σχολειο
Από την κατάργηση εξαιρούνται  σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οσα θα ισχύσουν μετά από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που προβλέπεται από τις 29 Ιουνίου 2024 οπότε θα σταματήσει  η λειτουργία των περισσότερων από 600 σχολικών επιτροπών και των δημοτικών επιτροπών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στους οικείους δήμους, αναφέρονται σε ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι από την κατάργηση εξαιρούνται  σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή στους μεγάλους Δήμους. 

Τι λέει το ΦΕΚ

Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών

1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Οι σχολικές επιτροπές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αριθμεί έως δεκαπέντε (15) μέλη και ορίζεται με τους αναπληρωτές του με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

- Τουλάχιστον δύο (2) διευθυντές/τριες, εκ των πέντε (5) αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. - Μία/ένας εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. - Μία/ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. - Μία/ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές επιτροπές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. - Τα υπόλοιπα μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του οικείου δήμου (δημοτικοί σύμβουλοι ή και ο δήμαρχος). Ένα τουλάχιστον μέλος εξ αυτών ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Ο ορισμός των ως άνω μελών γίνεται αποκλειστικά από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

β. Μετά τον ορισμό των μελών, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση που έχει οριστεί ως μέλος ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

γ. Ως προς τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής και την εν γένει λειτουργία του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

δ. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο/η διευθυντής/τρια της οικείας σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

2. Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» συμμετέχουν οπωσδήποτε ο/η διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, τουλάχιστον ένας/μια εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων, τουλάχιστον ένας/μια εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο/η διευθυντής/τρια που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας. Τα Εργαστηριακά Κέντρα, ως αυτοτελείς εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτοτελή διοικητική δομή, συγκροτούν αυτόνομο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας». Στο Συμβούλιο που αριθμεί 3 έως 5 μέλη συμμετέχουν οπωσδήποτε ο/η διευθυντής/τρια του Εργαστηριακού Κέντρου, ένας/μια εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων, εφόσον λειτουργεί αντίστοιχος σύλλογος, τουλάχιστον ένας/μια εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων, ένας/μια εκπρόσωπος της μαθητικών κοινοτήτων

Άρθρο 2 Κατανομή πιστώσεων

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της σχολικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται.

Δείτε όλο το ΦΕΚ

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα