Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από τη ΔΔΕ Δράμας στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας
Και συμμετοχή της ΔΔΕ Δράμας στην πιλοτική εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του ΥΠΑΙΘ

Σας γνωρίζουμε ότι θέτουμε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας την πλατφόρμα α- σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.eclass.didedra.gr ως μία δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να ανοίξουν μία αντίστοιχη με την τάξη τους ηλεκτρονική τάξη, να συναντηθούν εκεί με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, να συζητήσουν και να συνεργαστούν μαζί τους, να συνεχί- σουν διαδικτυακά τις παραδόσεις τους, να ανεβάσουν πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, ερ- γασίες και ασκήσεις. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να προσφέρει ανοικτή πρό- σβαση με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου.

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e class) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Α- σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Λειτουργεί από το σχολι- κό  έτος  2010-2011  έχοντας  προσφέρει  έως   σήμερα  ελεύθερα  διαδικτυακά  μαθήματα "ασύγχρονης" τηλεκπαίδευσης σε περισσότερους από 2000 εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα.

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, μέσω των Γενικών και Επαγγελματικών της Λυκείων συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέτει σε εφαρμογή σε πιλοτική λειτουργία τα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς