Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του υπ. Παιδείας

 «Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2019-2020»

Οι τίτλοι βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (T.Y.) Ζ.Ε.Π. συνιστούν πρόσθετο υποστηρικτικό – διδακτικό υλικό για τις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και στόχο έχουν να διευκολύνουν τους μαθητές κατά τη διδασκαλία και μελέτη εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα βιβλία χωρίζονται σε επίπεδα ελληνομάθειας ως ακολούθως:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα