Οδηγίες για τη τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο
«Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27- 06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική) στο Δημοτικό σχολείο.

Ι. Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά Το ΑΠΣ και ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού δίνουν τη φιλοσοφία συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των Εικαστικών είναι «ανοικτού» τύπου και δεν είναι δεσμευτικά ως προς τη διδακτέα ύλη. Ο/Η εκπαιδευτικός των Εικαστικών προτείνεται να συνδυάζει κατά την κρίση του/της, τις ενότητες να εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο στην ύλη που θα επιλέξει ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει και τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και ετήσιο προγραμματισμό. Σκοπός της διδακτικής των τεχνών στο σχολείο είναι οι μαθητές/τριες να μπορούν να παράγουν τις δικές τους ιδέες, να τις επεξεργάζονται, να τις τροποποιούν και να τις χρησιμοποιούν για να μεταδώσουν την προσωπική τους εκφραστική πρόθεση. Να συλλαμβάνουν τις διαφορετικές αισθητικές ποιότητες εμφανείς και μη.

Να ερμηνεύουν το νόημα αυτού που αντιλαμβάνονται και να μιλάνε για τις εμπειρίες τους. Τα σχολεία για να συνεισφέρουν στην καλύτερη ποιότητα και στην αναβάθμιση του μαθήματος, είναι σημαντικό να διαθέτουν αίθουσα που θα γίνεται το μάθημα των Εικαστικών, δηλ. «Το εργαστήριο των Εικαστικών», όπου θα φυλάσσονται όλα τα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές, τα χρώματα, τα πινέλα, τα μολύβια, τα χαρτιά (μικρά χαρτιά η του μέτρου), υλικά που μαζεύουν οι μαθητές για να φτιάξουν διάφορες κατασκευές, τα βιβλία τους, ένας προτζέκτορας για να βλέπουν έργα τέχνης και να τα συζητάνε μεταξύ τους ή διαφορετικά ντοκιμαντέρ, ταινίες, κ ά.

Οι διδάσκοντες εάν το επιθυμούν μπορούν να κάνουν αναδιάταξη της ύλης και να συνδυάσουν διαφορετικές ενότητες από τα εγχειρίδια εικαστικών άλλων τάξεων αν το κρίνουν απαραίτητο.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας