Επιστολή καθηγητών φυσικής αγωγής για το μάθημα της κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σύλλογος Διδασκόντων Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβηση

Ως σύλλογος διδασκόντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση,

Αισθανόμαστε την ανάγκη να καταθέσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας σχετικά με την εφαρμογή του μαθήματος της κολύμβησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα τελευταία τρία έτη με πρωτεργάτες το ΥΠ.Π.Ε.Θ., την Γ.Γ.Α. και την Κ.Ο.Ε., ξεκίνησε μία προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης του σχολικού αθλητισμού μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος της κολύμβησης στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού με μεγάλη επιτυχία. Παρά τα προβλήματα των μετακινήσεων των μαθητών, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς, δίνοντας ως ανατροφοδότηση σ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συναισθήματα από μέρους των παιδιών απόλαυσης, ενθουσιασμού, χαράς, πληρότητας, πάθους, αναμονής και προσδοκίας έναρξης των μαθημάτων και πρόθεση συμμετοχής νέων παιδιών.

Το μάθημα της κολύμβησης στους μαθητές είχε πολλαπλά οφέλη, κάποια από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

  • Χαρά
  • Μυϊκή ενδυνάμωση
  • Εκμάθηση νέων κινητικών δεξιοτήτων
  • Εκμάθηση μέσω παιχνιδιού
  • Εσωτερική ανατροφοδότηση και ανάπτυξη γνωστικών και ψυχομετρικών δεξιοτήτων

Ωστόσο, η σταδιακή επέκταση του μαθήματος και στις υπόλοιπες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η αύξηση του κύκλου των μαθημάτων θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο τόσο για τους φορείς που το υλοποιούν όσο και για τα παιδιά που συμμετέχουν και όσο για τους καθηγητές Φ.Α. με ειδικότητα κολύμβηση που εργάζονται σ’ αυτό.

Καθώς, στην Ελλάδα, περισσότεροι από 400 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους από πνιγμό ετησίως τα τελευταία χρόνια, (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2014), πρέπει να αποτελεί όραμα και αποστολή της κοινωνίας η εκμάθηση της κολύμβησης σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ένα ετήσιο, σταθερό διδακτικό πλαίσιο, με την καθοδήγηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό των εμπλεκόμενων φορέων, ΥΠ.Π.Ε.Θ., την Κ.Ο.Ε, και την Γ.Γ.Α..

Ωστόσο το πιο σημαντικό για όλους, και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, είναι η ασφάλεια των παιδιών που συμμετέχουν στο μάθημα της κολύμβησης, καθώς η γνώσεις που αποκτούν αποτελεί εφόδιο για μια ασφαλή συμπεριφορά ως ενήλικες σε παρόμοια περιβάλλοντα.

Στα περισσότερα υδάτινα περιβάλλοντα η διασκέδαση και η απόλαυση πηγάζει από τις ικανότητες και δεξιότητες που κατέχει κάποιος, με σκοπό να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο βαθμός της ικανότητας των συμμετεχόντων και η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού με την παρουσία των άρτια εκπαιδευμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση μπορεί συνετά να εκμηδενίσει τον κίνδυνο (Norfolk PE Teaching Competence Standards, 2010; Tsevairidou & Matsouka, 2015).

Η κολύμβηση είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα και ο προφανής λόγος είναι ότι σε αντίθεση με τα περισσότερα αθλήματα, τα οποία γίνονται στην ξηρά, η κολύμβηση γίνεται στο υδάτινο περιβάλλον, ένα στοιχείο στο οποίο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση που εργάζονται στο μάθημα έχουν γαλουχηθεί και μεγαλώσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κολύμβηση είναι απόλυτα ασφαλής, όταν διδάσκεται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, διότι πρωτίστως είναι σίγουροι για τις γνώσεις τους και κατά δεύτερον είναι ασφαλείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί είναι το περιβάλλον τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, έχει υπάρξει αθλητής της κολύμβησης σε αγωνιστικό επίπεδο, (έχει κατά μέσο όρο 10 χρόνια επαφή με το άθλημα της κολύμβησης) το οποίο σημαίνει κατά μέσο όρο 2 ώρες προπόνησης μέσα στο νερό 6 μέρες την εβδομάδα κάθε εβδομάδα για όλο τον χρόνο.

Η εξειδίκευση που αποκτά ο καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση στις ΣΕΦΑΑ από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές περιλαμβάνει:

β) Ένα έτος με θεωρία και πράξη της διδακτικής της κολύμβησης.

α) Την διδασκαλία της ναυαγοσωστικής και την γνώση πρώτων βοηθειών.

Ο λόγος που γίνεται αναφορά όλων των παραπάνω είναι ένας και μοναδικός, δηλαδή η σημασία και η αναγκαιότητα της πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση για το μάθημα της κολύμβησης και όχι την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) με άλλη ειδικότητα. Επιπλέον, ως παιδαγωγοί, καθηγητές Φυσικής Αγωγής, επιστήμονες, γονείς αλλά και άτομα με κριτική σκέψη γνωρίζουμε όλοι πως όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα με σεβασμό, αντίληψη κινδύνου και επαγγελματισμό, γιατί η ζωή των παιδιών έχει ανεκτίμητη αξία. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης μεταξύ ενός τραυματισμού σε κάποιο άθλημα σε περιβάλλον της ξηράς με κάποιο πιθανό πνιγμό στο μάθημα της κολύμβησης, όταν η απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, πείρα και αντίληψη του περιβάλλοντος δεν επαρκούν.

Γίνεται αντιληπτό αυτόματα, ότι η διδασκαλία του μαθήματος κολύμβησης διάρκειας 45 λεπτών μέσα στο νερό με αναλογία 1/10, εκπαιδευτικού με παιδιά, με διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων, αντιλήψεων, διαπολιτισμικών διαφορών, βιωματικών εμπειριών, ψυχομετρικών χαρακτηριστικών των παιδιών κάνει το μάθημα “προκλητικό”, χωρίς ωστόσο να αυξάνεται το επίπεδο ρίσκου – επικινδυνότητας για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση. Ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, κάτω από τις ίδιες συνθήκες από καθηγητές Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα κολύμβηση το μάθημα γίνεται σίγουρα προκλητικό με αυξημένα επίπεδα ρίσκου τα οποία προκύπτουν από την αβεβαιότητα της εξέλιξης της κατάστασης και από την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων, τα οποία θα είναι ανεπιθύμητα για όλους.

Με βάση τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία (Appenzeller, 2005; Beech & Cladwick, 2004; Τσεβαϊρίδου & Ματσούκα, 2012) ο κίνδυνος συσχετίζεται με οποιαδήποτε ανθρώπινη δράση και αποτελεί την πιθανότητα πρόκλησης κάποιας ζημίας στην υγεία, στο περιβάλλον και στα αγαθά σε συνδυασμό με τη φύση και το μέγεθος της, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζει κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό στην ασφάλεια των συμμετεχόντων στις κολυμβητικές δεξαμενές.

Γι’ αυτό ως ακρογωνιαίοι λίθοι οι εμπλεκόμενοι φορείς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Κ.Ο.Ε. και η Γ.Γ.Α., υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την οργάνωση του μαθήματος της κολύμβησης διασφαλίζουν τον καθορισμό του πλαισίου και την σωστή προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου με τη λήψη ασφαλών μέτρων που αφορούν στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού στο μάθημα της κολύμβησης.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Με εκτίμηση

Σύλλογος Διδασκόντων Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβηση.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

Βρες μαθητές για ιδιαίτερα μέσω της νέας πλατφόρμας του teachersnet

σχετικά άρθρα

Κακαβιά: Νεκρό 10χρονο αγόρι που παρασύρθηκε από ασθενοφόρο
Κακαβιά: Νεκρό 10χρονο αγόρι που παρασύρθηκε από ασθενοφόρο
Το παιδί περίμενε στα σύνορα με την οικογένειά του να περάσει στην Ελλάδα, όμως ασθενοφόρο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα το παρέσυρε, με...
Κακαβιά: Νεκρό 10χρονο αγόρι που παρασύρθηκε από ασθενοφόρο
Σταγιάτες: Ράμπα ΑμεΑ για την πρόσβαση όλων στην πλατεία έφτιαξαν οι κάτοικοι
Σταγιάτες: Ράμπα ΑμεΑ για την πρόσβαση όλων στην πλατεία έφτιαξαν οι κάτοικοι
Οι κάτοικοι των Σταγιατών «φορούν τα γυαλιά» στη δημοτική αρχή, η οποία όμως κρατά κλειστά τα δημόσια κτίρια του χωριού του Πηλίου, με απόφαση του...
Σταγιάτες: Ράμπα ΑμεΑ για την πρόσβαση όλων στην πλατεία έφτιαξαν οι κάτοικοι