σχολεία παιδιά
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME NEWS
Επιστολή της Ενωσης Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων Π.Ε Δήμου Χαλκηδόνας προς τον υπουργό Παιδείας

Τη δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη διαφάνεια και την άμεση επικοινωνία μεταξύ σχολικών επιτροπών, δήμων και της ευρύτερης σχολικής κοινότηταςπροτείνουν με επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, οι γονείς των μαθητών του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αφορμή για την επιστολή είναι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών των Δήμων στις 29 Ιουνίου, οπότε και οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται πλέον από τις 30 Ιουνίου από τον οικείο δήμο.

Οι γονείς τονίζουν ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους Δήμους θα προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρότερους δήμους και προτείνουν την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως η πλατφόρμα, στους μικρότερους δήμους, όπως ο Δήμος Χαλκηδόνος.

Ολη η επιστολή της Ενωσης Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων Π.Ε Δήμου Χαλκηδόνας

Αξιότιμε κα/κε Υπουργέ , Αξιότιμε κε Πρόεδρε ,

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 5056/2023, όλες οι σχολικές επιτροπές των δήμων θα καταργηθούν αυτοδικαίως στις 29 Ιουνίου, και οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από τις 30 Ιουνίου από τον οικείο δήμο. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολικές επιτροπές σε δήμους όπου λειτουργούν περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή στους μεγάλους δήμους. Αυτή η απόφαση, αν και φαίνεται να στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης και της αποδοτικότητας, στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα σχολικά συγκροτήματα, ιδιαίτερα στους μικρότερους δήμους όπως ο Δήμος Χαλκηδόνος .

Η σημασία των Σχολικών Επιτροπών.

Οι σχολικές επιτροπές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία των σχολείων. Είναι υπεύθυνες για την οικονομική διαχείριση, καθώς και για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή. Αυτές οι επιτροπές, αποτελούμενες από εκπροσώπους των γονέων, των εκπαιδευτικών και των αιρετών, έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των σχολείων.

Τα προβλήματα της κατάργησης

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους Δήμους θα προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρότερους δήμους:

  • Απομάκρυνση από λήψη αποφάσεων: Οι σχολικές επιτροπές έχουν την ευελιξία και την εγγύτητα να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις που αφορούν τα σχολεία τους. Η μετάβαση αυτών των αρμοδιοτήτων στους Δήμους θα οδηγήσει σε γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, καθώς οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν πολλά σχολεία ταυτόχρονα.

  • Έλλειψη προσωπικής επαφής: Οι εκπρόσωποι των σχολικών επιτροπών είναι συχνά γονείς και εκπαιδευτικοί που έχουν άμεση επαφή με την σχολική κοινότητα. Η κατάργησή τους σημαίνει ότι η φωνή της σχολικής κοινότητας θα αποδυναμωθεί, καθώς οι Δήμοι, αν και ενδεχομένως καλοπροαίρετοι, δεν έχουν την ίδια άμεση σύνδεση με τις ανάγκες και τα προβλήματα των σχολείων.

  • Αυξημένος φόρτος εργασίας για τους Δήμους: Οι δήμοι θα επιφορτιστούν με επιπλέον αρμοδιότητες χωρίς να έχουν απαραίτητα τους πόρους ή την εξειδίκευση να τις διαχειριστούν αποτελεσματικά. Αυτό θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πιθανή παραμέληση των σχολικών αναγκών.

  • Μείωση της συμμετοχής της σχολικής κοινότητας: Οι σχολικές επιτροπές λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατάργησή τους θα μειώσει την ενεργή συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και στην υποστήριξη των σχολείων.

  • Απώλεια τοπικής προσαρμοστικότητας: Οι σχολικές επιτροπές, λόγω της άμεσης επαφής τους με τα σχολεία, μπορούν να προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολείου. Η μεταβίβαση αυτών των αρμοδιοτήτων στους δήμους θα οδηγήσει σε μια γενικότερη, λιγότερο προσαρμοσμένη προσέγγιση, που δεν θα λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Αντί να καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές, προτείνουμε ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα ενισχύσει τη λειτουργία τους και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

Πιλοτική Εφαρμογή αναβαθμισμένων Σχολικών Επιτροπών στους μικρότερους Δήμους

Προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή των καινοτόμων πρακτικών που περιγράφονται παρακάτω στους μικρότερους δήμους, όπως ο Δήμος Χαλκηδόνος. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νέων πρακτικών σε μικρότερη κλίμακα πριν την ευρύτερη εφαρμογή τους.

Εισαγωγή Ψηφιακής Πλατφόρμας Διακυβέρνησης

Δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη διαφάνεια και την άμεση επικοινωνία μεταξύ σχολικών επιτροπών, δήμων και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Η πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση Πόρων και Προϋπολογισμών: Λεπτομερής καταγραφή των οικονομικών πόρων, παρακολούθηση των εξόδων και σχεδιασμός προϋπολογισμών.

  • Συνεργασία και Επικοινωνία: Εργαλεία για την εύκολη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με δυνατότητα πραγματοποίησης ψηφιακών συνεδριάσεων και διαβουλεύσεων.

  • Ανατροφοδότηση και Αναφορές: Δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης από γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και δημιουργία αναφορών για την απόδοση των επιτροπών.

Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Επιτροπών με Ευρωπαϊκή υποστήριξη

Συγκρότηση δικτύου συμβουλευτικών επιτροπών που θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και τεχνογνωσία στις σχολικές επιτροπές για τη βελτίωση των πρακτικών τους. Το δίκτυο μπορεί να υποστηρίζεται από ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους, προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Χρήση Τεχνολογίας και Ψηφιακών Εργαλείων

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμες που θα επιτρέπουν την ευκολότερη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των σχολικών επιτροπών και των ευρωπαϊκών εταίρων. Αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εικονικές τάξεις, πλατφόρμες για κοινή χρήση εγγράφων και εργαλεία διαχείρισης έργων.

Με την πιλοτική εφαρμογή αυτών των προτάσεων στους μικρότερους δήμους, μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των νέων πρακτικών και να προετοιμάσουμε το έδαφος για την ευρύτερη εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

Δήμοι που είναι προ των πυλών η κατάργηση τους , όπως ο Δήμος Χαλκηδόνος, θα επωφεληθούν από την αυξημένη υποστήριξη και την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία των σχολικών επιτροπών και τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών τους μονάδων.

Σε μια ψηφιακή Ελλάδα, με την προοπτική ενός ψηφιακού σχολείου, πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών επιτροπών. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο θα επιλύσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την κατάργησή τους αλλά και θα προετοιμάσει τα σχολεία μας για το μέλλον, εξασφαλίζοντας μια ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

iereas
Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας: Αρχιμανδρίτης έκλεισε ερωτικό ραντεβού με ιερόδουλη και την κακοποίησε σεξουαλικά
Η 34χρονη πήγε στο νοσοκομείο και της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας: Αρχιμανδρίτης έκλεισε ερωτικό ραντεβού με ιερόδουλη και την κακοποίησε σεξουαλικά