Η ΠΕΠΤΕΓ για τις εξελίξεις στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων

Η Επιστημονική μας Ένωση εκπροσωπεί τους χιλιάδες Πτυχιούχους των Τμημάτων της Σ.ΤΕ.Γ. και όπως αυτή μετεξελίχθηκε μετά τα σχέδια Αθηνά και τις συγχωνεύσεις και μετονομασίες, που συνέβησαν μετά το 2010.
Σαφώς η κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι., δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Τα αποτελέσματα θεωρούμε ότι θα φανούν άμεσα στην ελληνική κοινωνία, στο προσεχές μέλλον, όπως και ο απολογισμός του καθ’ ενός θα γίνει είτε σιωπηλά είτε ανοιχτά προς το κοινωνικό σύνολο.

Η Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. είχε εγκαίρως επισημάνει το κίνδυνο που ερχόταν μετά την εμφάνιση του Ν 4521 για την ίδρυση του ΠΑΝ.Δ.Α. και δική μας εκτίμηση ήταν από τότε, ότι δεν πρόκειται για μία διαδικασία αναβάθμισης ή «πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά, αλλά επρόκειτο για την έναρξη κατάργησης των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Η Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ., όσες φορές προσκλήθηκε ως Ένωση Αποφοίτων, να συμμετάσχει στις εργασίες Συνόδων Προέδρων και Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι., δια του Προέδρου της και εντεταλμένων μελών της, επεσήμανε τα προβλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται οι απόφοιτοι των Γεωπονικών Τμημάτων των ιδρυμάτων μέχρι σήμερα και ζήτησε την συνδρομή τους για την επίλυσή των. Ζήτησε να υπάρχει η αυτονόητη συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων προέλευσης και Ενώσεων Αποφοίτων, όχι μόνο για την επίλυση προβλημάτων αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας σπουδών, όπως ακριβώς συμβαίνει μεταξύ αποφοίτων του Πανεπιστημιακού Τομέα και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Δυστυχώς αυτή η έκκληση και συνεργασία σε όσες φορές υπήρξε, δεν καρποφόρησε, επομένως με την κατάργηση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα εποχή, που σε συνδυασμό με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, έχουν προστεθεί και νέα προβλήματα σε βάρος των Αποφοίτων.

Επιγραμματικά:
1. Από την ίδρυση μέχρι την κατάργηση των ΤΕΙ, οι τίτλοι σπουδών των Πτυχιούχων των Τμημάτων της ΣΤΕΓ, έχουν παραμείνει ασαφείς προς την Ελληνική Πολιτεία. Δυστυχώς, το Ελληνικό Κράτος, καταγράφει τους Πτυχιούχους μας ως «τεχνολόγους γεωπονίας», τίτλος που ανήκει στα Καταργηθέντα το 1983 ΚΑΤΕΕ. Ακόμη και στο Κλαδολόγιο αυτός ο λάθος τίτλος δεν άλλαξε, παρά τις τότε και μετέπειτα επίμονες προσπάθειες μας να ενημερώσουμε την Ελληνική Πολιτεία και τα Τ.Ε.Ι. για το πρόβλημα.


2. Παρά το γεγονός ότι τα Τ.Ε.Ι. ήταν Α.Ε.Ι. τετραετούς φοιτήσεως, αναγνωρισμένα και αποκατεστημένα προς κάθε διαστρέβλωση και παρερμηνεία μετά την ψήφιση και του Ν. 2916, και των μετέπειτα, ισότιμα ως προς τα Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα, οι Απόφοιτοι που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, δεν αμείβονται ισότιμα ως προς τους αντίστοιχης χρονικής φοίτησης Αποφοίτους Πανεπιστημιακού Τομέα. Σαφώς αυτό αποτελεί διαχρονικά αίτημα των Αποφοίτων συνολικά και της Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. αλλά και των άλλων Ενώσεων Αποφοίτων.


3. Η αναγνώριση των πενταετούς φοίτησης σχολών ως επιπέδου master, προσθέτει νέα προβλήματα στους αποφοίτους ΤΕΙ. Διότι, η αποδοχή των πτυχίων αυτών ως «μεταπτυχιακού επιπέδου», πέραν του ότι απαξιώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και δίνει αλγεινή εικόνα για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας στο εξωτερικό. Παράλληλα, δημιουργεί και σύγχυση για το εύρος και βάθος των αναγκαίων σπουδών στην βασική επιστήμη στην Ελλάδα σε σχέση με το μεταπτυχιακό επίπεδο, προκαλεί de facto μία κατάσταση αναξιοκρατίας σε βάρος των ΤΕ πτυχιούχων, που διαθέτουν γνήσιο μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό τίτλο με ορθή απόδοση ειδικότητας σε τομέα της επιστήμης και αλλάζει πολλά δεδομένα που δικαίωναν τους ΤΕ Πτυχιούχους Γεωπόνους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα . Καθώς διαπιστώθηκε ότι η Ελληνική Πολιτεία, συνεργάσθηκε με τα Επιμελητήρια ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ για την τροποποίηση της Συνθήκης της Μπολόνια για τα πενταετή πτυχία, αναγνωρίζοντας τα 4+1 έτη σπουδών ως «επιπέδου 7, ενιαίου και αδιάσπαστου μεταπτυχιακού τίτλου», αναρωτιόμαστε γιατί οι τετραετείς σπουδές, δεν θεωρούνται ομοίως επιπέδου 7, αφού η εν λόγω Συνθήκη αναγνωρίζει τρία βασικά έτη σπουδών στην Επιστήμη και ένα τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

4. Η αναγνώριση των πενταετών πτυχίων ως επιπέδου master, εν δυνάμει ενισχύει τους πτυχιούχους πενταετών σχολών στο δημόσιο, με μόρια μεταπτυχιακών σπουδών που δεν έχουν παρακολουθήσει σε μετά την λήψη του πτυχίου τους. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την ληφθείσα ειδίκευση σε τομέα της επιστήμης για θέσεις που πιθανός θα κληθούν να υπηρετήσουν. Επομένως, η αποδοχή των im(Integrated master) είναι σαν να αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία μια κατηγορία υπερπτυχιούχων που καλύπτουν με προπτυχιακές σπουδές ένα μεγάλο σύνολο επιστημονικών γνώσεων και εξειδικεύσεων. Σε αυτό το σημείο σημειώνουμε ότι λυπούμαστε που η ακαδημαϊκή κοινότητα των Τ.Ε.Ι. συνέβαλε στην λήψη αυτής της απόφασης. Επισημαίνουμε εδώ ότι η Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. είχε σχολιάσει και κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης του Ν 4521 αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο, ότι η διάταξη αναγνώρισης των πενταετών πτυχίων, στοχεύει μόνο στο να δυσκολέψει τους ΤΕ Πτυχιούχους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτοριών τίτλων, από την διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στον δημόσιο τομέα και de facto να υποβαθμίσει τα πτυχία τους και αντίστροφα να ωφελήσει πτυχιούχους πενταετών σχολών που δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Εμείς θεωρούμε ότι η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να δεχτεί την ύπαρξη πραγματικού μεταπτυχιακού τίτλου με μεγαλύτερο ποσοστό μοριοδότησης, και με βάση την συνολική διάρκεια σπουδών, (4+2 = 6 έτη).

Διεκδικούμε:
1. Την άμεση και αυτόματη ισοτίμηση των πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα τμήματα μου δημιουργούνται όπως έγινε κατά το παρελθόν σε πολλά ανώτατα ιδρύματα, καθώς είμαστε απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων τετραετούς φοίτησης με καθηγητές μέλη ΔΕΠ

2. Την άμεση κατάργηση του Integrated master γιατί υποβαθμίζει τον κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Δυστυχώς, η κατάργηση των Τ.Ε.Ι., που επιτεύχθηκε μετά από 35 χρόνια λειτουργίας, με τις πιέσεις των επιμελητηρίων, κληρονομεί στους Αποφοίτους των Τμημάτων της Σ.ΤΕ.Γ . πολλά περισσότερα προβλήματα απ’ όσα υπήρχαν μετά την κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και συνεπώς οι χιλιάδες των αποφοίτων χρειάζονται άμεση αποκατάσταση της αδικίας που συντελείται.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ της Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ.

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική με ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Άνοιγμα Γυμνασίων, Λυκείων με περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο
Πρόταση για άνοιγμα των Γυμνασίων, Λυκείων με ταυτόχρονα περιοριστικά μέτρα για το λιανεμπόριο
Να ανοίξουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνει ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αρκεί να ληφθούν περιοριστικά μέτρα για το...
Άνοιγμα Γυμνασίων, Λυκείων με περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
«Μη πηγαίνουμε βόλτες στο Τατόι γιατί θα κατηγορηθούμε ως φιλοβασιλικοί» σημειώνει σκωπτικά σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος -...
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα