Πληροφορικός Γραμματισμός: Οι προτάσεις των Καθηγητών Πληροφορικής για την διδασκαλία του στα σχολεία
Προτάσεις για την ενίσχυσή του από την Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής με αφορμή την έκθεση της “Επιτροπής Πισσαρίδη”.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ενωσης καθηγητών πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ)

Προτάσεις για την ενίσχυση του Πληροφορικού Γραμματισμού

Με αφορμή τη δημοσίευση των βασικών σημείων της έκθεσής της «Επιτροπής Πισσαρίδη» για την  ανάπτυξη της οικονομίας, η Π.Ε.ΚΑ.Π. επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις προτάσεις της για την ενίσχυση του Πληροφορικού Γραμματισμού στο Ελληνικό σχολείο. Η εν λόγω έκθεση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και προώθησης της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης. Σήμερα όμως στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 2265/Β/12-06-2020 & ΦΕΚ 2338/Β/15-06-2020), εντούτοις  απαιτούνται αρκετά βήματα ακόμη για την ενδυνάμωση και καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Η Ένωση μας, από τον Νοέμβριο του 2019 (ΑΠ 12/28-11-2019), έχει καταθέσει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ολοκληρωμένο υπόμνημα θέσεων για την ουσιαστική αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας αλλά και των ψηφιακών υποδομών των σχολείων. Συνοπτικά έχουμε προτείνει τα κάτωθι (αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα).

Πρόσβαση στα Α.Ε.Ι.

Εξέταση στο μάθημα «Πληροφορική» για την εισαγωγή των υποψηφίων σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής (και των συναφή ως προς το επιστημονικό τους πεδίο) των Α.Ε.Ι.

Επαγγελματικό Λύκειο

 • Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία (17 αντί 13 μαθητές).
 • Μετατροπή του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» σε δίωρο.
 • Διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής, ανεξαρτήτου Τομέα και Ειδικότητας, από εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Γυμνάσιο

 • Διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» σε δίωρη βάση και στις υπόλοιπες τάξεις.
 • Εφαρμογή του Προγράμματος προετοιμασίας για την πιστοποίηση στην επάρκεια χρήσης των Τ.Π.Ε. και για τους μαθητές της Β’ τάξης.
 • Δυνατότητα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ86, που επιθυμούν, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία του Προγράμματος προετοιμασίας. 

Δημοτικό Σχολείο

 • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Γ’ έως ΣΤ’).
 • Θέσπιση Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα «Ψηφιακές Δεξιότητες» που θα διδάσκεται από

εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής

 • Ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού με σύγχρονα μέσα.
 • Επαναφορά της τρίωρης εργαστηριακής απασχόλησης, που καταργήθηκε το 2016.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.


Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις για την ενίσχυση του Πληροφορικού Γραμματισμού

Πρόσβαση στα Α.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το μάθημα Πληροφορικής, προκειμένου να ενταχθούν στα Τμήματα Πληροφορικής. Η πρόταση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα και των Πανεπιστημιακών Καθηγητών αλλά και των Προέδρων των Τμημάτων Πληροφορικής. Δυστυχώς η, από το 2016, ακολουθουμένη εκπαιδευτική πολιτική δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων σε τμήματα Πληροφορικής, χωρίς να εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής και επομένως να έχουν ουσιαστικά ελλιπείς γνώσεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.

Προτείνουμε την εξέταση στο μάθημα «Πληροφορική» για την εισαγωγή των υποψηφίων σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα Πληροφορικής (και των συναφή ως προς το επιστημονικό τους πεδίο) των Α.Ε.Ι. Συγκεκριμένα για το 2ο επιστημονικό πεδίο, όσον αφορά τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής & λοιπά Τμήματα Μηχανικών με επιμέρους συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των υπολογιστών, το ένα εξεταζόμενο μάθημα να είναι της Πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας.

Επαγγελματικό Λύκειο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΕΠΑ.Λ. πρέπει να δίνουν όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα τεχνολογικά εφόδια στους απόφοιτους, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν με το πτυχίο που αποκτούν, αλλά ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» (Β’ και Γ τάξη)  είναι θεμελιώδες καθώς καλύπτει τους εξής βασικούς στόχους:

- Την καλλιέργεια και ανάπτυξη της αναλυτικής, συνθετικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την απόκτηση της προγραμματιστικής αντίληψης, μέσα από την αλγοριθμική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων.

- Την προσέγγιση περισσότερο απαιτητικών θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στα Λειτουργικά Συστήματα, στις Βάσεις Δεδομένων και στα Δίκτυα Υπολογιστών.

Προτείνουμε:

 • Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία (17 αντί 13 μαθητές).
 • Μετατροπή του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» σε δίωρο.
 • Διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής, ανεξαρτήτου Τομέα και Ειδικότητας, από εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Γυμνάσιο

Μετά την τρίχρονη εφαρμογή του πιλοτικού αναμορφωμένου προγράμματος Σπουδών στο Γυμνάσιο, όπου το μάθημα της Πληροφορικής διδασκόταν δύο (2) ώρες την εβδομάδα, η επιτυχία του, κατά γενική ομολογία όλων των θεσμικών φορέων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του, υπήρξε αδιαμφισβήτητη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πρόγραμμα Σπουδών 2011 για τον Πληροφορικό Γραμματισμό). Ο σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να προσδιορίσει και να εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού γραμματισμού, δηλαδή τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις Τ.Π.Ε.) που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και την παραπέρα ζωή τους. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη την υιοθέτηση και εφαρμογή του σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.

Επιπρόσθετα, είναι θετική η πρόσφατη θέσπιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020), που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ένωσής μας την τελευταία δεκαετία. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί το Πρόγραμμα προετοιμασίας των μαθητών για την Πιστοποίηση στην επάρκεια χρήσης των Τ.Π.Ε., καθώς αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την επιτυχή εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

Προτείνουμε:

 • Διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» σε δίωρη βάση και στις υπόλοιπες τάξεις.
 • Εφαρμογή του Προγράμματος προετοιμασίας για την πιστοποίηση στην επάρκεια χρήσης των Τ.Π.Ε. και για τους μαθητές της Β’ τάξης.
 • Δυνατότητα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, που επιθυμούν, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία του Προγράμματος προετοιμασίας. 

Δημοτικό Σχολείο

Η μοναδική ρεαλιστική πρόταση για ένα σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο, είναι η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. (ΦΕΚ 1139/Β/28-7-2010). Ο σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Δημοτικό είναι οι μαθητές να αποκτήσουν μια αρχική, συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική «τεχνολογικού αλφαβητισμού» και αναγνώρισης των Τ.Π.Ε., αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας. Η εμπειρία έδειξε ότι το Δημοτικό σχολείο με Ε.Α.Ε.Π., επρόκειτο για ένα άκρως επιτυχημένο θεσμό, που έδωσε σε όλους τους μαθητές το δικαίωμα στον ψηφιακό αλφαβητισμό και στη ουσιαστική διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε.

Επίσης, είναι θετική η πιλοτική εισαγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της δράσης με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», με σκοπό τη δημιουργία και την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, και των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Θεωρούμε όμως αναγκαία τη θέσπιση του θεματικού κύκλου «Ψηφιακές Δεξιότητες», προκειμένου να υπάρξει καλλιέργεια τόσο των ψηφιακών ικανοτήτων του 21ου αιώνα (Πληροφορικός Γραμματισμός, Επικοινωνία και Συνεργασία, Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου, Ασφάλεια, Επίλυση Προβλήματος - Digital Competence Framework), όσο και της ψηφιακής ιθαγένειας των μαθητών (Digital Citizenship Education).

Προτείνουμε

 • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Γ’ έως ΣΤ’).
 • Θέσπιση Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα «Ψηφιακές Δεξιότητες» που θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής

Στο σύγχρονο σχολείο, το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διδακτικού έργου. Λειτουργεί ως χώρος απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών που σχετίζονται με την Πληροφορική αλλά και προσφέρει ένα διαδραστικό μέσο εκπαίδευσης. Λόγω της συχνής χρήσης του εργαστηρίου και στο πλαίσιο αξιοποίησης των εκπαιδευτικών λογισμικών που έχουν αποκτήσει οι σχολικές μονάδες, θεσμοθετήθηκε, κατόπιν σχετικής πρότασης της Ένωσής μας, η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 (Αρ. Πρωτ. 56066/Γ7/5-6-2006). Δυστυχώς καταργήθηκε με τροπολογία το 2016 (Ν. 4386/2016 - ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016).

 

Προτείνουμε

 • Ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού με σύγχρονα μέσα.
 • Επαναφορά της εργαστηριακής απασχόλησης.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία 1η Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Προσοχή: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καταγγέλλει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες παραπλανητικά e-mails με σκοπό την υποκλοπή κωδικών
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο
Με μία ανακοίνωση-κόλαφο, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τάσσεται ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - «Απαξίωση της Γ' Λυκείου - αποκλεισμός...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο