golearn-engl_970-250
Thumbnail
«Δεν κάνουμε πειράματα με τους μαθητές»

Συντάκτης: Αννα Ανδριτσάκη

• Το Λύκειο απαιτεί ίσως τις πλέον επείγουσες ρυθμίσεις. Εκτός από τις ανακοινωμένες ενέργειες, ποιες είναι θα οι διορθώσεις σχετικά με το εξεταστικό; Θα διατηρηθεί και πώς το πλαίσιο των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και των έξι επιστημονικών πεδίων; Το μεταβατικό σύστημα παραπέμπει σε παλαιότερο σύστημα (βλ. δέσμες); Πότε θα το ανακοινώσετε;

Η λυκειακή βαθμίδα έχει υποστεί βίαιες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια και απαιτούνται άμεσες ενέργειες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μεταβατικού σταδίου, που θα φέρει την ηρεμία στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανακοινώσει μια δέσμη άμεσων ενεργειών για την εξομάλυνση των προβλημάτων και για τη δημιουργία της βάσης για την υλοποίηση του δικού μας προοδευτικού οράματος για την εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Κατ’ αρχάς σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στη Γ’ Λυκείου δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Σε σχέση με τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στη Α’ και στη Β’ Λυκείου έχουμε πει ότι αρχικά καταργούμε την υποχρεωτική άντληση του 50% των θεμάτων των προαγωγικών τους εξετάσεων από την Τράπεζα Θεμάτων. Αλλάζει επίσης ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης και καταργείται η σύνδεσή του με τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Σε σχέση με την εισαγωγή στα ΑΕΙ από το 2015-2016 διατηρούμε τη φυσιογνωμία των Επιστημονικών Πεδίων Εξειδίκευσης, στα οποία η πλειονότητα των μαθητών είναι ήδη προσανατολισμένη, και μελετάμε τη δυνατότητα σύνδεσης των επιστημονικών πεδίων ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερες επιλογές στο μηχανογραφικό τους. Ο τρόπος επικοινωνίας των πεδίων αποτελεί αντικείμενο μελέτης επιστημονικής επιτροπής που έχει ήδη συστήσει το υπουργείο Παιδείας. Η μελέτη αυτή θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και τάχιστα θα ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση οι λύσεις που θα προκρίνουμε θα είναι δοκιμασμένες στον χρόνο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πειράματα με τους μαθητές και τα όνειρά τους δεν κάνουμε.

• Αν η διεύρυνση των επιλογών αποτελεί βασική σας θέση, τότε αναπόφευκτα θα πρέπει να συνδεθεί με προσθήκη μαθημάτων (επιλογής) και πιθανόν καθηγητών ειδικοτήτων. Πώς θα εξασφαλιστεί αυτό το προσωπικό;

Πράγματι βλέπουμε θετικά τη διεύρυνση της επιλογής επιστημονικών πεδίων για τους υποψηφίους. Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να συναξιολογηθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρατε. Στην ουσία όλο το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου πρέπει να επανεξεταστεί και να επαναξιολογηθεί. Θα είναι διαθέσιμα πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε ένα-δυο μήνες.

• Ποιο είναι το σχέδιο της επαναφοράς όσων εκπαιδευτικών τέθηκαν σε διαθεσιμότητα;

Στόχος μας είναι η επανασύσταση των καταργημένων ειδικοτήτων, ύστερα βέβαια και από επανεξέταση, καθώς αποσκοπούμε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αυτή η συνολικότερη παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί τώρα, στο μέσον της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Αυτό που μπορεί να γίνει τώρα και θα γίνει, με ρυθμίσεις που θα καταθέσουμε στο πρώτο προς ψήφιση νομοσχέδιο της κυβέρνησής μας, είναι η ακύρωση της διαθεσιμότητας και η επιστροφή στην εργασία όλων των εκπαιδευτικών. Θα τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες, σε σχολεία κατά προτεραιότητα, είτε σε προγράμματα διδασκαλίας και εργαστήρια είτε και για κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης, αλλά και σε δημόσια ΙΕΚ και σε υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Ετσι και υπαρκτές ανάγκες θα καλυφθούν και οι εκπαιδευτικοί θα εργάζονται και θα αμείβονται με το 100% και όχι με το 75% του μισθού τους ή και καθόλου (όπως συμβαίνει σήμερα). Παράλληλα μελετάμε τις ανάγκες της επόμενης σχολικής χρονιάς, ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ σε κανονικές και όχι προσωρινές θέσεις.

• Πώς θα λυθεί το θέμα των χιλιάδων κενών στα σχολεία; Ο προηγούμενος υπουργός επέμενε μέχρι τέλους ότι ήταν έτοιμη η ανατροπή του 1/10. Ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ούτε σε ΑΣΕΠ ούτε σε μόνιμους διορισμούς. Ποιο είναι το σχέδιο;

Το 1/10 αποτελούσε πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Εμείς έχουμε άλλους σχεδιασμούς συνολικά για τον δημόσιο τομέα και φυσικά για το υπουργείο Παιδείας. Εντούτοις δεν θα ήθελα να μιλήσω για αριθμούς προσλήψεων πριν από την ολοκλήρωση της δύσκολης διαπραγμάτευσης που διεξάγει αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας. Σε κάθε περίπτωση είναι αξιακή μας θέση ότι τα σχολεία πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους κατά προτεραιότητα με μόνιμους εργαζόμενους και οπωσδήποτε εγκαίρως και σε αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε δύο προτεραιότητες: η πρώτη, που είναι άμεση, αφορά την κάλυψη των κενών της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, τα οποία είναι δυστυχώς περισσότερα από τις διαθέσιμες πιστώσεις, αλλά διερευνούμε ήδη όλες τις δυνατές λύσεις. Η δεύτερη αναφέρεται στον σχεδιασμό της σχολικής χρονιάς 2015-16, για την οποία πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε σε σημαντικό αριθμό προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών. Για τον τρόπο πρόσληψης θα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Σας λέω όμως ότι αναγνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, πως οι αναπληρωτές με πολύχρονη προϋπηρεσία και εμπειρία, πολλοί δε απ’ αυτούς όντας επιτυχόντες προηγουμένων ΑΣΕΠ και μη διορισθέντες επειδή δεν άνοιξαν θέσεις, σε κάθε δε περίπτωση άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην εκπαίδευση στο πλαίσιο προηγούμενων διατάξεων που καταργήθηκαν αιφνιδιαστικά εκ των υστέρων, είναι δίκαιο εργασιακά και χρήσιμο για τη δημόσια εκπαίδευση να ενταχθούν μόνιμα στη δημόσια εκπαίδευση και αναζητούμε τους τρόπους.

• Μιλήσατε για νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. Μερικά έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες, όπως αυτά της Γ’ Λυκείου. Θα υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις; Τι θα γίνει με τους διαγωνισμούς που τρέχουν;

Εμείς σε αυτή τη φάση άμεσο στόχο έχουμε θέσει τα βιβλία της επόμενης σχολικής χρονιάς να φτάσουν απολύτως έγκαιρα στα σχολεία. Και θα πάμε υποχρεωτικά με τα βιβλία της φετινής Γ’ Λυκείου και στη σχολική χρονιά 2015-16, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Από κει και πέρα θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε το σύνολο του αναλυτικού προγράμματος του Λυκείου. Αποβλέπουμε στη μείωση του όγκου των πληροφοριών για χάρη της εμβάθυνσης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Εχουμε δηλαδή ένα διαφορετικό παράδειγμα στη στοχοθεσία μας, που θέλουμε να το μελετήσουμε με επιστημονική επάρκεια αλλά χωρίς προχειρότητες. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο κατηγορούσαμε, δικαίως, όλες τις προηγούμενες ηγεσίες. Δηλαδή να φτιάξουμε αναλυτικά προγράμματα και βιβλία στο πόδι. Θα λειτουργήσουμε με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Θα δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στον διάλογο και δεν θα αιφνιδιάσουμε κανέναν.

 

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

rallia xristidou
Απόφοιτοι Ειδικής Αγωγής: Στη Βουλή το θέμα χορήγησης βεβαίωσης σπουδών
Ερώτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών στους απόφοιτους προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - «Σοβαρές...
Απόφοιτοι Ειδικής Αγωγής: Στη Βουλή το θέμα χορήγησης βεβαίωσης σπουδών
Τροχαίο στο Χαλάνδρι
Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος, μετά την απολογία του
Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στο Χαλάνδρι
Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος, μετά την απολογία του