Σίφνος: Διαμαρτυρία για την κατάργηση μαθημάτων και ειδικοτήτων από το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου
Ενημέρωση - διαμαρτυρία του συλλόγου διδασκόντων γυμνασίου ΤΛ Σίφνου

Με το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία καταργούνται σε ποσοστό 90% τα κοινωνιολογικά μαθήματα. Ειδικότερα:

Α) Στην Γ΄ Λυκείου, το μάθημα της Κοινωνιολογίας από 7 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα καταργείται εξ’ ολοκλήρου.

Β) Το μάθημα Σύγχρονος Κόσμος της Β΄ Λυκείου, ως μάθημα γενικής παιδείας, από 2 ώρες εβδομαδιαίως, καταργείται εξ’ ολοκλήρου!

Γ) Το μάθημα  Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, ως μάθημα της Β΄ Λυκείου κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών, από 2 ώρες εβδομαδιαίως, καταργείται εξ’ ολοκλήρου!

Δ) Το μάθημα Πολιτική Παιδεία της Α΄ Λυκείου, από 3 ώρες εβδομαδιαίως, μειώνεται στις 2 ώρες.

Ε) Το μάθημα την Οικιακής Οικονομίας του οποίου η διδασκαλία είχε ήδη περιοριστεί στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, θα διδάσκεται πλέον 1 αντί για 2 ώρες και το οποίο ασχολείται,  εκτός άλλων, με βασικές ανθρωπιστικές έννοιες όπως η οικογένεια, η οικονομία κ.λπ.  Συγκεκριμένα για τα θέματα της οικονομίας δεν προβλέπεται σε άλλο μάθημα η διδασκαλία τους σε όλο το γυμνάσιο (υποχρεωτική εκπαίδευση) και στο λύκειο πολύ περιορισμένα στην «Πολιτική Παιδεία» και στην «Οικονομία» μόνο για τους υποψήφιους της  αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.

ΣΤ) Καταργούνται οι ερευνητικές δημιουργικές εργασίες (project) για την εκπόνηση των οποίων οι μαθητές συχνά επέλεγαν θέματα σχετικά με την κοινωνία ενώ  κάποιες φορές κάλυπταν εν μέρει το κενό που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρονιά στον «Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό» μετά την κατάργησή του. 

Το μόνο  κοινωνιολογικό μάθημα που παραμένει ως έχει, είναι αυτό που διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως στη Γ΄ Γυμνασίου, «Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή». 

Επίσης, όσον αφορά τα καλλιτεχνικά μαθήματα:

Α) καταργείται το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου της Γ' Λυκείου, στρέφοντας τους μαθητές υποχρεωτικά μόνο στα φροντιστήρια και στην παραπαιδεία.  Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια από το σχολείο μας έχουν καταφέρει αρκετοί μαθητές να εισαχθούν στη Σχολή Καλών Τεχνών και στην Αρχιτεκτονική, παρακολουθώντας το συγκεκριμένο σχολικό μάθημα.

Β) καταργείται στην Α Λυκείου το 2ωρο μάθημα επιλογής, στο οποίο οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων μαθημάτων να επιλέξουν το μάθημα της Καλλιτεχνικής παιδείας, δηλαδή Μουσική, Εικαστικά ή στοιχεία Θεατρολογίας, καθώς και το μάθημα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το υπουργείο ανέφερε ότι στο μάθημα της Καλλιτεχνικής παιδείας "έχει παρατηρηθεί χαμηλή συμμετοχή και σποραδικότητα στη διδασκαλία του", χωρίς να διευκρινίζει ότι στα σχολεία που δεν διδασκόταν, δεν υπήρχε καν εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας για να το διδάξει. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο Γυμνάσιο ΛΤ Σίφνου την τελευταία 4ετία τα μαθήματα επιλογής Μουσική και Εικαστικά της Α Λυκείου έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε συμμετοχή μαθητών.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας (Γερμανικά και Γαλλικά) στο Λύκειο. Συγκεκριμένα, η μείωση των ωρών από 6 (2 σε κάθε τάξη) σε 3 (2 στην Α και μόνο 1 στη Β) και η πλήρης κατάργησή τους στη Γ Λυκείου, καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μαθητών στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα στις πανελλήνιες, αν δεν παρακολουθήσουν εξωσχολικά μαθήματα.

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι με το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία, εξαφανίζεται σε ποσοστό 90% το σύνολο των κοινωνιολογικών μαθημάτων, 100% τα μαθήματα που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό στο Λύκειο και 50% το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας στο Λύκειο.

