Καθορισμός εισακτέων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των ΚΕΕ των ΑΕΙ
Υπουργική απόφαση

Καθορισμός του μέγιστου αριθμού εισακτέων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. των Α.Ε.Ι.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εισακτέων σε κάθε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ιδρύεται και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας (Β’496), Δυτικής Μακεδονίας (Β’1636), Αιγαίου (Β’1636), Ιωαννίνων (Β’1935), Δυτικής Αττικής (Β’3120), του Ιονίου Πανεπιστημίου (Β’1636 Β’), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’1935 Β’), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’1856) και του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Β’3664 Β’) στους τριάντα (30).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ

σχετικά άρθρα