Ωρολόγια προγράμματα: Η Υφυπ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη απαντά στην ΕΛΜΕ Βοιωτίας
Απάντηση της Σ. Ζαχαράκη για τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα της Δ/θμιας Εκπ/σης στην ΕΛΜΕ Βοιωτίας

Η Υφυπ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη απαντά στην ΕΛΜΕ Βοιωτίας για τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα της Δ/θμιας Εκπ/σης

«Απάντηση σε Αναφορά»

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε έγγραφο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου Βοιωτίας, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, με θέμα «Αίτημα Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Βασική στόχευση του έργου μας είναι η αναβάθμιση της παιδείας που παρέχεται συνολικά στη χώρα μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της προσπάθειας είναι η θεμελίωση ενός σύγχρονου σχολείου, το οποίο θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια με βάση τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις που αυτές δημιουργούν.

Ήδη, μέσα στον πρώτο χρόνο άσκησης των καθηκόντων μας ως νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, αναλάβαμε, με στοχευμένες ενέργειες, δράση τόσο για την εξασφάλιση της άρτιας στελέχωσης των σχολείων της χώρας, όσο και για την ποιοτική βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού έργου.

Έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη εκσυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου, με τον ν. 4692/2020 (Α΄111) θέσαμε νέες βάσεις για τη λειτουργία του, εισαγάγαμε πιλοτικά καινοτόμες δραστηριότητες και πραγματοποιήσαμε συνολική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε βαθμίδας.

Στο επίκεντρο θέσαμε τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών αποκλειστικά, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα και τις σύγχρονες προκλήσεις τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων έναντι της στείρας μετάδοσης πληροφορίας και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, με την υπ’ αριθ. 72322/Δ2/11-06-2020 Υ.Α. (Β΄ 2265) καθορίστηκαν νέα Ωρολόγια Προγράμματα για τις τάξεις Α΄ Β΄ και Γ΄ των Ημερήσιων Γυμνασίων και με την υπ’ αριθ. 72323/Δ2/11-06-2020 Υ.Α. (Β΄ 2265) για εκείνες των Εσπερινών Γυμνασίων.

Με την υπ’ αριθ. 74181/Δ2/15-06-2020 Υ.Α. (Β΄ 2338) καθορίστηκαν νέα Ωρολόγια Προγράμματα για τα ΓΕΛ της χώρας και με την υπ’ αριθ. 74182/Δ2/15-06-2020 Υ.Α. (Β΄ 2338) εκείνα των Εσπερινών.

Παράλληλα, το ΙΕΠ υλοποιεί ως δικαιούχος φορέας, την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (κωδ. ΟΠΣ 5035542), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με αντικείμενο, αντίστοιχα, την εκπόνηση νέων ή αναθεώρηση των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, κατά περίπτωση, και την παραγωγή νέου/αναμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» (με κωδικό ΟΠΣ 5027220), -που υλοποιείται επίσης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ)- προβλέπεται και έχει δρομολογηθεί η ριζική αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού των ΕΠΑΛ και του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα επανεξετασθούν τα Ωρολόγια Προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα δημιουργηθεί και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, ανταποκρινόμενο στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αναμετάδοση μαθημάτων από την αίθουσα διδασκαλίας για τους μαθητές που απουσιάζουν - Έγγραφο της Περιφερειακής...
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης