Διαμαρτυρία Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών για την υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια
Ψήφισμα

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο πλαίσιο των γενικών αλλαγών που σχεδιάζονται και αποφασίζονται για το Γενικό  Λύκειο διαπιστώνεται η δραματική συρρίκνωση των ωρών  διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση (αρίθμ. 74182/Δ2)  της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη η οποία και καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου τα μαθήματα που αφορούν την Οικονομική Επιστήμη περιορίζονται στο μάθημα της Οικονομίας της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας – Πληροφορικής της Γ’ τάξης και στο διαθεματικό μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α’ τάξης, ενώ απουσιάζουν εντελώς ώρες οικονομικών μαθημάτων είτε στον προσανατολισμό είτε στην γενική παιδεία από την Β’ τάξη.  Κρίνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση αποτελεί αναχρονισμό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αρκεί κανείς να διερευνήσει τη διάρθρωση των ωρολογίων προγραμμάτων στις χώρες των οποίων τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι καταξιωμένα στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης αλλά και όσων ενδιαφέρονται να εφοδιάσουν τις νέες γενιές με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες όπως λ.χ Γερμανία, Γαλλία, Η.Π.Α., Ν. Κορέα Κύπρος κλπ. για να διαπιστώσει ότι τα οικονομικά μαθήματα αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα στη συνολική παρεχόμενη εκπαίδευση.

Η αναγκαιότητα εξοικείωσης των νέων μας  με βασικές έννοιες που διαμορφώνουν την οικονομική σκέψη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου, ως αυριανοί πολίτες να ανταποκριθούν επαρκώς σε μια διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενη οικονομικά κοινωνία. Μέσα από την Οικονομική Επιστήμη η οποία περιλαμβάνει  έννοιες, όρους και προτάσεις ο/η μαθητής/τρια  θα μπορέσει να  κατανοήσει να ερμηνεύσει και να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας στην οποία ζει και αναπτύσσεται.

Από την οικονομική κρίση που  βιώσαμε ως χώρα είδαμε  ότι οι  χρηματοοικονομικά αναλφάβητοι πολίτες εκτέθηκαν  σε πολύ σημαντικούς κινδύνους, όπως είναι η απώλεια εισοδημάτων, οι αποτυχημένες επενδυτικές επιλογές, η φτώχεια, η υπερχρέωση, η έλλειψη συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και ο λανθασμένος οικογενειακός προγραμματισμός. Για αυτό θεωρούμε πως καθίσταται επιβεβλημένη η διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης,  ως  διακριτό μάθημα γενικής παιδείας, για  όλους/ες τους μαθητές/τριες του Λυκείου. Επί πλέον  θα τους δοθεί η δυνατότητα ορθής επιλογής προσανατολισμού σπουδών για τη  Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, καθώς θα έχουν ήδη αποκτήσει γνώση του περιεχομένου και της δυναμικής του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου.

Από παιδαγωγική άποψη η Οικονομική Επιστήμη δίνει την δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης, για την επιστημονική ανάλυση χρησιμοποιεί ισότιμα θεωρία και μαθηματικά ενώ τα θέματα που πραγματεύεται αφορούν την ιστορική εξέλιξη αλλά και την τρέχουσα κατάσταση κάνοντας το μάθημα εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον.

Δυστυχώς, το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  δεν περιλαμβάνει Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου γεγονός που καθιστά την απουσία του οικονομικού μαθήματος αισθητή κα την επιλογή  Ομάδας Προσανατολισμού από τους μαθητές/τριες δύσκολη. Όσοι δε μαθητές/τριες της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, φοιτούν στην  Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου στερούνται  προϋπαρχουσών,  βασικών οικονομικών γνώσεων οι οποίες και θα διευκόλυναν  την εμπέδωση του μαθήματος της Οικονομίας.  

 Ακόμα και τα διεπιστημονικά-διαθεματικά  μαθήματα της Α και Β΄ Τάξης Λυκείου  από τα οποία και αναδύεται ο στόχος της καλλιέργειας του οικονομικού εγγραμματισμού έχουν υποβαθμιστεί  στο νέο  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  με την μείωση των ωρών διδασκαλίας της Πολιτικής Παιδείας της Α Τάξης από (3) σε (2), και την απουσία-εξαφάνιση των μαθημάτων της Β Τάξης Λυκείου  όπως Σύγχρονος Κόσμος- Πολίτης και Δημοκρατία, και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών.

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ Γυμνασίου φαίνεται να ασφυκτιά στο Πρόγραμμα Σπουδών περιοριζόμενο  σε (1)  από (2) ώρες. Να σημειωθεί ότι  και  στο παρελθόν το συγκεκριμένο μάθημα υπέστη μείωση ωρών με την κατάργησή του ( 2 ώρες)  από την Β΄ Γυμνασίου.

Οι ώρες του μαθήματος Οικονομία της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας-Πληροφορικής της Γ’ τάξης μειώθηκαν  από επτά (7) σε έξι (6) ενώ μειώθηκαν και οι ώρες διδασκαλίας από τρείς (3) σε δύο (2) του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ Λυκείου.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια:

  • έχει καταργηθεί από το σχολικό έτος (2013-2014) η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», ως μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Α’ τάξη του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου.
  • έχει καταργηθεί   (2015-2016) το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» από Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.
  • Έχει καταργηθεί (2019-2020) το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» από μάθημα επιλογής.

Έχει μειωθεί ο συντελεστής βαρύτητας, από 1,3 σε 0,7, του Πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Οικονομία) που διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης οι αρνητικές  αυτές εξελίξεις επιφέρουν  μείωση έως και 8 ωρών Α΄ ανάθεσης και σε μείωση κατά συνέπεια των οργανικών θέσεων για τον κλάδο ΠΕ 80 (Οικονομίας),  θα οδηγήσουν σε τεράστια αύξηση των πλεοναζόντων καθηγητών του κλάδου ΠΕ80  Οικονομίας τους οποίους κατ’ επέκταση  θα υποχρεώσει σε μετακίνηση σε περισσότερα από ένα σχολεία για την συμπλήρωση του ωραρίου τους. Παράλληλα θα οδηγήσει σε ανεργία τους αναπληρωτές (κλάδου ΠΕ80 οικονομίας- που αποτελεί ενοποίηση 6 διαφορετικών ειδικοτήτων) καθηγητές.

Να καταστήσουμε σαφές ότι οι θέσεις μας δεν έρχονται σε αντίθεση συντεχνιακή με άλλους κλάδους καθηγητών.

ΖΗΤΑΜΕ:

1Ο: Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως διακριτού και αυτόνομου μαθήματος  Γενικής Παιδείας που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

2Ο: Ο προσανατολισμός Οικονομίας και Πληροφορικής συγκροτεί μια μεγάλη επιστημονική περιοχή που επιλέγεται από ένα ικανοποιητικό  ποσοστό μαθητών της Γ΄ τάξης και περιλαμβάνει το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», το οποίο αποτελεί μάθημα αυξημένης επιστημονικής βαρύτητας του προσανατολισμού σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης και διδάσκεται μέχρι σήμερα επτά (7) ώρες εβδομαδιαία, ώστε να επιτυγχάνεται η εμβάθυνση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» να συνεχίσει να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής με τον σημερινό αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας και να αποκτήσει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του συγκεκριμένου Επιστημονικού Πεδίο.

3Ο: Με το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» εξετάζονται θεμελιώδεις αρχές της ατομικής συμπεριφοράς όπως, προσωπικότητα, αξίες, αντιλήψεις, στάσεις, διαθέσεις, συναισθήματα, λήψη αποφάσεων και ο ρόλος των παρακινητικών συνθηκών για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Με τη μάθηση των διοικητικών ευθυνών, καθηκόντων και της διαχείρισης του παραγωγικού δυναμικού άνθρωποι-μηχανήματα-υλικά δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει τι σημαίνει συνέπεια, αυστηρότητα, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία,  άσκηση και επανάληψη ορθολογικών πράξεων και εμπέδωση του ορθολογισμού.

Το μάθημα αυτό αποτελεί δομικό στοιχείο του επιστημονικού υπόβαθρου των μαθητών που επιλέγουν τον προσανατολισμό «Οικονομίας και Πληροφορικής».

Η αποδοχή του μαθήματος από τους μαθητές ήταν πολύ μεγάλη, αφού είχαν δημιουργηθεί, για όσο διάστημα ήταν στα μαθήματα επιλογής, περισσότερα από 1200 τμήματα ανά έτος σε όλα τα ΓΕΛ της χώρας. 

Tο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να επανενταχθεί στα διδασκόμενα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

4Ο: Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης (2) ώρες εβδομαδιαία.

5Ο: Την εισαγωγή των οικονομικών μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως γίνεται στις Ευρωπαϊκές  χώρες, με μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών καθηγητών που θα συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Σπουδών (Ωρολόγια και Αναλυτικά) των Οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

6Ο: Την επαναφορά των ωρών διδασκαλίας για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας σε (2) ώρες την εβδομάδα στην Α΄ Γυμνασίου και (2) ώρες στην Β΄ Γυμνασίου.

Η ανισότητα που ήδη παρατηρείται στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την απόκτηση της νέας γενιάς  Οικονομικής γενικής παιδείας έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ενισχύεται με τα νέα μέτρα.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ: Πόσο θα διαρκέσει

200 ΕΥΡΩ voucher για Laptop - Tablet: ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση Αγγλικών LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μοριοδότηση στην Ειδική Αγωγή: Αυτό είναι το κορυφαίο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ του Παν.Αιγαίου

σχετικά άρθρα