικού προβλεπόμενου ορίου ηλικίας.
Δικαστικό Σώμα: Αποχωρούν σήμερα 26 ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές και εισαγγελείς
Fuel Pass 2: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή -Πόσο θα επιδοτηθείτε για την βενζίνη και το πετρέλαιο

Σήμερα ψηφίζεται από την ολομέλεια της Βουλής η νέα ενίσχυση του κράτους προς τους πολίτες, που έχει ως σκοπό την κάλυψη...

Fuel Pass 2: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή -Πόσο θα επιδοτηθείτε για την βενζίνη και το πετρέλαιο
Κορονοϊός: Διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα μήνα οι νοσηλευόμενοι
Ανησυχία έχει προκαλέσει η εκ νέου έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού και η παράλληλη αύξηση των εισαγωγών και νοσηλειών στα νοσοκομεία.
Κορονοϊός: Διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα μήνα οι νοσηλευόμενοι