Διαμαρτυρία αναπληρωτών ΕΕΠ για τη μεταφορά της προϋπηρεσίας
Διαμαρτυρόμαστε για τη μεταφορά της προϋπηρεσίας από τη γενική στην ειδική αγωγή αλλά κυρίως από ειδικότητα σε ειδικότητα. 

Το έργο που ασκεί η κάθε ειδικότητα είναι τελείως διαφορετικό (π.χ. του εκπαιδευτικού – διδακτικό και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού – υποστηρικτικό). 

Επομένως, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως προσόν διορισμού και να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία σε διαφορετικό αντικείμενο απασχόλησης για τη θέση άλλης ειδικότητας. 

 Για παράδειγμα, η εμπειρία δασκάλου ακόμη και στην ειδική αγωγή δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί ως εμπειρία ψυχολόγου, στην περίπτωση κατοχής και πτυχίου ψυχολογίας και διεκδίκησης αντίστοιχης θέσης.

 Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να κάνει λόγο για ενιαία εκπαίδευση, ωστόσο, δεν είναι δυνατό να εξισώνεται η εμπειρία που ασκείται σε διαφορετικό κλάδο και έργο. Είναι εύλογο να συνυπολογίζεται μετά τον διορισμό ως συνολική προϋπηρεσία για την επιστημονική και μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου ή για ενδεχόμενη μετάταξή του αλλά όχι ως προσόν διορισμού.

 Όταν μάλιστα, υπάρχουν μακροχρόνιοι όμηροι αναπληρωτές ΕΕΠ που αγωνίζονται κάθε χρόνο να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας και με πολύ κόπο και αντίξοες συνθήκες έχουν προσφέρει πολύτιμο έργο και έχουν αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία, είναι άδικο να κινδυνεύουν να χάσουν τόσο την πιθανότητα μόνιμου διορισμού τους όσο και επαναδιορισμού τους σε θέση αναπληρωτών από συναδέλφους με διαφορετικού αντικειμένου πτυχία που θα μεταφέρουν απλά τα μόρια προϋπηρεσίας τους από αντικείμενο σε αντικείμενο, διεκδικώντας εξίσου και τις δύο θέσεις με μία προϋπηρεσία!!
Επιπλέον, όταν μεταφέρεται η οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε κλάδο της εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, είναι σαν να παραγκωνίζεται το έργο και οι υπηρεσίες της κάθε ειδικότητας και πολύ περισσότερο η αξία της συσσωρευμένης εμπειρίας στο ίδιο αντικείμενο. 

Δε θα είχε τότε καν νόημα η περαιτέρω εξειδίκευση και κατάρτιση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά θα αρκούσε η απόκτηση πολλαπλών πτυχίων για τη διεκδίκηση περισσοτέρων θέσεων και την εξασφάλιση διορισμού, αφού με μια προϋπηρεσία διεκδικείς εξίσου θέσεις σε δύο ή περισσότερες ειδικότητες.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε άδικη και αντιεπιστημονική τη μεταφορά προϋπηρεσίας από γενική σε ειδική αγωγή και πολύ περισσότερο από ειδικότητα σε ειδικότητα. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι θα προσμετράται, στους έχοντες τα απαραίτητα προσόντα, η αποκτηθείσα εμπειρία μονάχα στο ίδιο αντικείμενο – θέση εργασίας, τόσο για το εκπαιδευτικό όσο και για το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. Κ.Ε.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς