Thumbnail
Συζήτηση για διατύπωση γνώμης σχετικά με το επικαιροποιημένο Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

2η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (06/03/2013)

Θέμα 1ο: «Συζήτηση για διατύπωση γνώμης σχετικά με το επικαιροποιημένο Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβαν γνώση της επικαιροποιημένης τελικής πρότασης του ΥΠΑΙΘΠΑ για την αναδιάρθρωση του Ιδρύματος στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ 3305/01-03-2013),

με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώνουν ότι:

·        Το Υπουργείο Παιδείας, μετερχόμενο πρακτικές ασύμβατες με τις Αρχές που οφείλουν να διέπουν τις σχέσεις του με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αιφνιδιαστικά και κυριολεκτικά πάνω στην εκπνοή της περιόδου διαβούλευσης που το ίδιο είχε θεσπίσει, ανακοινώνει ως τελική του πρόταση, μια σημαντικά διαφοροποιημένη και σαφώς δυσμενέστερη έκδοση του αρχικού σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για το Ίδρυμά μας. Καλεί δε την ακαδημαϊκή κοινότητα, καταφανώς προσχηματικά, να μελετήσει την πρόταση, να συσκεφθεί και να διατυπώσει γνώμη … εντός της αύριον!

·        Τα περιώνυμα ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια, πάνω στα οποία σχεδόν αποκλειστικά θα βασιζόταν ο χωροταξικός ανασχεδιασμός των ΑΕΙ της χώρας, υποχώρησαν άτακτα και εξανεμίστηκαν πάραυτα, μπροστά στα τοπικιστικά, μικροκομματικά και ιδιοτελή συμφέροντα, που ως φαίνεται επικράτησαν, και συνεπώς, οποιαδήποτε περαιτέρω επίκληση των παραπάνω κριτηρίων, μόνο ως ύβρις ακούγεται. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί πώς ο ίδιος φορέας, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις ίδιες αντικειμενικές και αδιαμφισβήτητες αρχές και κριτήρια, καταλήγει μέσα σε ένα μήνα, σε δύο εντελώς  διαφορετικές και αλληλοσυγκρουόμενες προτάσεις.

·        Ο ακήρυκτος πόλεμος εναντίον των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνεχίζεται ακατάπαυστα μέχρι την τελευταία στιγμή. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ευθύνες ακαδημαϊκών μελών των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τον προσανατολισμό, τις προοπτικές και την αποδοτικότητα ορισμένων Τμημάτων ΤΕΙ, δεν μπορούμε να μη στιγματίσουμε τη συστηματική πολιτική υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και διακριτικής κακομεταχείρισης των ΤΕΙ, που διαχρονικά εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας μέχρι σήμερα. Πανεπιστημιακά Τμήματα, που εκδηλώνουν τις ίδιες ή και ακόμη εντονότερες παθογένειες με αυτές καταργούμενων Τμημάτων των ΤΕΙ, παραμένουν στο απυρόβλητο, ενώ αντίθετα, δυναμικά Τεχνολογικά Τμήματα, με αναγνωρισμένη υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα, επιστημονικά ενεργά και ερευνητικά εξωστρεφή, υποβαθμίζονται και θυσιάζονται άκριτα, και μάλιστα την τελευταία στιγμή, στο βωμό της επίτευξης του προδιαγεγραμμένου αριθμητικού στόχου.  Αδιάψευστος μάρτυρας είναι η συνολική τελική έκδοση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», όπου μετά από 30 ημέρες διαβούλευσης, δεν διαπιστώθηκε η ανάγκη αναδιοργάνωσης ούτε ενός από τα 250 διατηρούμενα Πανεπιστημιακά Τμήματα!       

