Κύπρος: Φοιτητές εξ αποστάσεως σπουδών ζητούν ισότιμα πτυχία
Κατάθεση υπομνήματος στο υπουργείο παιδείας, με τα αιτήματα των φοιτητών και αποφοίτων του Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, όσον αφορά στην αντιστοίχιση του προγράμματος αποκλειστικά με αυτά που απονέμει το ΕΑΠ - Ζητούν να αντιστοιχίζεται το πρόγραμμα του Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ισότιμο με αυτά των φιλοσοφικών σχολών

Οι φοιτητές και απόφοιτοι του εξ αποστάσεως προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού πανεπιστημίου Κύπρου στέλνουν ανοικτή επιστολή στο υπουργείο Παιδείας με το οποίο του ζητάνε να συμπεριλάβει στον νέο νόμο πλαίσιο του ΔΟΑΤΑΠ για τις σπουδές εξ αποστάσεως τα παρακάτω:

 • Να αντιστοιχίζεται το πρόγραμμα του Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ισότιμο με αυτά των φιλοσοφικών σχολών, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην χωρά που εδρεύει το Ίδρυμα.
 • Να δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα εξέτασης σε επιπλέον μαθήματα, στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να μπορούν να λάβουν την αντιστοίχιση με το εκάστοτε Τμήμα φιλοσοφικής σχολής.
 • Να σταματήσει η αποκλειστική αντιστοίχιση, με το πρόγραμμα του Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.(καθώς οι διάφορες ανάμεσα στα δυο προγράμματα είναι σημαντικές, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των γνώσεων μας να απορρίπτεται και να μην μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα)

Η επιστολή των φοιτητών

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Εν όψει του νέου νομοσχεδίου για την παιδεία, ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τα αιτήματά μας και να προωθήσετε την δίκαιη αντιμετώπισή μας από την νομοθεσία της χώρας μας, χωρίς να απαξιώνονται πλέον οι σπουδές μας. Εδώ και χρόνια, οι απόφοιτοι και οι φοιτητές του Ελληνικού πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚυ), βιώνουν τεράστιες αδικίες όσον αφορά τις σπουδές τους.

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ, το πτυχίο μας αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας στους ανάλογους φορείς εργασίας και εν γενεί, μας αποτρέπει να τις προσφέρουμε προς όφελος της κοινωνίας. Κα υπουργέ, όπως και η ίδια θα γνωρίζετε, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου και το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Άξιο αναφοράς αποτελεί και η 3η θέση που κατέχει στα Word Raking όσον αφορά τα δημόσια ιδρύματα για την Κύπρο, και την 6η σε συνολικά 36 ανώτατα ιδρύματα. Γεγονός, το οποίο, αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα για την Κύπρο, αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών μας, τον Ελληνικό Πολιτισμό, αξίζει να αναφερθούμε στην δομή, στις γνώσεις που προσφέρει, καθώς και στα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχει στους αποφοίτους του στην χώρα που εδρεύει. Πρώτα από όλα θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Κύπρο, οι απόφοιτοί του έχουν το δικαίωμα να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι) στην μέση εκπαίδευση. Το τμήμα θεωρείται αντίστοιχο με αυτά των φιλοσοφικών σχολών, και ο λόγος είναι, ότι το πρόγραμμα σπουδών που παρέχει, καλύπτει με πλήρη επάρκεια τους ανάλογους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τις εκάστοτε φιλοσοφικές σχολές.

 Έτσι, τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα, για ποιο λόγο η Ελλάδα αρνείται να αναγνωρίσει το πρόγραμμα ως αντίστοιχο των ελληνικών φιλοσοφικών σχολών; Πώς γίνεται σε ένα αδελφό κράτος όπως είναι η Κύπρος, με το οποίο μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία, γλωσσά κλπ. το εν λόγω πτυχίο να αποτελεί προσόν, ώστε να κατέχει τα δικαιώματα που κατέχει, ενώ στην Ελλάδα να απαξιώνεται; Όπως θα δείτε, από κάποιες σχολές της Ελλάδας (σχετικού αντικειμένου) οι απόφοιτοι αποκτούν δικαίωμα διορισμού στην μέση εκπαίδευση, ενώ διδάσκονται το μάθημα των Λατινικών και Αρχαίων Ελληνικών, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, από ό,τι οι απόφοιτοι του ΕΛΠΟΛ. π.χ το μάθημα τους, δεν ξεπερνάει τα 10 ECTS, την ώρα που οι αντίστοιχες Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ είναι 30 ECTS στο σύνολό τους.

Μήπως όλη αυτή η απαξίωση οφείλεται στον τρόπο που παρέχεται το πρόγραμμα; δηλαδή, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Αν τούτο είναι αληθές, παραβιάζεται καταφορά ο παγκόσμιος νόμος που άφορα στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς η συμβατική και εξ αποστάσεως μέθοδος διδασκαλίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ισότιμη. Από την άλλη, κάποια προγράμματα του ΕΑΠ, κατέχουν, (δικαίως) όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο ο τρόπος διδασκαλίας που παρέχει το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Παρακάτω, παραθέτουμε ένα παράδειγμα αντιστοιχίας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σπουδών του ΕΛΠΟΛ, με κατεύθυνση στην Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη αναλυτικά, και το συγκρίνουμε με αυτό του ΑΕΙ Κρήτης και το τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, με κατεύθυνση στην ιστορία, ώστε να διαπιστώσετε και η ίδια, ότι το πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν υστερεί σε τίποτα από αυτά των φιλοσοφικών σχολών.

 • Διευκρινήσεις: όπου ΕΛΠΟΛ= Ελληνικός Πολιτισμός, όπου ΑΠΚΥ= Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου ΙΣΑ.Κ= Ιστορικό Αρχαιολογικό Κρήτης, όπου ΘΕ= Θεματική Ενότητα, όπου Δ.Δ = Διαδραστικές Δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: 20 Θ.Ε ή 48 μαθήματα συμβατικού πανεπιστημίου,  (Κατεύθυνση Ιστορία Αρχαιολογία- Τέχνη) σύνολο ECTS 240 μονάδες
 • Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Κρήτης 42-3 μαθήματα, σύνολο ECTS 240 μονάδες

Ελληνικός Πολιτισμός (ΑΠΚΥ)

 

 

 

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Κρήτης : Κατεύθυνση Ιστορίας

 

Μαθήματα ή ΘΕ

Αριθμός Μαθήματων (σε μαθήματα συμβατικού πανεπιστημίου, σύμφωνα με το σύστημα ECTS

