16 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς
Δείτε τα δικαιολογητικά

Προκήρυξη  πρόσληψης  επιστημονικού  προσωπικού  και  λοιπών  ειδικοτήτων  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την  εκτέλεση  του  Υποέργου  1 «Αποκατάσταση  Μονής  της  Τσούκας  και  διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου»,  που  υλοποιείται με Αρχαιολογική Αυτεπιστασία, στο πλαίσιο της ομώνυμης ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030894 στο ΕΠ «Δυτική Μακεδονία 2014‐2020»

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ

σχετικά άρθρα

Τρία κρούσματα κορονοϊού στο Κρανίδι - Αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας στη δομή φιλοξενίας	προσφύγων
Τρία κρούσματα κορονοϊού στο Κρανίδι - Αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας στη δομή φιλοξενίας προσφύγων
Θετικά στον κορονοϊό τα τρία από τα συνολικά 125 δείγματα που έλαβε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
Τρία κρούσματα κορονοϊού στο Κρανίδι - Αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας στη δομή φιλοξενίας προσφύγων