και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν:

A.     Να επισημάνουν στο Υπουργείο Παιδείας, με τον εντονότερα δυνατό τρόπο, τις παρακάτω εξόφθαλμες, κρίσιμες για τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος και προδήλως ατεκμηρίωτες αστοχίες της επικαιροποιημένης πρότασης για την αναδιάρθρωση του ΤΕΙ Ηπείρου, απαιτώντας την άμεση αποκατάστασή τους:

(1)    Σχολή ΤεχνολογίαΣ Ηχου & Μουσικών Οργάνων

Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (σε μεταβατικότητα)

Η υπαγωγή του Τμήματος σε καθεστώς «μεταβατικότητας» ισοδυναμεί με ετεροχρονισμένη κατάργησή του, αφού πλέον το Τμήμα δεν θα δέχεται εισακτέους και η λειτουργία του προκαθορίζεται να λήξει τον Οκτώβριο του 2018, με την αποφοίτηση όλων των υφιστάμενων φοιτητών του, οπότε και προβλέπεται το επιστημονικό του προσωπικό να μεταφερθεί σε ένα Τμήμα με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο (Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι).

Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, στα 13 χρόνια ζωής του έχει κατά γενική ομολογία καταστεί οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής οντότητας του Ιδρύματος και της πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής της Ηπείρου. Η μοναδικότητα ως αντικείμενο στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση και η εθνικά αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα του έργου του και πρωτοτυπία του προγράμματος σπουδών του, προσδίδουν στο Ίδρυμά μας σημαντική αναγνωρισιμότητα και κύρος.

Η προτεινόμενη κατάργησή του κρίνεται αβάσιμη, για λόγους ακαδημαϊκούς, ουσιαστικούς  και στρατηγικούς:

·         Η μελέτη της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής μέσα από το πρίσμα της εφαρμοσμένης εθνομουσικολογίας, δηλ. της πρακτικής της οργανοχρησίας που συνδυάζεται με τη σχετική θεωρητική μουσικολογική κατάρτιση και την κοινωνικο-πολιτισμική θεώρηση του μουσικού πολιτισμού, συγκροτεί ένα διακριτό και σαφώς καθορισμένο επιστημονικό αντικείμενο, με μοναδική παρουσία στα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα.

·         Η επιστράτευση ενεργών και καταξιωμένων λαϊκών μουσικών στο ρόλο του διδάσκοντα, για την υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους του προγράμματος σπουδών,  συνιστά πέρα από ουσιαστική πρόταση αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεσμική αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο λαϊκό πολιτισμό.

·         Το Τμήμα παρουσιάζει μεγάλη ελκυστικότητα, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά 1ης – 3ης προτίμησης από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, ενώ το 97,5% των εισακτέων γενικής σειράς έχουν βαθμό εισαγωγής άνω της βάσης του 10.  

·         Η εδραίωση του Τμήματος ακαδημαϊκά και κοινωνικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ενεργών φοιτητών στο Ίδρυμά μας και την καταξίωσή του στην κοινή συνείδηση και την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Η στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματός μας έχει, ως ένα από τους βασικούς της πυλώνες, τη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας του εν λόγω Τμήματος μέσα από πρακτικές  εξωστρέφειας, όπως τα διεθνή θερινά σχολεία, διεθνείς συνεργασίες με την παροχή προγραμμάτων δικαιόχρησης σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, δραστηριότητες που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο Ίδρυμά μας και την τοπική κοινωνία και θα εδραιώσουν περαιτέρω τη φήμη του στο εξωτερικό.

Είναι προφανώς παράλογο μια ακαδημαϊκή μονάδα δυναμική, εύρωστη, με διακριτό ακαδημαϊκό στίγμα, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και διεθνή καταξίωση να καταργείται, και ταυτόχρονα να ακρωτηριάζεται ένα ζωτικό Τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου, παραχαράσσοντας έτσι και την ιδιαίτερη ταυτότητά του.

Ο ανορθολογισμός και οι καταστροφικές συνέπειες της πρότασης κατάργησης του Τμήματος είναι προφανείς για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και για όσους μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα διατήρησης και ανάπτυξης ενός Τμήματος που συνδέεται άμεσα με την πολιτισμική ανάπτυξη και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, το διακριτό χαρακτήρα του ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και εν γένει με το ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας και πολιτισμού.   

