Καταγγελία για την άρνηση του ΔΣ της Σιβιτανιδείου να δεχθεί ως τακτικό μέλος εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών και διοικητικών
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ ΣΙ και του ΣΜΔΥΣΙ

Τα ΔΣ της Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.Ι. και του Σ.Μ.Δ.Υ.Σ.Ι, με αφορμή την άρνηση του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Σχολής για εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4589/2019, σύμφωνα με το οποίο εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο ΔΣ της Σιβιτανιδείου Σχολής (η διαδικασία εκλογής κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στο ΠΔ 1/2003 (Α΄ 1) καθορίζεται με ΥΑ μετά από εισήγηση του ΔΣ της Σχολής), αλλά και:

  • τις ενημερωτικές συναντήσεις της Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.Ι. με μέλη του ΔΣ,
  • τις προηγούμενες ανακοινώσεις και έγγραφα και των δύο συλλόγων
  • τα αλλεπάλληλα αιτήματα συνάντησης της Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.Ι. με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για σχετική ενημέρωση, καθώς και
  • τη στάση της Ε.Ε. του Ιδρύματος (όργανο του Δ.Σ.),

καταγγέλλουμε την όποια προσπάθεια ακύρωσης κατοχυρωμένων κατακτήσεων των εργαζομένων σε θέματα εκπροσώπησής τους σε Συλλογικά Όργανα Διοίκησης και την κατά το δοκούν εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Καλούμε την Ε.Ε και το Δ.Σ. του Ιδρύματος να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα της Σχολής (έλλειψη εκπαιδευτικών & διοικητικών υπαλλήλων, κενά σε όλες τις σχολικές μονάδες, τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, ανάρτηση όλων των αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τήρηση διαφάνειας σε όλες τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων και διαδικασίες επιλογής, κα). Απευθυνόμενοι στο ΥΠΑΙΘ και μετά τις εξαγγελίες περί επιτελικού κράτους και αρίστων απαιτούμε:

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της στ’ παρ. του άρθρου 51 του Ν. 4589/2018 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) περί διαδικασιών τοποθέτησης αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ της ΣΔΣΤΕ

ΣΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ του χαρακτήρα του Ιδρύματος στο οργανόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ των συλλογικών οργάνων διοίκησης και ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ διοικητικών υπηρεσιών με αποτύπωση των σύγχρονων αναγκών σε ειδικότητες και αύξηση των οργανικών θέσεων

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ επιλογής προϊσταμένων όπως προβλέπεται για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς διαφορετική μεταχείριση των διοικητικών υπαλλήλων της ΣΔΣΤΕ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εκπαιδευτικών με αυτή των υπολοίπων ΠΥΣΔΕ της χώρας

ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ των διδακτικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ για το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ στο υφιστάμενο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου και μετατροπή του σε Δημόσιο ΙΕΚ

σχετικά άρθρα