Ανάλυση Θ.Ε

Τρόποι Αξιολόγησης

Μαθήματα

Που αντιστοιχίζονται με αυτά του ΕΛΠΟΛ

Σχόλια/παρατηρήσεις

ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) 10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Η ΕΛΛ111, ως η πρώτη και η εισαγωγική θεματική ενότητα στον ΕΛΠΟΛ, εισάγει τους φοιτητές στη σπουδή του πολιτισμού και ειδικότερα στην πολιτισμική θεωρία, στις επιστήμες της φιλολογίας, της αρχαιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας, καθώς και σε ζητήματα αναφορικά με την πρόσληψη και την προβολή του παρελθόντος( Επίσης, περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία των μέσων και νεότερων χρόνων) Ευρωπαϊκή Ιστορία, 10ος-21ος αι. μ.Χ

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

 1. Ιστορία Μέσων Χρόνων

 

 1. Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

Πέραν της Ιστορίας της Ευρώπης που καλύπτει η Θ.Ε κλπ. Γίνεται μια ουσιαστική εισαγωγή στην επιστήμη της Ιστορίας (τι είναι η επιστήμη της , Ιστορίας, Μεθοδολογία, έρευνα, το επάγγελμα του Ιστορικού κλπ.). Το ίδιο μοτίβο, ακολουθείται και στις υπόλοιπες επιστήμες που πραγματεύεται η Θ.Ε

ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ) 10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Αρχαίος Κόσμος Ι: από τις αρχές του μυκηναϊκού κόσμου μέχρι την άνοδο του Μ. Αλεξάνδρου στο θρόνο (1700-336 π.Χ.)

Αρχαίος κόσμος ΙΙ: Από την άνοδο του Μ. Αλεξάνδρου στο θρόνο μέχρι τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή (330 μ.Χ.)

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Αρχαία ιστορία

( δύο (2) μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Στο ΙΣΑ.Κ το 1ο μάθημα προσφέρεται στο Χειμερινό εξάμηνο, και το 2ο στο Εαρινό

Εδώ αναφερόμαστε στο 1ο του χειμερινού, Στο πρόγραμμα ΕΛΠΟΛ του ΑΠΚυ προσφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο ολόκληρη η Θ.Ε

ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ) 10 ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ113 αφορά στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης καλύπτοντας χρονολογικά μια μεγάλη περίοδο από την πτώση των Μυκηναϊκών ανακτόρων και το πέρασμα από την Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (περ. 1200 π.Χ.) έως και τον 4ο αιώνα π.Χ. με ορόσημο το 330 π.Χ., δηλαδή τη μεταφορά και εγκαινίαση της Κωνσταντινούπολης ως νέας πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’. Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να προσεγγίσει μέσα από τα τέχνεργα και τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος τις ίδιες τις κοινωνίες που τα δημιούργησαν. Μέσα από την παρουσίαση ενός πλούσιο υλικού που περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά μνημεία, κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα, νομίσματα, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, γλυπτά θα επιχειρηθεί μια κατανοητή, αλλά και συνοπτική προσέγγιση της τεχνοτροπικής εξέλιξης σε συνάρτηση πάντα με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και ιστορικό υπόβαθρο των διαδοχικών περιόδων.

 

Η μελέτη της αρχαίας ελληνικής τέχνης διαρθρώνεται σε δύο υπό-ενότητες, οι οποίες ακολουθούν την καθιερωμένη χρονολογική αλληλουχία των 5 διαδοχικών περιόδων για την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα:

 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1200 – 700 π.Χ.)

Αρχαϊκή περίοδος (700 – 480 π.Χ.)

Κλασική περίοδος (480 – 323 π.Χ.)

Ελληνιστική περίοδος (323 – 31 π.Χ.)

Ρωμαϊκή περίοδος (31 π.Χ. – 330 μ.Χ.)

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Κλασική αρχαιολογία( ένα (1) μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Ο Ελληνικός πολιτισμός, στην συγκεκριμένη ενότητα προσφέρει δύο (2) μαθήματα συμβατικού, σύμφωνα με τα ECTS.

Επίσης, η κλασική αρχαιολογία διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ) 10 ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ι: από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έως την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας  και ασφάλειας (324-780 μ.Χ.)

Βυζαντινή Αυτοκρατορία ΙΙ: από την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας  και ασφάλειας έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (780-1453 μ.Χ.)

 

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Iστορία μέσων χρόνων – Βυζάντιο ( δύο (2) μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

 

ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)10 ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές

συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την τέχνη του Βυζαντίου

κατά την περίοδο από το 330 μ. Χ. έως το 1453 μ.Χ. Συγκεκριμένα, να

μπορούν να περιγράφουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά και συνθετικές

αρχές της Βυζαντινής τέχνης, να αναγνωρίζουν τις κυριότερες περιόδους

της, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα έργων και να αξιολογούν τη

σημασία τους για την ευρύτερη πορεία των καλλιτεχνικών εξελίξεων.

Επιπλέον, καλούνται να εντοπίζουν την περίοδο και την κατηγορία στην

οποία ανήκουν έργα που συναντούν σε αρχαιολογικούς χώρους ή σχετικές

εκδόσεις, να είναι σε θέση να συζητούν τον ευρύ γεωγραφικό χώρο

εξάπλωσης της Βυζαντινής τέχνης, και το βαθμό απήχησής της σε

γειτονικούς λαούς τόσο της Δύσης όσο και της Ανατολής. Τέλος, μία

ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της θεματικής αποτελεί η παροχή των

δυνατοτήτων στους φοιτητές να συνδέσουν την εξέλιξη της Βυζαντινής

τέχνης με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δημιουργίας της.

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Βυζαντινή αρχαιολογία ( ένα (1) μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Ο Ελληνικός πολιτισμός, στην συγκεκριμένη ενότητα προσφέρει δύο (2) μαθήματα συμβατικού, σύμφωνα με τα ECTS.

ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909) 10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Η Θ.Ε. προσφέρει μία κριτική επισκόπηση των βασικότερων σταθμών της νεότερης ελληνικής ιστορίας από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και τον πόλεμο του 1897 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα (1770-1843) και εξετάζει: α) τις διεργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εθνικού κινήματος, β) την επανάσταση του 1821, και γ) τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια και τους Βαυαρούς. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 1844 έως τον πόλεμο του 1897 και επικεντρώνεται: α) στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, β) στις λειτουργίες του αλυτρωτισμού και της «Μεγάλης Ιδέας» και γ) στην εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήματος σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και στη σύγκρουση Τρικούπη-Δηλιγιάννη του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα.