(2)    Σχολή Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Γεωπονίας με κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωικής Παραγωγής,

3. Ανθοκομίας- Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ (απορροφάται από το ομώνυμο του ΤΕΙ Μεσολογγίου)

Η πρόβλεψη για ενοποίηση των 3 υφιστάμενων Τμημάτων της Σ.ΤΕ.Γ. σε μία ακαδημαϊκή μονάδα με 3 κατευθύνσεις, αντί του ορθού αρχικού σχεδιασμού για διατήρηση της Σχολής με 2 ανεξάρτητα Τμήματα, το Ζωικής Παραγωγής και το ενοποιημένο Τμήμα από τη σύμπραξη, με τη μορφή κατευθύνσεων, των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου, σε συνδυασμό με την οριστική κατάργηση/μετακίνηση του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας από το ΤΕΙ Ηπείρου:

·       Φαλκιδεύει τη δυναμική της Σχολής Γεωπονίας, μετατρέποντάς τη σε μονοτμηματική, αποστερώντας τη δυνατότητα να συγκροτηθεί ένας ισχυρός εκπαιδευτικός και επιστημονικός πόλος στην έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου, που θα θεραπεύει ολοκληρωμένα τα αντικείμενα των Γεωπονικών Σπουδών στην Ήπειρο. Υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα Τμήματα είναι ουσιαστικά τα μόνα Τμήματα ΑΕΙ, που στηρίζουν επιστημονικά το παραγωγικό γίγνεσθαι της Ηπείρου.

·       Ναρκοθετεί ουσιαστικά την ακαδημαϊκή υπόσταση του συνόλου των Σχολών Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με την ισοπεδωτική ομογενοποίηση/κλωνοποίηση των γνωστικών αντικειμένων τους, σε πολυάριθμες πόλεις ανά την Ελλάδα, αγνοώντας παντελώς την αναπτυξιακή δυναμική και τις αντικειμενικές παραγωγικές δυνατότητες υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει η κάθε περιφέρεια, στις επιμέρους προτεινόμενες κατευθύνσεις σπουδών.

·       Υποβαθμίζει τα ιδιαίτερα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Τμημάτων, αφήνοντας την εντύπωση ότι τα 3 Τμήματα συγχωνεύονται και το 1 καταργείται, γιατί αδυνατούν να υποστηρίξουν την αυτοτέλειά τους. Ειδικότερα, παραβλέπει σκανδαλωδώς τα πεπραγμένα, τα επιτεύγματα και τις προοπτικές των υφιστάμενων Τμημάτων, καθώς όλα τους έχουν αποσπάσει άριστες εξωτερικές αξιολογήσεις, διαθέτουν επαρκείς κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές και εξοπλισμό, είναι λειτουργικά ενταγμένα στην οικονομογεωγραφία της περιοχής, είναι διασυνδεδεμένα με τις τοπικές αγροτοδιατροφικές επιχειρήσεις, έχουν αποσπάσει  και υλοποιούν πληθώρα ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης, διατηρούν πολλαπλές, ενεργές συνεργασίες με εθνικά και διεθνή Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και έχουν να επιδείξουν υψηλό βαθμό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.

·       Δεν αντικατοπτρίζει τον σαφή προσανατολισμό της πρωτογενούς παραγωγής στην Ήπειρο, η οποία είναι κατεξοχήν κτηνοτροφική περιφέρεια, δεδομένου ότι το 75% του ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματός της προέρχεται από την κτηνοτροφία. Συνεπώς, το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, με την υπαγωγή του σε κατεύθυνση του ενιαίου Τμήματος Γεωπονίας, χάνει την αναγνωρισιμότητα και τη διακριτή αυτοτέλειά του. Το ίδιο ισχύει και για το καταργούμενο Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, αφού στην Ήπειρο παράγεται το 60% και το 25% αντίστοιχα της εθνικής παραγωγής ψαριών γλυκού και αλμυρού νερού.  

·       Αντιβαίνει της ομόθυμης και πολλαπλώς εκφρασμένης θέσης της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, για την ανάγκη στοχευμένης ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της εθνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων και με την δυναμική επιστημονική στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου.

·       Αποπροσανατολίζει και δυσχεραίνει το στόχο της υγιούς περιφερειακής ανάπτυξης στην Ήπειρο, ίσως της φτωχότερης περιφέρειας της Ευρώπης.     

Τέλος, τονίζεται ότι εάν θα έπρεπε να προταθεί ένα μέτρο βελτίωσης του αρχικού σχεδίου για τη συγκεκριμένη Σχολή, αυτό θα ήταν η ανάπτυξη της κατεύθυνσης της Τεχνολογίας Τροφίμων σε καθένα από τα 2 Τμήματα που το σχέδιο προέβλεπε, ενοποιώντας το γνωστικό αντικείμενο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Ολικής Ποιότητας στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή αντίστοιχα, γεγονός που υποδεικνύει πλέον και ο νέος τίτλος της Σχολής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.           

B.      Την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος την Πέμπτη και την Παρασκευή 07 & 08 Μαρτίου 2013, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτεινόμενες δυσμενείς μεταβολές στη δομή και την συγκρότηση του ΤΕΙ Ηπείρου και την απόρριψη των εποικοδομητικών, τεκμηριωμένων και ρεαλιστικών προτάσεων βελτίωσης που υπέβαλε το Ίδρυμά μας, πάνω στο αρχικό σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».

 Γ.    Την επαναληπτική υποβολή της προηγούμενής  μας απόφασης (1η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, Θέμα 2ο , 22/ 02/2013) επί του αρχικού σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», την οποία και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιήσει. Ειδικότερα:

·     Το ΤΕΙ Ηπείρου στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»: Παρακάτω, επισημαίνονται ορισμένες αστοχίες που διαπιστώνονται στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», σε σχέση με τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα νέα Τμήματα του Ιδρύματος, και συστήνεται η υιοθέτηση συγκεκριμένων βελτιώσεων, οι οποίες θα καταστήσουν το σχέδιο πιο λειτουργικό και θα ενισχύσουν την ακαδημαϊκή πορεία του Ιδρύματος:

Α. Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (έδρα Ηγουμενίτσα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (έδρα Ηγουμενίτσα)  προτείνεται να μετεξελιχθεί σε ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (έδρα Ηγουμενίτσα) με 3 κατευθύνσεις: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Η προτεινόμενη μετεξέλιξη οδηγεί σε απώλεια του γλωσσικού χαρακτήρα και αλλοιώνει την αποστολή ενός Τμήματος με αυξημένη ελκυστικότητα και υψηλό βαθμό εισαγωγής. Προτείνεται η διατήρηση του Τμήματος ως έχει, Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (έδρα Ηγουμενίτσα), ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να μετεξελιχθεί σε ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (έδρα Ηγουμενίτσα) με 2 κατευθύνσεις: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, απορροφώντας ταυτόχρονα και το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (έδρα Ηγουμενίτσα). Σε κάθε περίπτωση δε, το νέο Τμήμα να συνεχίσει να δέχεται εισακτέους και από το 1ο επιστημονικό πεδίο, λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα της κατεύθυνσης των ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.  

Β. ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ (έδρα Ηγουμενίτσα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ (έδρα Ηγουμενίτσα) προτείνεται να απορροφηθεί από το ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (έδρα Μεσολόγγι) του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και να συγκροτήσουν το νέο ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (έδρα Μεσολόγγι) του ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Η προτεινόμενη εξέλιξη αποστερεί το ΤΕΙ Ηπείρου από ένα δυναμικό Τμήμα, άμεσα συνυφασμένο με την οικονομική παραγωγική βάση της Ηπείρου, το οποίο θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο του κατεξοχήν εξαγωγικού κλάδου της εθνικής πρωτογενούς παραγωγής και οικονομίας. Προτείνεται η διατήρηση του Τμήματος ως έχει, ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ (έδρα Ηγουμενίτσα), υπαγόμενο στη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να υπαχθεί ως κατεύθυνση στο υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα) της ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα)  και ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (έδρα Άρτα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (έδρα Άρτα) προτείνεται να απορροφηθεί από το ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα) και να συγκροτήσουν το νέο ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα). 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Η προτεινόμενη εξέλιξη είναι αποδεκτή, αρκεί στο νέο Τμήμα να διακρίνονται τα υφιστάμενα γνωστικά αντικείμενα, ως ξεχωριστές κατευθύνσεις: ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα) με 2 κατευθύνσεις: 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ. Επιπλέον προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου (έδρα Δράμα) του ΤΕΙ Καβάλας, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα. Επίσης, προτείνεται η υποδοχή εισακτέων στο νέο Τμήμα από το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο, δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει, ως κλάδος των βιολογικών επιστημών, θα πρέπει να υποδέχεται φοιτητές με επαρκείς γνώσεις βιολογίας και χημείας.

Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (έδρα Άρτα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (έδρα Άρτα) προτείνεται να απορροφήσει τόσο το ομώνυμο Τμήμα (έδρα Λευκάδα) όσο και το ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (έδρα Λευκάδα) του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  και να συγκροτήσουν το νέο ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (έδρα Άρτα) της ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Η προτεινόμενη εξέλιξη είναι αποδεκτή και σύμφωνη με την διαχρονική πρόταση του υφιστάμενου Τμήματος, αρκεί στον τίτλο του νέου Τμήματος να απαλοιφθεί το διακριτικό ΤΕ. Επιπλέον, προτείνεται η απορρόφηση ενός ακόμη Τμήματος Πληροφορικής από τα υφιστάμενα στο ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ για την ενίσχυση του νέου Τμήματος με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό συγκροτείται ένας ισχυρός ακαδημαϊκός πόλος πληροφορικής στην έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (έδρα Άρτα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (έδρα Άρτα) προτείνεται να ενταχθεί στη νέα ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Ο τίτλος της προτεινόμενης νέας Σχολής αφενός παραπέμπει ευθέως σε τίτλο ομώνυμου υφιστάμενου Τμήματος του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (έδρα Ληξούρι), αφετέρου δεν συνάδει με το χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, το οποίο εστιάζει στις μουσικές παραδόσεις του Ελλαδικού χώρου, διαχειριζόμενο το ζήτημα της προφορικότητας διά της εφαρμοσμένης οργανοχρησίας. Προτείνεται η μετονομασία της Σχολής σε ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ώστε να καταδεικνύεται ο εφαρμοσμένος χαρακτήρας των Τεχνών που θεραπεύει το Τμήμα.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

-   ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (έδρα Πρέβεζα)

-   ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ (έδρα Πρέβεζα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ (έδρα Πρέβεζα) απορροφάται από το ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (έδρα Πρέβεζα)  και συγκροτούν το νέο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (έδρα Πρέβεζα).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Η εξέλιξη είναι αποδεκτή. Οι Συνελεύσεις του ΤΕΙ Ηπείρου και των συγκεκριμένων Τμημάτων τονίζουν ότι με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια θα έπρεπε τα δύο προτεινόμενα νέα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) να εδρεύουν στην ίδια πόλη, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές συνέργειες. Εν τούτοις, η Συνέλευση του Ιδρύματος αναγνωρίζει την ανάγκη ακτίνωσης της Σχολής τόσο στην Πρέβεζα (σύγχρονες ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) όσο και στην Ηγουμενίτσα (ακριτική περιοχή, ευρωπαϊκή πύλη εισόδου της χώρας, λόγω λιμένος και Εγνατίας οδού).

-   ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Το υφιστάμενο ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (έδρα Άρτα) διατηρείται. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Το ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ καλώς διατηρείται στο ΤΕΙ Ηπείρου και στην πόλη της Άρτας, ως αποτέλεσμα του σημαντικού έργου που επιτελεί, πληρώντας όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών κριτηρίων που θέτει η Πολιτεία (άριστη εξωτερική αξιολόγηση με πολύ  επαινετικές κρίσεις για τα ακαδημαϊκά του χαρακτηριστικά, την ένταξή του στην οικονομογεωγραφία της περιοχής και τη διασύνδεσή του με τις τοπικές αγροτοδιατροφικές επιχειρήσεις, τις κτηριακές και εργαστηριακές του υποδομές και εξοπλισμό, την πληθώρα των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που έχει αποσπάσει και υλοποιεί, την πρωτοτυπία και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του ερευνητικού του έργου, τις ενεργές συνεργασίες με εθνικά και διεθνή Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, τον υψηλό βαθμό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του).  Για την ενίσχυση του Τμήματος, προτείνεται η υποδοχή εισακτέων από το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο, δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει, ως κλάδος των βιολογικών επιστημών, θα πρέπει να υποδέχεται φοιτητές με επαρκείς γνώσεις βιολογίας και χημείας. Τέλος, το ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σε συνεργασία με το νέο ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, που επίσης εδρεύει στην Άρτα, συγκροτούν έναν ισχυρό εκπαιδευτικό και επιστημονικό πόλο στην έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου, που θεραπεύει ολοκληρωμένα τα αντικείμενα των Γεωπονικών Σπουδών στην Ήπειρο και τη Δ. Ελλάδα.

-   ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (έδρα Ιωάννινα)

-   ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (έδρα Ιωάννινα)

-   ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (έδρα Ιωάννινα)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ: Τα υφιστάμενα 3 Τμήματα της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ διατηρούνται.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ:  Η εξέλιξη είναι αποδεκτή και καταδεικνύει το έργο που επιτελούν και τη δυναμική των συγκεκριμένων Τμημάτων στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Τα 3 Τμήματα συνεργάζονται επιστημονικά και ερευνητικά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αξιοποιούν τις δομές υγείας και πρόνοιας που εδρεύουν στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Συνεργαζόμενα μεταξύ τους, συγκροτούν      έναν ισχυρό εκπαιδευτικό και επιστημονικό πόλο, στο γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών της Υγείας.

·     Το ΤΕΙ Ηπείρου μετά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»: Με την οριστικοποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη οι προτεινόμενες βελτιώσεις, το ΤΕΙ Ηπείρου έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα μέχρι σήμερα επιτεύγματά του, να ενισχύσει τα ακαδημαϊκά του χαρακτηριστικά, να ενδυναμώσει την εξωστρέφειά του και τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς της Ηπείρου και να καταστεί εντέλει διακριτός πόλος επιστημονικής αριστείας, με ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση.

Στην προσπάθειά του αυτή, θεωρεί επιβεβλημένη τη συνδρομή της Πολιτείας, ώστε οι κοινά αποδεκτές  καλές προθέσεις να υλοποιηθούν με επιτυχία και να μην ακυρώσουν στην πράξη μια πολλά υποσχόμενη προσπάθεια, οδηγώντας το Ίδρυμα σε ένα φαύλο κύκλο στρεβλώσεων και απαξίωσης. Ειδικότερα, επισημαίνεται ως απολύτως αναγκαία η υιοθέτηση των παρακάτω μέτρων:

-          Στελέχωση με μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Να επιτραπεί, ειδικά στα Τμήματα με περιορισμένο αριθμό υπηρετούντων μελών Ε.Π., η μετακίνηση σε αυτά εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλα ομοειδή Τμήματα της επικράτειας που συγχωνεύονται.  

-          Καθορισμός του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων: Τα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνουν ένα ρεαλιστικό αριθμό εισακτέων, ο οποίος ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, χωρίς να παραβλάπτεται το παρεχόμενο ποιοτικό επίπεδο σπουδών. Η επερχόμενη δε, δραστική μείωση του αριθμού του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού συνδέεται άμεσα με το μέτρο αυτό, διακυβεύοντας τη βιωσιμότητα των Τμημάτων.

-          Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας: Ιδιαίτερα προς τους φοιτητές που θα χρειαστεί να μετακινηθούν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

-          Διατήρηση όλων των θέσεων του διοικητικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού: Το σύνολο του διοικητικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΤΕΙ Ηπείρου, αν και υπολείπεται αριθμητικά των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος, συμβάλλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία του. Υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα  ώστε να διασφαλιστεί η εργασία του, παραμένοντας στο δυναμικό του Ιδρύματος.

Τέλος, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι εφόσον η στόχευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., την οποία και εμείς συμμεριζόμαστε, είναι η αναβάθμιση των ΑΕΙ με την εφαρμογή του σχεδίου για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, είναι επιβεβλημένη, ως φυσικό επακόλουθο, η θεσμοθέτηση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης των ΤΕΙ,  παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτοδύναμα σπουδές τρίτου κύκλου, βάσει αυστηρών ακαδημαϊκών κριτηρίων και προϋποθέσεων, τα οποία θα ισχύουν τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 27-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

σχετικά άρθρα