Thumbnail
Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 – 3 – 2018 στις 14:30, στην έδρα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας, παράσταση διαμαρτυρίας των Δ. Σ. των (3) τριών Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. (Αμαρουσίου, « Ο Περικλής» και «Γ. Σεφέρης») της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας και συνάντηση με το Δ/ντή Εκπ/σης  και την Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας. 

Στη συνάντηση αυτή τέθηκε από την πλευρά των Δ. Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. τα παρακάτω θέματα: 

Η άμεση εφαρμογή της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, μετά από την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού νόμου από τη Βουλή, μέσω της σύστασης και των εισηγήσεων αποφάσεων των τριμελών επιτροπών ανά Δήμο (με συμμετοχή του Δημάρχου του κάθε Δήμου, του Δ/ντή Π. Ε. της κάθε περιοχής και του/της Προέδρου του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. της κάθε περιοχής). Τονίσαμε από την πλευρά μας ότι τα σωματεία των εκπαιδευτικών της περιοχής θα ψηφίσουμε την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής και Εκπ/σης στους Δήμους της περιοχής μας ζητώντας από τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΠΕΘ, Δήμους κ.λπ.) να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν αναφορικά με την εξεύρεση ή δημιουργία κατάλληλων υποδομών και το διορισμό εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα νήπια και προνήπια της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας για να φοιτήσουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας. Καλέσαμε το Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας να συνταχθεί με την απόφασή μας αυτή των πρωτοβάθμιων σωματείων και τις θέσεις του κλάδου για την εφαρμογή της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ψηφίζοντας ανάλογα στις τριμελείς επιτροπές στις οποίες θα προεδρεύει. 

Οι συγχωνεύσεις  Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που τυχόν εισηγείται ή θα εισηγηθεί η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας, τονίζοντας ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι και δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία συγχώνευση (κατάργηση) Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου της περιοχής μας.

Τα κενά και ελλείψεις σε εκπ/κό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και σε εκπ/κούς παράλληλης στήριξης που ακόμα και τώρα αντιμετωπίζουν τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της περιοχής μας. Καταγγείλαμε επίσης το απαράδεκτο γεγονός ότι για τρίτη εβδομάδα παραμένει ακάλυπτο το κενό που έχει δημιουργηθεί στο 9ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής από άδεια εκπαιδευτικού.

Τις απαράδεκτες και παράνομου χαρακτήρα παρεμβάσεις που δέχονται τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία στο παιδαγωγικό τους έργο από τις Δημοτικές Αρχές Δήμων της περιοχής μας (π. χ. Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. Αμαρουσίου, Οργανισμός Κοινωνικής μέριμνας Δήμου Κηφισιάς, Δήμος Πεντέλης – Μελισσίων κ.λπ.), τονίζοντας ότι από την πλευρά μας δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τις καταγγείλαμε και θα τις καταγγέλλουμε και περιμένουμε και από τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας να πάρει θέση προστατεύοντας τους εκπαιδευτικούς και το ίδιο το κύρος της υπηρεσίας (Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας).

Το θέμα των εισηγήσεων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας για την αλλαγή των ορίων εγγραφής μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στους Δήμους ευθύνης της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας, καθώς και των εισηγήσεών της (Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας) αναφορικά με το θέμα της ίδρυσης πολυδύναμων Νηπιαγωγείων (περίπτωση 3ου & 9ου συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων Κηφισιάς) και των εισηγήσεών της για μεταστέγαση Νηπιαγωγείων (περίπτωση 18ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου), με τις οποίες, κατά τη γνώμη μας, ανοίγει ο δρόμος για συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων και μείωση οργανικών θέσεων των Νηπιαγωγών, τονίζοντας από την πλευρά μας ότι για τις όποιες αλλαγές (ορίων, ιδρύσεων πολυδύναμων Νηπιαγωγείων και μεταστεγάσεων Νηπιαγωγείων) οφείλει η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας να λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και όχι απλά τις εισηγήσεις των Δ/ντών/Δ/ντριών ή των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων και δεν πρόκειται να ανεχθούμε την υλοποίηση οποιωνδήποτε παράνομων αποφάσεων, που αφορούν τα παραπάνω θέματα, από τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας ζητώντας τον έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών της και καταγγέλλοντας τέτοιου είδους αποφάσεις.

Η συγκρότηση επιτροπών μεταγγραφών (διαμοιρασμού) μαθητών μεταξύ όμορων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (με βάση το Π. Δ. 79/2017), η οποία θα μας βρει κάθετα αντίθετους, αφού μέσω των αποφάσεων των επιτροπών αυτών θα επιχειρηθεί η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα για λόγους εξοικονόμησης εκπαιδευτικών και αιθουσών, σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Οι τοποθετήσεις Προϊσταμένων Τμημάτων στη Β΄ Διεύθυνση Π. Ε. Αθήνας, σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Οργανισμού του ΥΠΠΕΘ με το Π.Δ.18/2018(Α31), οι οποίες θεωρούμε ότι έγιναν αυθαίρετα και με αδιαφανείς διαδικασίες καθώς σύμφωνα με το Νέο Οργανισμό του ΥΠΠΕΘ: «…στις οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προΐστανται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ».

