Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
iek
Συνάντηση Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Γ. Βουτσινό - Αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν

Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου, εξέδωσε δελτίο τύπου με τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στην πρόσφατη Συνάντηση του Σωματείου, με τον Γενικό Γραμματέα κύριο Βούτσινο.

Συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα κριτήρια επιλογής και Προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. για το Σπουδαστικό έτος 2021-2022, οι διαδικασίες Αναθέσεων για το επόμενο Σπουδαστικό έτος, η καθυστέρηση εμφάνισης Ενσήμων και επίδομα Ανεργίας, η Αναμόρφωση Οδηγών Σπουδών, η πρόσληψη δύο (2) Εκπαιδευτών για τα Εργαστηριακά μαθήματα, οι δυσλειτουργίες της Πλατφόρμας του Μητρώου, η Εκπροσώπηση των Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στα συμβουλευτικά όργανα Επαγγελματικής Κατάρτισης και η Μετατροπή των Συμβάσεων μας από Συμβάσεις «Μίσθωσης Έργου» σε Συμβάσεις «Ορισμένου Χρόνου για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία».

Επιπλέον στην ανακοίνωση τους τονίζουν πως «το Σωματείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει τις ενέργειές του προς όφελος των Εκπαιδευτών και της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα επανέλθουμε με νεότερες δράσεις και παρεμβάσεις».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. κο ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΒΟΥΤΣΙΝΟ

Την Τρίτη 24/8/2021 Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σωματείου μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κο Γεώργιο Βούτσινο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Σωματείο έθεσε διάφορα θέματα που απασχολούν τους Συναδέλφους, έκανε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε λύσεις και αλλαγές.

Τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

1.    Κριτήρια επιλογής και Προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. για το Σπουδαστικό έτος 2021-2022

Ενημερώσαμε ότι το Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. είναι υπέρ της ύπαρξης της Πιστοποιημένης Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προαπαιτούμενο προσόν για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. Ζητήσαμε τη μείωση της μοριοδότησης της Επαγγελματικής Εμπειρίας και την επαναφορά στα Κριτήρια των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης που κόπηκαν. Επίσης ζητήσαμε αύξηση του ανώτατου αριθμού των Δ.Ι.Ε.Κ. που μπορεί ένας υποψήφιος Εκπαιδευτής να αιτηθεί. Ο κ. Γενικός επισήμανε ότι θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την Επαγγελματική Εμπειρία και δεν δέχτηκε την επαναφορά των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης που κόπηκαν. Ήταν όμως συζητήσιμος για μια μικρή μείωση της μοριοδότησης της Επαγγελματικής Εμπειρίας με παράλληλη αύξηση της μοριοδότησης της Πιστοποιημένης Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Επίσης ήταν συζητήσιμος και για την αύξηση του ανώτατου αριθμού των Δ.Ι.Ε.Κ. που μπορεί ένας υποψήφιος Εκπαιδευτής να αιτηθεί. Σημείωσε και τα δύο θέματα αλλά επιφυλάχθηκε ως προς τις αλλαγές άμεσα, λόγω του ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου. 

2.    Διαδικασίες Αναθέσεων για το επόμενο Σπουδαστικό έτος

Ζητήσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις Αναθέσεις Εκπαιδευτών και κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως αναγραφή ονομάτων στους Πίνακες κατάταξης, ανάρτηση των αποτελεσμάτων της μοριοδότησης σε αναλυτική μορφή όπως γίνεται στην Πρόκληση για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), μεγαλύτερο έλεγχο των αυθαιρεσιών των Διευθυντών, κ.ά. Όλες οι προτάσεις μας θα συζητηθούν ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής και μας επεσήμαναν ότι θα δοθεί τουλάχιστον οδηγία να αναρτώνται ωρολόγια προγράμματα με ονόματα και κωδικούς των Εκπαιδευτών στους οποίους ανατέθηκαν τα μαθήματα ώστε να μπορεί κάθε Συνάδελφος να γνωρίζει σε ποιον ανατέθηκε το μάθημα. Θα υπάρξει ισχυρότερος έλεγχος για δίκαιες και διαφανείς Αναθέσεις και ομάδα ανθρώπων στο Υπουργείο που θα ελέγχει τις Ενστάσεις και Καταγγελίες.

3.    Καθυστέρηση εμφάνισης Ενσήμων και επίδομα Ανεργίας

Επισημάναμε το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης εμφάνισης των Ενσήμων μας και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στην Ασφαλιστική μας Ενημερότητα, στην καταβολή επιδόματος Ανεργίας και στις αιτήσεις Συναδέλφων σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ζητήσαμε αν δεν μπορούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το ΕΦΚΑ τουλάχιστον να έρθουν σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να διευθετηθούν τα προβλήματα και να επισπευσθεί η καταβολή επιδόματος Ανεργίας σε όσους Εκπαιδευτές βγαίνουν το καλοκαίρι σε Ανεργία, χωρίς να αναμένουν την εμφάνιση των Ενσήμων στο ηλεκτρονικό σύστημα αλλά και η χορήγηση βεβαιώσεων για αιτήσεις Συναδέλφων σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μας υποσχέθηκαν ότι θα εξετάσουν το πρόβλημα και θα το συζητήσουν και με τα συναρμόδια Υπουργεία.

4.    Αναμόρφωση Οδηγών Σπουδών

Μας ενημέρωσαν ότι προχωράει η διαδικασία για τη συγγραφή νέων Οδηγών Σπουδών όπως είχε σχεδιαστεί. Όπως είναι γνωστό τη διαδικασία για τους πρώτους Οδηγούς τρέχει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Επισημάναμε τυχόν δυσλειτουργίες που μπορούν να υπάρξουν με τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία.

5.    Πρόσληψη δύο (2) Εκπαιδευτών για τα Εργαστηριακά μαθήματα

Στις Οδηγίες που έχει στείλει ο Διευθυντής Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Διευθύνσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. για το Σπουδαστικό εξάμηνο 2021Α, στην παράγραφο 9, ζητείται να εφαρμόσουν οι Διευθυντές τον Κανονισμό Λειτουργίας στο σημείο που αναφέρεται «Όταν ο αριθμός των Καταρτιζόμενων σε έκαστο Εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος Εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών». Όμως ο Κανονισμός Λειτουργίας εκδόθηκε το 2014 ενώ οι Οδηγοί Σπουδών είχαν εκδοθεί το 2013 και δεν περιείχαν καμία πρόβλεψη για έναν ή δύο Εκπαιδευτές στα Εργαστήρια. Επομένως όλα αυτά τα χρόνια ο Κανονισμός Λειτουργίας σε αυτό το σημείο δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Ελάχιστοι Οδηγοί έχουν πρόβλεψη, οι οποίοι εκδόθηκαν μετά το 2014.
Ο κ. Γενικός ήταν κάθετος ότι θα εφαρμοσθεί η Νομοθεσία και θα μπαίνει δεύτερος Εκπαιδευτής μόνο όπου προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών. Άλλωστε σύντομα θα έχουμε νέους Οδηγούς Σπουδών.

6.    Δυσλειτουργίες της Πλατφόρμας του Μητρώου

Επαναλάβαμε τις διαμαρτυρίες μας  για τις μεγάλες δυσλειτουργίες της Πλατφόρμας του Μητρώου και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι τα όποια προβλήματα είχαν παρατηρηθεί έχουν διορθωθεί και η Πλατφόρμα συνεχώς βελτιώνεται.

7.    Εκπροσώπηση των Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στα συμβουλευτικά όργανα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Λάβαμε την απάντηση ότι τουλάχιστον για τα όργανα που προβλέπει η πρόσφατη Νομοθεσία η εκπροσώπηση μπορεί να γίνει μέσω του ορισμού από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και υπάρχουν οι Διευθυντές οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα των Δ.Ι.Ε.Κ.

8.    Μετατροπή των Συμβάσεων μας από Συμβάσεις «Μίσθωσης Έργου» σε Συμβάσεις «Ορισμένου Χρόνου για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία»

Επισημάναμε το παράδειγμα των Συμβάσεων των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. και λάβαμε την απάντηση ότι θα το διερευνήσουν. Η Νομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει πάντως απαντήσει αρνητικά. 

Τέλος θίξαμε και τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας μας στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση και ειδικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλά λόγω πίεσης χρόνου δεν συζητήθηκε εκτενώς το θέμα αλλά το σημείωσαν για να το εξετάσουν.

Το Σωματείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει τις ενέργειές του προς όφελος των Εκπαιδευτών και της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα επανέλθουμε με νεότερες δράσεις και παρεμβάσεις.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΠΕΚΑ - ΟΑΕΔ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Πότε πληρώνουν 1.000.000 πολίτες

ΑΣΕΠ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις - Που κάνετε αίτηση

Πανελλήνιες 2022: Αυτός είναι ο νέος τρόπος εξέτασης

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
«Πελάτης» του κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων και ο 35χρονος που δολοφονήθηκε σε βενζινάδικο στη Νίκαια - Εμπλοκή δεκάδων αστυνομικών
Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
Η παραλλαγή Όμικρον «διέσχισε» τον Ατλαντικό - Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ
Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον στις ΗΠΑ - Άτομο «πλήρως εμβολιασμένο που εκδήλωσε ήπια συμπτώματα, παρουσιάζοντας βελτίωση»
Η παραλλαγή Όμικρον «διέσχισε» τον Ατλαντικό - Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