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Ιστορία νεωτέρων χρόνων ( δύο (2) μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Στο ΙΣΑ.Κ το 1ο μάθημα προσφέρεται στο Χειμερινό εξάμηνο, και το 2ο στο Εαρινό

Εδώ αναφερόμαστε στο 1ο του χειμερινού. Η Ευρωπαϊκή Ιστορία, διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)ECTS

 

ΕΛΛ 311-321 Αρχαία Ελληνικά Ι, II (σύνολο 30 ECTS, από 15 η κάθε Θ.Ε)

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

 

 

 

 

 

Έξι (6) μαθήματα συμβατικού

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
• Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και σε βασικά λογοτεχνικά είδη και συγγραφείς της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου.
• Να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε πρώτη, άμεση επαφή με συγκεκριμένα έργα, τα οποία μελετώνται από νεοελληνική μετάφραση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται ειδικότερα να μελετήσουν κείμενα που ανήκουν στο είδος του ηρωικού έπους (Όμηρος) και της λυρικής ποίησης (ελεγεία/χορική λυρική ποίηση).
• Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη σύγχρονη μεθοδολογία και τα χρησιμότερα εργαλεία της επιστημονικής μελέτης αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων.
• Ειδικότερα, σε σχέση με την ομηρική Σ: εξοικείωση με το ιδεώδες της φιλίας καθώς και τις τεχνικές περιγραφής στις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις έργων τέχνης (εκφράσεις). Σε σχέση με την ομηρική ι: εξοικείωση με θέματα ταυτότητας, πολιτισμικής διαφοράς, φιλοξενίας και αναγνώρισης. Iδεολογία των δύο επών. Σε σχέση με το συγγενέστερο διάδοχο του έπους, την αρχαία ελεγεία, θα διατρέξουμε τα κοινά χαρακτηριστικά των ποιημάτων αυτών με την ιδεολογία του Ομήρου καθώς και τις αποκλίσεις τους  αλλά και τις νέες θεματικές που αναπτύσσει η χορική λυρική ποίηση.

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

ΕΛΛ311

1. Παρουσίαση των σκοπών και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων της Θεματικής Ενότητας (1η τηλεσυνάντηση για καλωσόρισμα και εισαγωγική ενημέρωση των φοιτητών για τους μαθησιακούς στόχους της Θεματικής Ενότητας). Παρουσίαση βασικών παραμέτρων των απαρχών και της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. 2. Παρουσίαση βασικών παραμέτρων των απαρχών και της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. Τόνοι, πνεύματα και κανόνες τονισμού: χρήση τονικών σημείων και πνευμάτων (1η ΟΣΣ). 3. Επανάληψη και προετοιμασία για το 1 ο διαγώνισμα. 4. Μορφολογία και σημασία ενεστώτα και μέλλοντα στο γραμματικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και σε επιλεγμένα κείμενα. 5. Λειτουργία και σχηματισμός των αντωνυμιών: προσωπικών, δεικτικών, αόριστων και επαναληπτικών. Βασικοί συντακτικοί όροι της πρότασης: υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο (2η τηλεσυνάντηση). 6. Επανάληψη και προετοιμασία για το 2 ο διαγώνισμα. 7. Σχηματισμός ουσιαστικών Α’ και Β’ κλίσης και χρήση τους στον οργανωμένο λόγο. 8. Η λειτουργία των πτώσεων στον οργανωμένο λόγο και «αντίστροφο» (2 η ΟΣΣ). 9. Η λειτουργία των πτώσεων στον οργανωμένο λόγο και «αντίστροφο». 10. Επανάληψη και προετοιμασία για το 3 ο διαγώνισμα. 11. Σχηματισμός των δευτερόκλιτων επιθέτων. Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία επιθετικών και κατηγορηματικών προσδιορισμών. 5 12. Μορφολογία και σημασία παρατατικού και αορίστου στο γραμματικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής και σε επιλεγμένα κείμενα (3 η ΟΣΣ). 13. Επανάληψη και προετοιμασία για το 4 ο διαγώνισμα. 14. Σχηματισμός ουσιαστικών Γ’ κλίσης και χρήση τους στον οργανωμένο λόγο (3 η τηλεσυνάντηση). 15. Επανάληψη και προετοιμασία για την τελική εξέταση. 16. Επανάληψη και προετοιμασία για την τελική εξέταση (4 η τηλεσυνάντηση).

 

 

ΕΛΛ321

1. Μορφολογία και σημασία παρακειμένου και υπερσυντελίκου βαρυτόνων ρημάτων Α’ συζυγίας, καθώς και χρήση και λειτουργία του στον οργανωμένο λόγο. 2. Μορφολογία και σημασία μέσης φωνής βαρυτόνων ρημάτων Α’ συζυγίας. Σημασία και λειτουργία της ενεργητικής και μέσης διάθεσης των ρημάτων (1η ΟΣΣ). 3. Επανάληψη και προετοιμασία για το 1 ο διαγώνισμα. 4. Μετάφραση και μορφολογία του απαρεμφάτου. 5. Συντακτική λειτουργία του απαρεμφάτου στον οργανωμένο λόγο (1η τηλεσυνάντηση). 6. Επανάληψη και προετοιμασία για το 2 ο διαγώνισμα. 7. Μορφολογία και κλίση της μετοχής σε ενεργητική και μέση φωνή. 8. Συντακτική λειτουργία της μετοχής στον οργανωμένο λόγο: επιθετική και κατηγορηματική μετοχή (2η τηλεσυνάντηση). 9. Συντακτική λειτουργία της μετοχής στον οργανωμένο λόγο: επιρρηματικές μετοχές. Διαφορές στη χρήση μετοχής και απαρεμφάτου σε ασκήσεις μεταφοράς προτάσεων από τα νέα στα αρχαία ελληνικά (2 η ΟΣΣ). 10. Επανάληψη και προετοιμασία για το 3 ο διαγώνισμα. 11. Μορφολογία της υποτακτικής. Σημασία και λειτουργία της στον οργανωμένο λόγο. 12. Μορφολογία της ευκτικής. Σημασία και λειτουργία της στον οργανωμένο λόγο. 13. Μορφολογία της προστακτικής. Σημασία και λειτουργία της στον οργανωμένο λόγο (3η ΟΣΣ). 14. Επανάληψη και προετοιμασία για το 4 ο διαγώνισμα. 15. Επανάληψη και προετοιμασία για την τελική εξέταση. 16. Επανάληψη και προετοιμασία για την τελική εξέταση (3 η τηλεσυνάντηση)

 

Αρχαία ελληνική φιλολογία( δύο (2) μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Οι δύο (2) Θ.Ε των Αρχαίων Ελληνικών, αποτελούν μέρος των υποχρεωτικών Θ.Ε στον ΕΛΠΟΛ για να αποκτήσει ο απόφοιτος το δικαίωμα να διοριστεί στην μέση εκπαίδευση (μαζί με τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα παιδαγωγικών) Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι απόφοιτοι του ΕΛΠΟΛ έχουν έξι (6) μαθήματα συμβατικού, ενώ οι απόφοιτοι του ΙΣΑ.Κ δύο (2). Γεγονός το οποίο μεταφράζεται ως εξής: ΙΣΑ.Κ δύο (2) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 5ECTS έκαστο. ΕΛΠΟΛ, δύο (2) Θ.Ε Αρχαίων Ελληνικών 15 ECTS εκάστη. Η Επιστήμη της Φιλολογίας διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

 • Να εξεταστούν οι παράμετροι του βενιζελικού «αστικού εκσυγχρονισμού».
 • Να κατανοηθούν οι όροι της επέκτασης του ελληνικού κράτους από το 1912 μέχρι και το 1922 και η εξέλιξη της «Μεγάλης Ιδέας».
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες αναλυτική γνώση των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου του μεσοπολέμου και της δεκαετίας 1939-1949.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με πρωτογενείς πηγές της περιόδου 1898-

1949 και να κατανοήσουν τις ιστοριογραφικές ερμηνείες που
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη της.
 