Για το εν λόγω θέμα αναφέραμε ότι θα ενημερώσουμε σχετικά το Δ.Σ. της ΔΟΕ.

Οι απαντήσεις του Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας και της Προϊσταμένης Εκπ/κών θεμάτων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας στα παραπάνω θέματα που θέσαμε ήταν οι ακόλουθες:

Η συγκρότηση των τριμελών επιτροπών για το ζήτημα της γνωμοδότησης για την εφαρμογή ή όχι της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής έχει ήδη περιγραφεί σε σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής (που έχει ήδη φτάσει στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας) σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών ανά Δήμο της περιοχής μας με συγκεκριμένη σύνθεση (Διευθυντής Εκπ/σης, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. της περιοχής) και ήδη η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της και τα Νηπιαγωγεία της περιοχής προκειμένου να καταγραφεί πλήρως ο αριθμός των αιθουσών που υπάρχουν για τα ήδη λειτουργούντα τμήματα των Νηπιαγωγείων, ο αριθμός των αιθουσών που χρειάζονται για τη φοίτηση νηπίων και προνηπίων, ο αριθμός των δεσμευμένων και χαρακτηρισμένων οικοπέδων ανά Δήμο που υπάρχουν και προορίζονται για ανέγερση Νηπιαγωγείων και οι προθέσεις – δυνατότητες των Δήμων της περιοχής να προβούν στην κάλυψη των αναγκών των Νηπιαγωγείων σε ότι αφορά το κτηριακό. Ο Δ/ντής Εκπ/σης, αν και συντάχθηκε με το χρόνιο αίτημα του κλάδου για την καθιέρωση της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης δεν δεσμεύτηκε για τη στάση που θα κρατήσει και την ψήφο που θα δώσει κατά τη συνεδρίαση των τριμελών επιτροπών.

Η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας δεν προτίθεται στο άμεσο μέλλον να προβεί σε καμία συγχώνευση – κατάργηση Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου της περιοχής ευθύνης της.

Σε ότι αφορά την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας δεν αποδέχεται ότι υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που καλύφθηκαν εκ των ενόντων ούτε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που δίνουν το ωράριό τους σε ολοήμερα τμήματα κάνοντας τη δουλειά δασκάλων ΠΕ70. Mάλιστα ο Δ/ντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας με περισσή θρασύτητα απέναντι στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας για την έλλειψη νηπιαγωγού στο 9ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής ανέφερε ότι θα επιδιώξει να καλύψει το κενό μετά την Ανάσταση του Κυρίου!

Για τις παράνομες παρεμβάσεις των Δημοτικών Αρχών στο παιδαγωγικό έργο των Δημοτικών Σχολείων ο Δ/ντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας είπε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία (ύστερα από καταγγελία του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου) με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. Αμαρουσίου τονίζοντάς της ότι, η όποια επικοινωνία της με τα σχολεία και νηπιαγωγεία του Αμαρουσίου και τα αιτήματά της πρέπει να απευθύνονται πρώτα στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας, αλλά στο αίτημά μας να απευθυνθεί εγγράφως στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας περιγράφοντας τις παραμέτρους του νόμου σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων σε ότι αφορά τη λειτουργία της Δημόσιας Εκπ/σης, απάντησε ότι θα εξετάσει το αίτημα. 

Σε ότι αφορά τις αλλαγές ορίων που η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας εισηγήθηκε στις Δ. Ε. Π. των Δήμων (ύστερα από συνεννόηση με τους Δ/ντές/Δ/ντριες των Δημ. Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων) η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας παραδέχεται ότι προβλέπεται από το νόμο να προηγούνται συνεδριάσεις και αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το ζήτημα αυτό και αυτό δεν έγινε αυτή τη φορά, αλλά ζητήθηκε η γνώμη των Δ/ντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων, ενώ για την ίδρυση πολυδύναμων νηπιαγωγείων μας είπε ότι έγινε απλά μια συζήτηση και εφόσον δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη των συλλόγων διδασκόντων των συγκεκριμένων νηπιαγωγείων το θέμα δεν προχώρησε. Ακόμα για τη μεταστέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου στο χώρο του 8ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου μας είπε ότι το θέμα εξετάζεται και δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση.

Για το ζήτημα της συγκρότησης των επιτροπών που προβλέπονται από το Π.Δ. 79/2017 για τις εγγραφές μαθητών (διαμοιρασμό) μεταξύ όμορων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων δεν δόθηκε καμία απάντηση.

Για το θέμα των τοποθετήσεων Προϊσταμένων Τμημάτων στη Β΄ Διεύθυνση Π. Ε. Αθήνας, ο Δ/ντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας ισχυρίστηκε ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις είναι προσωρινές, δεν υπήρξε καμία διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους και έγιναν με ορισμό από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Τα πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών της Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και να πιέζουν για την υλοποίηση των αιτημάτων και διεκδικήσεων του κλάδου με γνώμονα την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και την προάσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

campus
7,5 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες θα προσφέρει το Deree την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25!
«Κανένας καλός φοιτητής δεν θα στερηθεί τις σπουδές του στο Deree για οικονομικούς λόγους» έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου...
7,5 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες θα προσφέρει το Deree την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25!