Διδακτικός στόχος των καταργούμενων μαθημάτων είναι να διδαχτούν τα παιδιά μας θέματα όπως: η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου από τη γέννησή του και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του με ποιο τρόπο πραγματοποιείται και μέσω ποιων κοινωνικών θεσμών, έννοιες όπως η οικογένεια, το κράτος και η λειτουργία του, έθνος, λαός, υπερκρατικοί σχηματισμοί όπως Ευρωπαϊκή Ένωση,  ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, UNESCO Π.Ο.Ε. (παγκόσμιος οργανισμός εμπορείου), κ.λ.π. Πολιτεύματα, Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σύνταγμα, κοινωνικά προβλήματα όπως υπερπληθυσμός, καταστροφή περιβάλλοντος, φτώχεια, πόλεμοι, μετανάστευση.

Ταυτόχρονα, με τα μαθήματα των Τεχνών, εκτός από την έμφαση που δίνεται στην πολιτιστική μας κληρονομιά, με στόχο τη διάδοσή της και τη διάσωσή της, επιτυγχάνονται έμμεσα και άλλοι βασικοί στόχοι της σχολικής διαδικασίας, γεφυρώνονται διαπολιτισμικές διαφορές, θεραπεύεται ο σχολικός εκφοβισμός, εξηγούνται περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσω της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και της αυτοέκφρασης, τα παιδιά διαμορφώνονται σε ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες.

Όλα αυτά και πολλά άλλα που είναι αδύνατον να συμπεριληφθούν στην παρούσα επιστολή, προετοιμάζουν τα παιδιά για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Επίσης τους δίνουν γνώσεις ώστε να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα κοινωνικά γεγονότα που συντελούνται γύρω τους, να κατανοούν έννοιες και θεσμούς για τους οποίους ακούν καθημερινά από τα ΜΜΕ, να κατανοούν και να μπορούν να επηρεάσουν αύριο ως ενήλικοι πολίτες τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που τους αφορούν.

Ένα σχολείο που είναι δομημένο μόνο στα γλωσσικά και θετικής κατεύθυνσης μαθήματα, δεν επιτρέπει σε αντιλήψεις όπως οπτική-χωρική, σωματική - κιναισθητική, μουσική-ρυθμική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική και υπαρξιακή-φιλοσοφική να αναπτυχθούν. Στην ελληνική πραγματικότητα, όλες αυτές οι αντιλήψεις μεταφράζονται σε καταπιεσμένα ταλέντα, δεξιοτεχνίες, επαγγέλματα και ειδικότητες που το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, στερεί από τα παιδιά.

 Όλα τα καταργούμενα μαθήματα αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις αντίστοιχες σχολές για τις οποίες προετοιμάζονται προκειμένου να εισαχθούν δια των πανελληνίων εξετάσεων τα παιδιά, όπως Νομική, Πάντειος, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες, Σχολή Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονική, Γραφιστική, Διακόσμηση και άλλες σχολές καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ξενόγλωσσες σχολές Γαλλική, Γερμανική Φιλολογία κ.τ.λ. Να σημειωθεί ότι για τις Μουσικές σχολές ο μαθητής δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το ειδικό μάθημα των πανελληνίων ενδοσχολικά, εκτός αν φοιτούσε σε μουσικό σχολείο ή παρακολουθούσε ιδιωτικά μαθήματα σε ωδείο.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί όχι μόνο το κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας που προκύπτει με την κατάργηση μαθημάτων και ειδικοτήτων, αλλά και η παιδαγωγική υποβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος με «περιφερόμενους» εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ωράριο σε πολλές σχολικές μονάδες, καθώς και η απαξίωση των ανθρωπιστικών σχολών.

Πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι αν το νέο εκπαιδευτικό σύστημα θέλει να δημιουργήσει σκεπτόμενους και προετοιμασμένους πολίτες για τη ζωή και την κοινωνία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Γυμνασίου Λ.Τ. Σίφνου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ALFAVITA.GR

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews για να μάθετε πρώτοι μόνο τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν

 

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Αυξάνονται συνεχώς τα κλειστά σχολεία και τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που καταγράφεται νέο ρεκόρ 882 κρουσμάτων κορονοϊού
Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
«Με το πρόσχημα της πανδημίας θέλουν να χτυπήσουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να εξαθλιώσουν τους αναπληρωτές», σημειώνεται σε...
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
«Στην διαδικασία ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαστηρίου θα επικαλεστώ την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και την μαρτυρία της», δηλώνει ο...
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ
Επίθεση από υποστηρικτές του Νίκου Μιχαλολιάκου καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τα γεγονότα αναφορικά με τις συλλήψεις των...
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