Η Θ.Ε. καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από το 1898 μέχρι και το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην περίοδο 1898-1918 και εξετάζει: α) το στρατιωτικό κίνημα του 1909 και την εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου στην πολιτική ζωή, β) τον «Εθνικό Διχασμό» (1915-1917), και γ) τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά την περίοδο 1919-1949 και καλύπτει: α) τη Μικρασιατική εκστρατεία και το προσφυγικό ζήτημα, β) τις πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο του μεσοπολέμου και γ) την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.

 

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Ιστορία νεωτέρων χρόνων ( δύο (2) μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Στο ΙΣΑ.Κ το 1ο μάθημα προσφέρεται στο Χειμερινό εξάμηνο, και το 2ο στο Εαρινό

Εδώ αναφερόμαστε στο 2ο του Εαρινού. Η Ευρωπαϊκή Ιστορία διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Η Θ. Ε. ΕΛΛ 213 προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα και ταυτόχρονα μια εισαγωγικού χαρακτήρα άσκηση στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Η θεματική περιλαμβάνει ανάγνωση ενδεικτικών κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας τα οποία εξετάζονται εντός των συμφραζομένων της εποχής τους (ιστορικών, κοινωνικών, αισθητικών-θεωρητικών και κριτικών). Σημειώνεται ότι η έμφαση της μελέτης δίνεται στην εξέταση της λογοτεχνικής παραγωγής του 19ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων.
 
 
Στόχοι της Θ.Ε. είναι:
 

 • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε (16ος – 19ος αιώνας).
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο των ιδεών, τα αισθητικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που κυριάρχησαν στη λογοτεχνία της περιόδου.
 • Να ασκήσει τους φοιτητές στις βασικές μεθόδους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικούς όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και να τους ασκήσει στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου με στόχο την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τον τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.

 

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

νέα ελληνική φιλολογία ( ένα (1) Μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Ο ΕΛΠΟΛ του ΑΠΚυ προσφέρει δύο (2) μαθήματα συμβατικού στην συγκεκριμένη Θ.Ε. Η Επιστήμη της Φιλολογίας διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέσα από τη μελέτη της σκέψης των Πλάτωνα και Αριστοτέλη, των κορυφαίων, ίσως, φιλοσόφων στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη  έμφαση στις κυριότερες πτυχές του έργου των στοχαστών στα πεδία της μεταφυσικής, γνωσιοθεωρίας, φυσικής, ηθικής και πολιτικής.
 
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:

 Μέσα από την μελέτη των πρωτογενών κειμένων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της έρευνας στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και αναμένεται να είναι σε θέση:
 
α. να κατανοεί τις κυριότερες θέσεις και επιχειρήματα της πλατωνικής και αριστοτελικής σκέψης.
β. να αξιολογεί κριτικά το έργο των στοχαστών.
γ. να προσδιορίζει τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοσοφικής, και όχι μόνο, σκέψης.
δ. να αναπτύσσει πειστικά επιχειρήματα στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής συζήτησης

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Ελεύθερες επιλογές τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΙΣΑ.Κ(παραδόσεις) από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

το ένα μάθημα από τα τρία του ΙΣΑ. Κ αναπληρώνεται από τον ΕΛΠΟΛ σε μεταγενέστερο εξάμηνο. Μάλιστα, προσφέρει δύο (2) παραπάνω μαθήματα που αφορούν την Φιλοσοφία και τις επιστήμες, στην κατεύθυνση Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης.

ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Κύριος στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στην λογοτεχνική παραγωγή και την πολιτιστική ιστορία μιας περιόδου αλλαγής και εξέλιξης για τον ελληνόφωνο πολιτισμό. Έτσι οι στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ 222 είναι: • να αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες μια συνολική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μ.Χ. • να μελετήσουν από μετάφραση επιλογές αποσπάσματα από λογοτεχνικά κομψοτεχνήματα της ελληνιστικής, αυτοκρατορικής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου. • να εξετάσουν μέσα από συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και συγκεκριμένα κείμενα γραμμές συνέχειας αλλά και απόπειρες καινοτομιών και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε γραμματειακά είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη της ελληνιστικής και αυτοκρατορικής γραμματείας από χριστιανούς συγγραφείς. 2 · να τοποθετήσουν τις εξελίξεις στην λογοτεχνική παραγωγή στο κοινωνικό και πολιτιστικό περικείμενο της εποχής

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

βυζαντινή φιλολογία ( ένα (1) Μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Ο ΕΛΠΟΛ του ΑΠΚυ προσφέρει δύο (2) μαθήματα συμβατικού στην συγκεκριμένη Θ.Ε. Η Επιστήμη της Φιλολογίας διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)10ECTS

Δύο (2) μαθήματα συμβατικού

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • Να αποκτήσουν μιαν εμπεριστατωμένη εποπτεία της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας  του 20ού αιώνα.
 • Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών και τα αισθητικά  ρεύματα που κυριάρχησαν στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα: Νεωτερικότητα (Συμβολισμός, Μοντερνισμός) και Μετα-νεωτερικότητα (μεταπολεμική λογοτεχνία).
 • Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειωθούν με θεμελιώδεις όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης καθώς και  στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: Διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τον τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
 • Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας του 20ού αιώνα.

 

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

νέα ελληνική φιλολογία ( ένα (1) Μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Ο ΕΛΠΟΛ του ΑΠΚΥ προσφέρει δυο (2) συμβατικά μαθήματά, μάλιστα στο σύνολο των ενοτήτων της Νεοελληνικής λογοτεχνίας προσφέρονται συνολικά  τέσσερα (4) μαθήματα συμβατικού. Η Επιστήμη της Φιλολογίας διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι, 15ECTS .ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ, 15ECTS

Έξι (6) μαθήματα συμβατικού

ΕΛΛ 312

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές δομές της λατινικής γλώσσας και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση απλών (κυρίως διασκευασμένων) λατινικών κειμένων. Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους (με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις λατινικών) και στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο: · Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής. · Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου. · Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση απλού λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά. 2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας,

 

ΕΛΛ 322

Στόχος της Θ.Ε. είναι η περαιτέρω μελέτη των δομών της λατινικής γλώσσας με σκοπό την κατανόηση διασκευασμένων αλλά και πρωτότυπων λατινικών κειμένων. Δεδομένου ότι οι φοιτητές που παρακολουθούν την εν λόγω Θ.Ε. ήδη κατέχουν βασικές γνώσεις της λατινικής γλώσσας (από τη Θ.Ε. ΕΛΛ312 του χειμερινού εξαμήνου), βασικός στόχος αυτό το εξάμηνο είναι ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των φοιτητών, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. να μπορούν να προσεγγίσουν ακόμα και (πιο σύνθετα) κείμενα λατινικής λογοτεχνίας στο πρωτότυπο, αποκτώντας έτσι παράλληλα μια πολύ γενική εικόνα για μερικούς σημαντικούς εκπροσώπους της λατινικής λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίπεδο: α) γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας, β) σημασιολογίας: μέσα από την εκμάθηση λεξιλογίου, γ) 2 πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.

Πραγματοποιούνται τέσσερα (4) διαγωνίσματα, 10 μονάδες έκαστο (σύνολο 40 μονάδες), και μια τελική εξέταση επί καθορισμένης εξεταστέας ύλης. Για να κατοχυρωθεί δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση, απαιτείται να κατατεθούν και τα τέσσερα (4) διαγωνίσματα με αθροιστικό βαθμό τουλάχιστον 20/40

Λατινική φιλολογία( ένα (1) Μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Οι δύο (2) Θ.Ε των Λατινικών, αποτελούν τις υποχρεωτικές Θ.Ε στον ΕΛΠΟΛ για να αποκτήσει ο απόφοιτος το δικαίωμα να διοριστείς στην μέση εκπαίδευση (μαζί με τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα παιδαγωγικών)

 

Ο ΕλΠολ παρέχει 30 ects για την ενότητα των Λατινικών, δηλαδή πέντε (5) παραπάνω μαθήματα από αυτά που παρέχει το ΙΣΑ.Κ το οποίο παρέχει ένα (1). 5ECTS

ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας 15 ECTS

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού

Η ελληνορωμαϊκή οικουμένη αποτελεί την πρώτη μορφή παγκοσμιοποίησης που γνώρισε ο δυτικός κόσμος. Για πρώτη φορά, οι εξελίξεις στην Ιταλία ρυθμίζονται από γεγονότα που συντελούνται στην Εγγύς Ανατολή, ενώ πόλεμοι στη Β. Αφρική επηρεάζουν την κατάσταση στη Συρία. Στην παγκοσμιοποιημένη μείζονα Μεσόγειο συνεχώς κινούνται και διακινούνται εμπορεύματα, άνθρωποι και ιδέες. Πρεσβείες από την Κίνα καταφθάνουν στη Ρώμη, κυνηγοί ελεφάντων αφήνουν τα μνημεία τους στην Αιθιοπία, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες των ελληνιστικών βασιλείων συνδιαμορφώνουν τη μορφή του Βούδα και συναλλάσσονται με τους ιερείς του Ζωροάστρη, ενώ οι ρωμαϊκές λεγεώνες χτίζουν τείχη στην Αγγλία και πολεμούν τους Γαλάτες και τους Πίκτες. η ΘΕ διερευνά τις μεταμορφώσεις του μεσογειακού κόσμου στην μετά τον Αλέξανδρο εποχή. Παρακολουθεί την άνοδο της Ρώμης που από μικρή πόλη-κράτος της Ιταλίας γίνεται αυτοκρατορία. Αναλύει τη ρητορική της δύναμης και της επέκτασης στο πλαίσιο μιας ισορροπίας δυνάμεων που αλλάζει. Αναδεικνύει το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν ακόμα και τον σύγχρονο κόσμο. Εξετάζει πτυχές και όψεις της ελληνορωμαϊκής πολιτισμικής συνάντησης.  

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Αρχαία ιστορία

(όπως έχει αναφερθεί παραπάνω)

 

Σε αυτό το σημείο το πρόγραμμα του ΕΛΠΟΛ εισάγει τους φοιτητές στην κατεύθυνση της ιστορίας.

Με μια Θ.Ε 15 ECTS, δηλαδή τριών (3) μαθημάτων συμβατικού.

ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική 15 ECTS

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού.

Πότε και πού κόπηκε το πρώτο νόμισμα της ανθρωπότητας; Πώς ελέγχονταν οι άρχοντες μιας πόλης στα κλασικά χρόνια; Γιατί ο Δίας εμφανίζεται στα νομίσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου; Πώς χρησιμοποιούνταν οι κατάδεσμοι, δηλαδή οι πινακίδες στις οποίες αναγράφονταν κατάρες; Γιατί χαράχτηκαν οι αρχές τις επικούρειας φιλοσοφίας στα τείχη μιας μικρασιατικής κωμόπολης; Ένας τρόπος για να απαντήσουμε πειστικά σ’ αυτά τα ερωτήματα είναι η επιστροφή στις πηγές!
Σε αντιδιαστολή με τις σελίδες δευτερογενούς υλικού που αποτελούν τη διδακτέα ύλη της πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών μαθημάτων, η ΘΕ παρουσιάζει και εξερευνά τον ρόλο των επιγραφών και των νομισμάτων στη μελέτη του αρχαίου κόσμου. Σ’ αυτήν την ενότητα δεν εστιάζουμε στο τί λένε οι νεότεροι ερευνητές για την αρχαιότητα, αλλά στο τί πιστεύουν και τί αισθάνονται οι ίδιοι οι συγγραφείς των αρχαίων κειμένων. Μαθαίνουμε να τους διαβάζουμε, να τους αφουγκραζόμαστε και τελικά, αντί να παραθέτουμε τις ερμηνείες της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, να εξαγάγουμε τις προσωπικές μας κρίσεις βάσει των επιγραφικών και νομισματικών μαρτυριών.
Η ΘΕ προσφέρει μια ευσύνοπτη και στιβαρή εισαγωγή στην επιγραφική και στη νομισματική, με έμφαση πρωτίστως στην πράξη. Οι φοιτητές θα μελετήσουν μείζονα επιγραφικά κείμενα που φωτίζουν σημαντικές πτυχές της ιστορίας (πολιτικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, οικονομικής) του αρχαίου κόσμου από την αρχαϊκή ως την υστερορωμαϊκή περίοδο. Εκτενέστερες επιγραφές θα παρατίθενται μεταφρασμένες και θα λειτουργούν ως αφετηρία συζήτησης και προβληματισμού σε σχέση με ποικίλα και θεμελιώδη ζητήματα των αρχαιογνωστικών σπουδών. Παράλληλα, οι φοιτητές θα ενθαρρύνονται να διαβάζουν και να μεταφράζουν απλά επιγραφικά κείμενα από το πρωτότυπο.
Το δεύτερο μέρος της ΘΕ επικεντρώνεται στο αρχαίο νόμισμα και στις πολλαπλές του λειτουργίες (οικονομική – πολιτική – αισθητική). Θα παρουσιαστεί η χρήση του στην Αθήνα και στη Ρώμη υπό το πρίσμα του ευρύτερου ρόλου του στα οικονομικά συστήματα της αρχαιότητας. Οι φοιτητές θα κληθούν να διερευνήσουν τις πολιτικές συνδηλώσεις της νομισματοκοπίας, το νόμισμα ως φορέα πολιτικής ιδεολογίας και όργανο προπαγάνδας, προπαντός από τα ελληνιστικά ως τα υστερορωμαϊκά χρόνια. Με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη νομισματική εικονογραφία και θα ασκηθούν στο να διαβάζουν και να αποκωδικοποιούν τη νομισματική γλώσσα της αρχαιότητας.
Στο πλαίσιο της έμφασης στην πρακτική που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ΘΕ, η διδασκαλία θα πλαισιωθεί με επισκέψεις – μαθήματα – ξεναγήσεις σε μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου (π.χ. Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών κ.ά.).

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Στον τομέα Ιστορίας, το ΙΣΑ.Κ δεν έχει αντίστοιχο μάθημα

Το πρόγραμμα του ΕΛΠΟΛ θεωρείται αν όχι το μοναδικό ένα από τα λίγα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση στην επιστήμη της Επιγραφικής και της Νομισματικής. Η Θ.Ε προσεγγίζει τις δυο αυτές επιστήμες τόσο από ιστορική, όσο και από αρχαιολογική σκοπιά

ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας 15ECTS

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού.

H Θεματική Ενότητα ασχολείται με μια μάλλον παραγνωρισμένη περίοδο του παρελθόντος. Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από την πτώση της Ρώμης και τη δημιουργία των ρωμαιοβαρβαρικών βασιλείων στη Δύση, τη συνάντηση του ελληνορωμαϊκού κόσμου με την χριστιανική κοσμοθεωρία, η οποία σταδιακά επιβάλλεται, την επιβίωση της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή με κέντρο την Κωνσταντινούπολη και τη ραγδαία εξάπλωση των Αράβων και του Ισλάμ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η μελέτη της προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να γνωρίσει και να στοχαστεί σχετικά με τις διαδικασίες προσαρμογής του ελληνορωμαϊκού κόσμου στα νέα δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που οδήγησαν και καθόρισαν τη δημιουργία του Βυζαντίου, της αραβικής Ανατολής και της μεσαιωνικής Δύσης. Καλύπτοντας σημαντικά κενά στην αρχαιογνωστική παράδοση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους αιώνες στην Ελλάδα και την Κύπρο, η μελέτη της περιόδου αυτής έρχεται να ρίξει φως σε ζητήματα που συνεχίζουν να μας απασχολούν μέχρι σήμερα, όπως, π.χ., η θέση της ελληνορωμαϊκής κληρονομιάς και του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η καταγωγή των σύγχρονων ευρωπαϊκών εθνών, η εθνική ταυτότητα και το μοντέλο των υπερεθνικών κρατών, η ανοχή και θρησκευτική βία στο πλαίσιο των μονοθεϊστικών θρησκειών (Χριστιανισμός, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός) κ.ά. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μελετήσουν πρωτογενείς πηγές (κείμενα, επιγραφές, παπύρους, αρχαιολογικά δεδομένα) ώστε να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του πως κανείς μελετά τα ιστορικά δεδομένα της αρχαιότητας.

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

να παρουσιάσει την ιστορία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα της ελληνόφωνης Ανατολής από το τέλος της δυναστείας των Σεβήρων (193-235 μ.Χ.) μέχρι τις αραβικές κατακτήσεις του 7ου αι. μ.Χ.

να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχαίες πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στη μελέτη της Ύστερης Αρχαιότητας και του πρώιμου Βυζαντίου.

να τους εισαγάγει στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της περιόδου αυτής ως κομματιού της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Ιστορία μέσων χρόνων / Medieval history ( δύο (2) μαθήματα προσφέρονται από το ΙΣΑ.Κ)

Καθώς και ένα (1) (5 ECTS)μάθημα από τον τομέα Τουρκολογίας

 

ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού(15 ECTS)

 

Τρια (3) μαθήματα συμβατικού

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κυριότερα γεγονότα-σταθμούς της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας:

 1. Όπως τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της αστικής ανασυγκρότησης και εκβιομηχάνισης στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους Τρικούπη και Βενιζέλου (1882-1919)
 2. τις κοινωνικές διεργασίες μετά την έλευση των προσφύγων στο ελληνικό βασίλειο ύστερα από την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και την κατάσταση της οικονομίας μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929.
 3. την οικονομία της κατοχής (1941-1944) και
 4. το «οικονομικό θαύμα» στην πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές την λειτουργία και την εξέλιξη βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας όπως η αγροτική οικονομία και η βιομηχανία.
 • Να γίνουν αντιληπτά τα αίτια της μεταβαλόμενης κοινωνικής διαστρωμάτωσης του ελληνικού χώρου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα εργαλεία της ιστορικής έρευνας όπως η βιβλιογραφία και οι πρωτογενείς πηγές

 

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Ιστορία νεωτέρων χρόνων( δύο (2) μαθήματα προσφέρονται από το ΙΣΑ.Κ

Η Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ. Προσφέρει τρία (3) μαθήματα συμβατικού. Η Ευρωπαϊκή Ιστορία. διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) 15ECTS

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου από το 1878 (άφιξη Βρετανών) μέχρι το 1974 (τουρκική εισβολή). Η ενότητα ξεκινά με μια εξέταση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Κύπρου κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κεντρικό ρόλο κατέχει η μελέτη της εξέλιξης του ενωτικού κινήματος. Αναλύεται, επίσης, η πορεία του κυπριακού ζητήματος κατά τη μεταπολεμική εποχή και εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ιδρύεται, τελικά, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνέχεια, η ενότητα επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα πρώτα χρόνια της πορείας της, με έμφαση στις μεγάλες κρίσεις των ετών 1963-1974. Τέλος, εξετάζονται οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίλυση του Κυπριακού καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η εισβολή του 1974.

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Δεν προσφέρονται αντίστοιχα μαθήματα από το ΙΣΑ.Κ

 

ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο 15ECTS

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού.

 • Να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και της αλληλεπίδρασής της με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική περίοδο.
 • Να αποκτήσουν μια εικόνα του προελληνικού τρόπου σκέψης και σημαντικότερων επιτευγμάτων του τα οποία άσκησαν επίδραση στην εξέλιξη της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης της αρχαίας Ελλάδος.
 • Να παρακολουθήσουν την πορεία από το αρχαϊκό μυθοπλαστικό τρόπο σκέψης στα πιο εξελιγμένα εξηγητικά μοντέλα της φύσης της ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας.
 • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής επιστήμης που την διαφοροποιούν από την προελληνική επιστήμη.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές μεθόδους και τα σημαντικότερα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης στο πλαίσιο των φιλοσοφικών συζητήσεων της κλασσικής περιόδου.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο της απόδειξης στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης, σε αντιδιαστολή με τους πολιτισμούς στους οποίους απουσίαζε η έννοια αυτή.
 • Να κατανοήσουν την μεταστροφή του ερευνητικού προσανατολισμού της αρχαίας ελληνικής επιστήμης σε πιο εφαρμοσμένα προβλήματα κατά την ελληνιστική και τη βυζαντινή περίοδο.

 

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΕΙ Κρήτης.

 

ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη 15 ECTS

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού.

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΛΛ424 έχει σαν στόχο να προσφέρει στους φοιτητές μια συστηματική επισκόπηση της επιστήμης της αρχαιολογίας. Η επισκόπηση αυτή αφορά καταρχάς ορισμένα βασικά στοιχεία ιστορίας, θεωρίας και μεθόδου της αρχαιολογίας, μέσω των οποίων γίνεται κατανοητή η μορφή που έχει σήμερα η συγκεκριμένη επιστήμη. Περαιτέρω, η Θ.Ε. ΕΛΛ424 εστιάζει και στα σημαντικότερα αρχαιολογικά φαινόμενα του ελλαδικού χώρου, του Αιγαίου και της Κύπρου κατά την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους της αρχαιότητας. Η επισκόπηση της πολιτισμικής εξέλιξης στις περιοχές αυτές γίνεται υπό το πρίσμα λιγότερο της ιστορίας της τέχνης και περισσότερο της οικιστικής και ταφικής αρχιτεκτονικής, των εξωτερικών επαφών και της μελέτης της κοινωνικής, αστικής και κρατικής πολυπλοκότητας. Μέσα από τα αρχαιολογικά φαινόμενα που εξετάζει η Θ.Ε. γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί ο τρόπος, με τον οποίο η αρχαιολογία δίνει τη μοναδική δυνατότητα στο σύγχρονο άνθρωπο να εξερευνήσει το πολυσύνθετο παρελθόν του και να κατανοήσει καλύτερα τη θέση του στο χώρο και το χρόνο μέσω των υλικών καταλοίπων και των γραπτών πηγών. Η Θ.Ε. ΕΛΛ424 χωρίζεται σε δύο Υποενότητες: την 1η Υποενότητα (Μέρος Α: Ιστορία, θεωρία και μέθοδος της αρχαιολογίας, Μέρος Β: Προϊστορική αρχαιολογία) και την 2η Υποενότητα (Μέρος Γ: Αρχαιολογία ιστορικών χρόνων, Μέρος Δ: Τοπογραφία ιστορικών χρόνων).

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Προϊστορική αρχαιολογία( ένα (1) μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Η Επιστήμη της Αρχαιολογίας, διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

ΕΛΛ426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης 15ECTS

 

Τρία (3) μαθήματα συμβατικού

Τα έργα τέχνης του Βυζαντίου αποτελούν, μαζί με τα πρωτογενή γραπτά κατάλοιπα, τα βασικότερα εργαλεία προσέγγισης της φυσιογνωμίας του πολιτισμικού αυτού κράματος με εκτεταμένα χρονικά όρια ζωής στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου από το 330 έως το 1453. Μεθοδολογικά, ποικίλες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να διαμορφώσουν συστηματικές εκτιμήσεις και ερμηνείες. Η Θεματική Ενότητα επικεντρώνεται στο σημειολογικό και επικοινωνιακό στοιχείο αντιπροσωπευτικών τομέων της βυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας: π.χ. έργα μεταλλοτεχνίας και ανάγλυφα σε ελεφαντοστό, εικόνες, τοιχογραφίες και βεβαίως ψηφιδωτά, αλλά και εικονογραφήσεις χειρογράφων. Αναλύοντας τα έργα ως κώδικες σημείων που μεταφέρουν μηνύματα στο θεατή-δέκτη, θα γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση της βυζαντινής τέχνης με τους ίδιους τους ανθρώπους και με τον τρόπο που αυτοί αντιμετώπιζαν τις εκάστοτε μεταβολές σε πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό και πνευματικό επίπεδο. Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εμβαθύνει σε δομικές έννοιες και αντιλήψεις της βυζαντινής τέχνης. Οι έννοιες αυτές είναι: 1. η εικόνα. Τι είναι ‘εικόνα’ και ‘απεικόνιση’ στη βυζαντινή τέχνη 2. η φυσιοκρατική αισθητική αντίληψη 3. η αφαιρετική απεικόνιση Προκειμένου να πετύχει το στόχο αυτό, η Θ.Ε. α. εστιάζει σε δύο χρονικές περιόδους: · την περίοδο από τον ύστερο 9ο έως και το 10ο αιώνα, που έχει επικρατήσει να ονομάζεται ‘Μακεδονική αναγέννηση’· · την περίοδο από τον ύστερο 13ο έως τον πρώιμο 15ου αιώνα, που επέδειξε σημαντικά έργα τέχνης υπό τη δυναστεία των Παλαιολόγων. β. προσπαθεί να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα της βυζαντινής τέχνης των δύο αυτών περιόδων.

Δύο (2) γραπτές επιστημονικές εργασίες 2500 λέξεων, Δ.Δ εξαμήνου και μία (1) εξέταση (δια ζώσης) με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Βυζαντινή αρχαιολογία( ένα (1) μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΣΑ.Κ)

Εδώ ο ΕΛΠΟΛ, παρέχει τρία (3) μαθήματα συμβατικού, ενώ στο ΙΣΑ.Κ προσφέρεται 1. Η Επιστήμη της Αρχαιολογίας, διδάσκεται και στην πρώτη Θ.Ε του ΕΛΠΟΛ την ΕΛΛ111.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

Ο παραπάνω πίνακας, άφορα στο πρόγραμμα σπουδών όσων επιλέξουν να ειδικευτούν στην Ιστορία, καθώς στην ίδια κατεύθυνση προσφέρονται εξίσου, μαθήματα Αρχαιολογίας- Τέχνης, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/bachelor/bachelor-ell  . Στον ΕΛΠΟΛ εκπονούνται υποχρεωτικά για κάθε Θ. Ε δύο (2) επιστημονικές εργασίες κάθε εξάμηνο με έκταση 2000-2500 λέξεις. Σε αυτές, ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει επιστημονική ερευνά όσον άφορα το αντικείμενο που του έχει δοθεί από τους διδάσκοντες. Επίσης, κατά την διάρκεια των σπουδών λαμβάνουν χώρα αρκετά σεμινάρια, με θέματα που άπτονται στο αντικείμενο του προγράμματος.

Διαδραστικές Δραστηριότητες:

Σε όλες τις Θ.Ε, εκτός των δύο εργασιών, λαμβάνουν χώρα Διαδραστικές Δραστηριότητες. Οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Οι Δραστηριότητες αυτές, αφορούν : εργασίες οι οποίες μετά την ολοκλήρωσή τους δημοσιεύονται από τον διδάσκοντα, ομαδικές εργασίες, εργασίες ρόλων κλπ.

Κατευθύνσεις:

• Στον ΕΛΠΟΛ προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις. Αυτή της φιλολογίας, Αυτή της Ιστορίας- Αρχαιολογίας – Τέχνης, και η Γενική.

• Στην κατεύθυνση της Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Τέχνης, ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει σε ποιον τομέα θέλει να ειδικευτεί. Επίσης, από αυτήν την κατεύθυνση, οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος σε ανασκαφές που πραγματοποιούνται στον Ελλαδικό ή και στον Κυπριακό χώρο.

• Όσοι φοιτητές επιλέξουν να ολοκληρώσουν τις Θ.Ε των Αρχαίων και Λατινικών, και παρακολουθήσουν τα ειδικά σεμινάρια διδακτικής και παιδαγωγικών, μπορούν να διοριστούν ως φιλόλογοι στην Μέση εκπαίδευση της Κύπρου.

• Συμφωνά με την κατεύθυνση Ιστορίας του ΊΣΑ. Κ και με βάση τις μονάδες ECTS τα ιστορικά μαθήματα είναι 26, στον Ελ.Πολ, συμφωνά με τις μονάδες ECTS είναι 25 καθαρά ιστορικά, ή 28 αν ληφθούν υπόψιν κάποιες ενότητες οι οποίες έχουν διττό χαρακτήρα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα προσφέρει πληθώρα επιλογών σε μαθήματα. Τόσο οι Θ.Ε που αναφέρθηκαν, όσο και οι υπόλοιπες βρίσκονται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο (μπορείτε να κατεβάσετε το pdf κάθε ενότητας): https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/bachelor/bachelor-ell 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΣΑ.Κ με κατεύθυνση Ιστορίας, μπορείτε να το βρείτε εδώ : http://www.history-archaeology.uoc.gr/proptychiakes-spoydes/prosferomena-mathimata/  

Τα μαθήματα της Φιλολογίας Κρήτης που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε να τα βρείτε εδώ: http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/mathimata-etous

Πρόγραμμα σπουδών Ελληνικού Πολιτισμού (ΑΠΚΥ)

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες 
(μέγιστος αριθμός επιλογών ανά εξάμηνο: 3 Θ.Ε. 10 ECTS)

1ο  εξάμηνο

 • ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)
 • ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)
 • ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

2ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ)
 • ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)
 • ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909)

3ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)
 • ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)
 • ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

4ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)
 • ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)
 • ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)


Κατεύθυνση: Φιλολογία
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.15 ECTS)
 
5ο εξάμηνο 

 • ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι
 • ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι
 • ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

6ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ
 • ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ
 • ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

7ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)
 • ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)
 • ΕΛΛ 413 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

8ο εξάμηνο 


Κατεύθυνση: Ιστορία – Αρχαιολογία - Τέχνη
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε. 15 ECTS)
 
5ο εξάμηνο 

 • ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης
 • ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
 • ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

6ο εξάμηνο 

 • ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας
 • ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου
 • ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού

7ο εξάμηνο 

 • ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)
 • ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική
 • ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

8ο εξάμηνο 

 • ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη
 • ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
 • ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης

Από το έτος 2022 θα προστεθούν ακόμα δυο (2) Θ.Ε

(Από την κατεύθυνση της Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη, αν οι φοιτητές  ολοκληρώσουν τις επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.)


Κατεύθυνση: Γενική

Συνδυάζει Θεματικές Ενότητες από τις δύο παραπάνω κατευθύνσεις της Φιλολογίας και της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης

Αιτήματα:

Ζητούμε από το υπουργείο παιδείας, Να συμπεριλάβει στον νέο νόμο πλαίσιο του ΔΟΑΤΑΠ για τις σπουδές εξ αποστάσεως τα παρακάτω:

• Να αντιστοιχίζεται το πρόγραμμα του Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ισότιμο με αυτά των φιλοσοφικών σχολών, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην χωρά που εδρεύει το Ίδρυμα.

• Να μας δίνεται η δυνατότητα εξέτασης σε επιπλέον μαθήματα, στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να λάβουμε την αντιστοίχιση με το εκάστοτε Τμήμα φιλοσοφικής σχολής.

• Να σταματήσει η αποκλειστική μας αντιστοίχιση, με το πρόγραμμα του Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.(καθώς οι διάφορες ανάμεσα στα δυο προγράμματα είναι σημαντικές, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των γνώσεων μας να απορρίπτεται και να μην μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα)

Με εκτίμηση,

Ομάδα φοιτητών εξ αποστάσεως, Φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

traper
Γνωστός τράπερ φέρεται να ανήκει στη σπείρα που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ - Ποιος είναι
Ποιος είναι ο γνωστός τράπερ που φέρεται να ανήκει στη σπείρα που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα
Γνωστός τράπερ φέρεται να ανήκει στη σπείρα που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ - Ποιος είναι
agia_sofia
Σεισμός στην Τουρκία: «Έτοιμο να σπάσει το ρήγμα της Ανατολίας», λέει ο Λέκκας και δεν αποκλείει να επηρεάσει την Ελλάδα
«Το ρήγμα αυτό είχε δώσει το 1999 το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών και στη συνέχεια των 6,8 βαθμών» τόνισε ο Λέκκας
Σεισμός στην Τουρκία: «Έτοιμο να σπάσει το ρήγμα της Ανατολίας», λέει ο Λέκκας και δεν αποκλείει να επηρεάσει την Ελλάδα