ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η εκπαιδευτικός διορίζεται αναδρομικά από 10.8.2021

Τον αναδρομικό διορισμό εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, εγγεγραμμένης στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (προκήρυξης 1ΓΕ/2019) κατόπιν εν μέρει αναμόρφωσής του (ΦΕΚ 378 Γ΄/1- 2-2024) σε εκτέλεση της αριθμ. 1883/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση

Με την υπό στοιχεία 28357/Ε1/19.03.2024 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), των άρθρων 53-67 (Κεφ. Ε΄) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 62, του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄133), το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), το π.δ. 77/2023 (Α΄ 130), την υπό στοιχεία 130500/Γ2/13.11.2023 (ΑΔΑ:67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., την υπό στοιχεία 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 45) προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), τον αναμορφωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π., υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ΄378/1-2-2024), σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρ. 1883/2023 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στον οποίο η υποψήφια εκπαιδευτικός ... εντάχθηκε και κατατάχθηκε στη σειρά 184 με σύνολο μορίων 143,5 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 53/23.01.2024 Απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., την υπό στοιχεία 95849/Ε1/2-8-2021 (ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ – Γ΄ 1818) απόφαση διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την υπό στοιχεία 2/113284/ΔΠΓΚ/20-12- 2023 (ΑΔΑ: 6Ρ8ΤΗ-Η72) βεβαίωση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν.4646/2019 και την υπό στοιχεία 25358/Ε1/11.3.2024 αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό της ΡένταΤσιρώνη Παυλίνας, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρ. 1883/2023 αμετάκλητη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.,

...συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 95849/Ε1/2-8-2021 (ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ – Γ΄ 1818/10-8-2021) απόφαση και διορίζεται αναδρομικά από 10.8.2021 ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης η ..., εγγεγραμμένη στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης, όπως δημοσιεύθηκε κατόπιν αναμορφώσεως στο Γ΄ 378/2024, με σειρά πίνακα α/α 184 και σύνολο μορίων 143,5 στην περιοχή Μεσσηνίας Α/θμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και τη θέτουμε στη διάθεση της Διεύθυνσης Α/θμιας  Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Η διοριζόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα